Blad wczytywania strony

Czytanie Pisma Świętego

Jak zacząć?

Jest wiele sposobów na czytanie Pisma Świętego. To ogromne bogactwo treści samej Biblii i mnogość otaczających nas informacji często powoduje, że nie wiemy jak zacząć? Poniższe porady są własnym opracowaniem Diakonii Ewangelizacyjnej opartym na tabeli przygotowanej przez ks. Piotra Ostańskiego i jest jedynie pierwszym krokiem na drodze do poznawania Biblii. Na początek wystarczą chęci, 25-30 minut dzienne i otwartość na coś nowego. Podana na pierwszej stronie tabela zawiera zbiór czytań przygotowanych na każdy dzień danego miesiąca. Każdego dnia czytamy określony w tabeli fragment ze Starego Testamentu , wskazany Psalm nr….. lub wskazaną Księgę, oraz fragment z Nowego Testamentu. Nie należy czytać dziennie więcej niż wskazuje tabela. Nawet wtedy gdy danego dnia nie mamy czasu na podjęte wyzwanie w kolejnym dniu kiedy mamy czas, czytamy kolejne fragmenty przeznaczone na jeden dzień z tabeli zawarte w kolejnym wierszu. Mimo tego, że po zaniechaniach nie będą się nam zgadzały daty dnia z tabeli z bieżącą datą nie opuszczamy żadnego fragmentu i zachowujemy kolejność czytania wg tabeli. Dla porządku aby nie pominąć jakiegoś wiersza można po przeczytaniu tekstu Pisma Świętego wyznaczonego na dany dzień skreślić w tabeli wiersz z którego tekst przeczytaliśmy. Nie należy też czytać na zapas do przodu. Chodzi tu o czytanie z możliwie jak największym skupieniem.

Szczęść Boże – Życzymy Wszystkim Wytrwałości w obcowaniu ze Słowem Bożym.

Zapraszamy WAS do działania!

Katolickie serwisy internetowe: www.biblijni.pl, biblia.deon.pl/PS/Biblia.html, ewangeliadlanas.wordpress.com/biblia-w-rok, www.mateusz.pl, www.pallottinum.pl proponują Nam możliwość przeczytania oraz posłuchanie czytania i ewangelii z danego dnia jak i dowolnego fragmentu Biblii. Bez znajomości Biblii, bez posiadania egzemplarza Pisma Świętego możecie posłuchać Słowa Bożego, w wolnej, wybranej przez Was chwili wykorzystując komputer bądź telefon komórkowy z dostępem do internetu.
Na serwisie biblia.deon.pl można dodatkowo zapoznać się z historią narodu wybranego oraz skorzystać ze słownika zwrotów z Bibli.

To NA DOBRY POCZĄTEK.

Co dalej?

Kolejnym krokiem może być zakup własnego egzemplarza Pisma Świętego. Na rynku znajduje się wiele wydań Biblii, ta której możecie posłuchać to Biblia Tysiąclecia, powszechnie zwana „tysiąclatką”. Zakup pełnego wydania Starego i Nowego Testamentu to koszt ok. 50-70zł. Wszystko zależy od wielkości Biblii, miejsca zakupu czy ewentualnych dodatków, które może Biblia zawierać. Zakupu można dokonać również nie wychodząc z domu – poprzez księgarnie internetowe. Całe Pismo Święte podzielone jest na Stary i Nowy Testament, a te na kolejne księgi. Są wydania, które w specjalny sposób, za pomocą tzw. paginatorów dzielą już zakupiony egzemplarz. Ułatwia to poszukiwania poszczególnych ksiąg ale też dodatkowo kosztuje. We własnym zakresie również możemy dokonać zakupu pagina torów i w ciągu jednego wieczora własnoręcznie wypełnić nimi zakupiony egzemplarz. Stary Testament jest obszerniejszy niż Nowy dlatego też zastanawiając się nad zakupem samego Starego Testamentu proponujemy jednak pełne wydanie. Chętni mogą zacząć również od zakupu samego Nowego Testamentu. Jest to część, proporcjonalnie mniejsza niż Stary Testament, poza tym bardzo powszechnie dostępna. Za ok.20zł możemy dokonać zakupu własnego egzemplarza. Znajdziemy tam z pewnością pojawiające się na serwisie ewangelie i niektóre czytania. Jeśli znajdziemy Nowy Testament dodatkowo z Psalmami (to księga Starego Testamentu czasem dołączana do NT) to mamy już sporo materiału do dalszych działań.

Planowane są też - raz na miesiąc, spotkania biblijne (pierwsze spotkanie pod koniec lutego) - z osobami dobrze znającymi Biblię, gdzie będzie się można podzielić swoimi spostrzeżeniami wynikającymi z lektury Pisma Świętego (dać swoje świadectwo) i wysłuchać wyjaśnień stanowiących odpowiedzi na zadane mail-em pytania do przeczytanych tekstów Biblijnych.

Pytania można przesyłać na adres mailowy czytamy.biblie@gmail.com lub składać w formie pisemnej w formacie 1/2 A4 (napisane drukowanymi literami) do urny, która będzie ustawiona w 3 tygodniu roku przy ołtarzu św. Tadeusza Apostoła.

Przeczytaj Biblię w ciągu 1 roku - cz.4

PAŹDZIERNIK


LISTOPAD


GRUDZIEŃ


1 Iz 41-42 Ps 94 Łk 8 1 Jr 37-38 Ps 119,121-176 Mt 15 1 Ez 35-36 Ps 137 J 1
2 Iz 43-44 Ps 95 Łk 9 2 Jr 39-40 Ps 120 Mt 16 2 Ez 37-38 Ps 138 J 2
3 Iz 45-46 Ps 96 Łk 10 3 Jr 41-42 Koh 1 Mt 17 3 Ez 39-40 Ps 139 J 3
4 Iz 47-48 Ps 97 Łk 11 4 Jr 43-44 Koh 2 Mt 18 4 Ez 41-42 Ps 140 J 4
5 Iz 49-50 Ps 98 Łk 12 5 Jr 45-46 Koh 3 Mt 19 5 Ez 43-44 Ps 141 J 5
6 Iz 51-52 Ps 99 Łk 13 6 Jr 47-48 Koh 4 Mt 20 6 Ez 45-46 Ps 142 J 6
7 Iz 53-54 Ps 100 Łk 14 7 Jr 49-50 Koh 5 Mt 21 7 Ez 47-48 Ps 143 J 7
8 Iz 55-56 Ps 101 Łk 15 8 Jr 51-52 Koh 6 Mt 22 8 Dn 1-2 Ps 144 J 8
9 Iz 57-58 Ps 102 Łk 16 9 Lm 1-2 Koh 7 Mt 23 9 Dn 3-4 Ps 145 J 9
10 Iz 59-60 Ps 103 Łk 17 10 Lm 3-5 Koh 8 Mt 24 10 Dn 5-6 Ps 146 J 10
11 Iz 61-62 Ps 104 Łk 18 11 Ba 1-2 Koh 9 Mt 25 11 Dn 7-8 Ps 147 J 11
12 Iz 63-64 Ps 105,1-23 Łk 19 12 Ba 3-4 Koh 10 Mt 26 12 Dn 9-10 Ps 148 J 12
13 Iz 65-66 Ps 105,24-45 Łk 20 13 Ba 5-6 Koh 11 Mt 27 13 Dn 11-12 Ps 149 J 13
14 Jr 1-2 Ps 106,1-22 Łk 21 14 Ez 1-2 Koh 12 Mt 28 14 Dn 13-14 Ps 150 J 14
15 Jr 3-4 Ps 106,23-48 Łk 22 15 Ez 3-4 Ps 121 Mk 1 15 Oz 1-2 Ps 34 J 15
16 Jr 5-6 Ps 107,1-22 Łk 23 16 Ez 5-6 Ps 122 Mk 2 16 Oz 3-4 Ps 37 J 16
17 Jr 7-8 Ps 107, 23-43 Łk 24 17 Ez 7-8 Ps 123 Mk 3 17 Oz 5-6 Ps 40 J 17
18 Jr 9-10 Ps 108 Mt 1 18 Ez 9-10 Ps 124 Mk 4 18 Oz 7-8 Ps 46 J 18
19 Jr 11-12 Ps 109 Mt 2 19 Ez 11-12 Ps 125 Mk 5 19 Oz 9-10 Ps 47 J 19
20 Jr 13-14 Ps 110 Mt 3 20 Ez 13-14 Ps 126 Mk 6 20 Oz 11-12 Ps 50 J 20
21 Jr 15-16 Ps 111 Mt 4 21 Ez 15-16 Ps 127 Mk 7 21 Oz 13-14 Ps 51 J 21
22 Jr 17-18 Ps 112 Mt 5 22 Ez 17-18 Ps 128 Mk 8 22 Jl 1-2 Ps 53 1 J 1
23 Jr 19-20 Ps 113 Mt 6 23 Ez 19-20 Ps 129 Mk 9 23 Jl 3-4 Ps 57 1 J 2
24 Jr 21-22 Ps 114 Mt 7 24 Ez 21-22 Ps 130 Mk 10 24 Am 1-2 Ps 62 1 J 3
25 Jr 23-24 Ps 115 Mt 8 25 Ez 23-24 Ps 131 Mk 11 25 Am 3-4 Ps 63 1 J 4
26 Jr 25-26 Ps 116 Mt 9 26 Ez 25-26 Ps 132 Mk 12 26 Am 5-7 Ps 66 1 J 5
27 Jr 27-28 Ps 117 Mt 10 27 Ez 27-28 Ps 133 Mk 13 27 Ab Ps 72 Jk 3
28 Jr 29-30 Ps 118 Mt 11 28 Ez 29-30 Ps 134 Mk 14 28 Mi 1-2 Ps 73 Jud
29 Jr 31-32 Ps 119,1-40 Mt 12 29 Ez 31-32 Ps 135 Mk 15 29 Mi 3-4 Ps 84 Ap 2
30 Jr 33-34 Ps 119,41-80 Mt 13 30 Ez 33-34 Ps 136 Mk 16 30 Mi 5-6 Ps 85 Ap 3
31 Jr 35-36 Ps 119,81-120 Mt 14 31 Jon 1-2 Ps 97 Mk 3
1.01.2019 Jon 3-4 Ps 103 Mk 8 4.01.2019 Ha 1-3 Ps 126 2 Tm 3
2.01.2019 Mi 7 Ps 112 Mk 13 5.01.2019 So 1-3 Ps 139 2 Tes 2
3.01.2019 Na 1-3 Ps 124 2 P 3 6.01.2019 Ag 1-2 Ps 145 Ap 22
Biblia cz.4

Przeczytaj Biblię w ciągu 1 roku - cz.3

LIPIEC

   

SIERPIEŃ

   

WRZESIEŃ

   

1

1 Krn 15-16

Mdr 14

1 J 4

1

Ne 3-4

Ps 77

2 Tm 4

1

1 Mch 13-14

Prz 28

Hbr 13

2

1 Krn 17-18

Mdr 15

1 J 5

2

Ne 5-6

Ml 1

Tt 1

2

1 Mch 15-16

Prz 29

Ap 1

3

1 Krn 19-20

Mdr 16

2 J

3

Ne 7-8

Ml 2

Tt 2

3

2 Mch 1-2

Prz 30

Ap 2

4

1 Krn 21-22

Mdr 17

3 J

4

Ne 9-10

Ml 3

Tt 3

4

2 Mch 3-4

Prz 31

Ap 3

5

1 Krn 23-24

Mdr 18

Jud

5

Ne 11-13

Prz 1

Jk 1

5

2 Mch 5-6

Ps 78,1-39

Ap 4

6

1 Krn 25-26

Mdr 19

Flm

6

Tb 1-2

Prz 2

Jk 2

6

2 Mch 7-8

Ps 78,40-72

Ap 5

7

1 Krn 27-29

Za 1

1 Tes 1

7

Tb 3-4

Prz 3

Jk 3

7

2 Mch 9-10

Ps 79

Ap 6

8

2 Krn 1-2

Za 2

1 Tes 2

8

Tb 5-6

Prz 4

Jk 4

8

2 Mch 11-12

Ps 80

Ap 7

9

2 Krn 3-4

Za 3

1 Tes 3

9

Tb 7-8

Prz 5

Jk 5

9

2 Mch 13-14

Ps 81

Ap 8

10

2 Krn 5-6

Za 4

1 Tes 4

10

Tb 9-10

Prz 6

Ef 1

10

2 Mch 15

Ps 82

Ap 9

11

2 Krn 7-8

Za 5

1 Tes 5

11

Tb 11-12

Prz 7

Ef 2

11

Iz 1-2

Ps 83

Ap 10

12

2 Krn 9-10

Za 6

2 Tes 1

12

Tb 13-14

Prz 8

Ef 3

12

Iz 3-4

Ps 84

Ap 11

13

2 Krn 11-12

Za 7

2 Tes 2

13

Jdt 1-2

Prz 9

Ef 4

13

Iz 5-6

Ps 85

Ap 12

14

2 Krn 13-14

Za 8

2 Tes 3

14

Jdt 3-4

Prz 10

Ef 5

14

Iz 7-8

Ps 86

Ap 13

15

2 Krn 15-16

Za 9

1 P 1

15

Jdt 5-6

Prz 11

Ef 6

15

Iz 9-10

Pnp 1

Ap 14

16

2 Krn 17-18

Za 10

1 P 2

16

Jdt 7-8

Prz 12

Flp 1

16

Iz 11-12

Pnp 2

Ap 15

17

2 Krn 19-20

Za 11

1 P 3

17

Jdt 9-10

Prz 13

Flp 2

17

Iz 13-14

Pnp 3

Ap 16

18

2 Krn 21-22

Za 12

1 P 4

18

Jdt 11-12

Prz 14

Flp 3

18

Iz 15-16

Pnp 4

Ap 17

19

2 Krn 23-24

Za 13

1 P 5

19

Jdt 13-14

Prz 15

Flp 4

19

Iz 17-18

Pnp 5

Ap 18

20

2 Krn 25-26

Za 14

2 P 1

20

Jdt 15-16

Prz 16

Hbr 1

20

Iz 19-20

Pnp 6

Ap 19

21

2 Krn 27-28

Ps 68,1-19

2 P 2

21

Est 1-2

Prz 17

Hbr 2

21

Iz 21-22

Pnp 7

Ap 20

22

2 Krn 29-30

Ps 68,20-36

2 P 3

22

Est 3-4

Prz 18

Hbr 3

22

Iz 23-24

Pnp 8

Ap 21

23

2 Krn 31-32

Ps 69,1-19

1 Tm 1

23

Est 5-6

Prz 19

Hbr 4

23

Iz 25-26

Ps 87

Ap 22

24

2 Krn 33-34

Ps 69,20-37

1 Tm 2

24

Est 7-8

Prz 20

Hbr 5

24

Iz 27-28

Ps 88

Łk 1

25

2 Krn 35-36

Ps 70

1 Tm 3

25

Est 9-10

Prz 21

Hbr 6

25

Iz 29-30

Ps 89,1-19

Łk 2

26

Ezd 1-2

Ps 71

1 Tm 4

26

1 Mch 1-2

Prz 22

Hbr 7

26

Iz 31-32

Ps 89,20-53

Łk 3

27

Ezd 3-4

Ps 72

1 Tm 5

27

1 Mch 3-4

Prz 23

Hbr 8

27

Iz 33-34

Ps 90

Łk 4

28

Ezd 5-6

Ps 73

1 Tm 6

28

1 Mch 5-6

Prz 24

Hbr 9

28

Iz 35-36

Ps 91

Łk 5

29

Ezd 7-8

Ps 74

2 Tm 1

29

1 Mch 7-8

Prz 25

Hbr 10

29

Iz 37-38

Ps 92

Łk 6

30

Ezd 9-10

Ps 75

2 Tm 2

30

1 Mch 9-10

Prz 26

Hbr 11

30

Iz 39-40

Ps 93

Łk 7

31

Ne 1-2

Ps 76

2 Tm 3

31

1 Mch 11-12

Prz 27

Hbr 12

Biblia cz.3

Przeczytaj Biblię w ciągu 1 roku - cz.2

KWIECIEŃ

   

MAJ

   

CZERWIEC

   

1

Pwt 15-16

Ps 41

Rz 5

1

Sdz 17-19

Syr 25

1 Kor 3

1

1 Krl 1-2

Ps 51

Ga 5

2

Pwt 17-18

Ps 42

Rz 6

2

Sdz 20-21

Syr 26

1 Kor 4

2

1 Krl 3-4

Ps 52

Ga 6

3

Pwt 19-20

Ps 43

Rz 7

3

Rt 1-2

Syr 27

1 Kor 5

3

1 Krl 5-6

Ps 53

Kol 1

4

Pwt 21-22

Ps 44

Rz 8

4

Rt 3-4

Syr 28

1 Kor 6

4

1 Krl 7-8

Ps 54

Kol 2

5

Pwt 23-24

Ps 45

Rz 9

5

1 Sm 1-2

Syr 29

1 Kor 7

5

1 Krl 9-10

Ps 55

Kol 3

6

Pwt 25-26

Ps 46

Rz 10

6

1 Sm 3-4

Syr 30

1 Kor 8

6

1 Krl 11-12

Ps 56

Kol 4

7

Pwt 27-28

Syr 1

Rz 11

7

1 Sm 5-6

Syr 31

1 Kor 9

7

1 Krl 13-14

Ps 57

J 1

8

Pwt 29-30

Syr 2

Rz 12

8

1 Sm 7-8

Syr 32

1 Kor 10

8

1 Krl 15-16

Ps 58

J 2

9

Pwt 31-32

Syr 3

Rz 13

9

1 Sm 9-10

Syr 33

1 Kor 11

9

1 Krl 17-18

Ps 59

J 3

10

Pwt 33-34

Syr 4

Rz 14

10

1 Sm 11-12

Syr 34

1 Kor 12

10

1 Krl 19-20

Ps 60

J 4

11

Joz 1-2

Syr 5

Rz 15

11

1 Sm 13-14

Syr 35

1 Kor 13

11

1 Krl 21-22

Ps 61

J 5

12

Joz 3-4

Syr 6

Rz 16

12

1 Sm 15-16

Syr 36

1 Kor 14

12

2 Krl 1-2

Ps 62

J 6

13

Joz 5-6

Syr 7

Mk 1

13

1 Sm 17-18

Syr 37

1 Kor 15

13

2 Krl 3-4

Ps 63

J 7

14

Joz 7-8

Syr 8

Mk 2

14

1 Sm 19-20

Syr 38

1 Kor 16

14

2 Krl 5-6

Ps 64

J 8

15

Joz 9-10

Syr 9

Mk 3

15

1 Sm 21-22

Syr 39

2 Kor 1

15

2 Krl 7-8

Ps 65

J 9

16

Joz 11-12

Syr 10

Mk 4

16

1 Sm 23-24

Syr 40

2 Kor 2

16

2 Krl 9-10

Ps 66

J 10

17

Joz 13-14

Syr 11

Mk 5

17

1 Sm 25-26

Syr 41

2 Kor 3

17

2 Krl 11-12

Ps 67

J 11

18

Joz 15-16

Syr 12

Mk 6

18

1 Sm 27-29

Syr 42

2 Kor 4

18

2 Krl 13-14

Mdr 1

J 12

19

Joz 17-18

Syr 13

Mk 7

19

1 Sm 30-31

Syr 43

2 Kor 5

19

2 Krl 15-16

Mdr 2

J 13

20

Joz 19-20

Syr 14

Mk 8

20

2 Sm 1-2

Syr 44

2 Kor 6

20

2 Krl 17-18

Mdr 3

J 14

21

Joz 21-22

Syr 15

Mk 9

21

2 Sm 3-4

Syr 45

2 Kor 7

21

2 Krl 19-20

Mdr 4

J 15

22

Joz 23-24

Syr 16

Mk 10

22

2 Sm 5-6

Syr 46

2 Kor 8

22

2 Krl 21-22

Mdr 5

J 16

23

Sdz 1-2

Syr 17

Mk 11

23

2 Sm 7-8

Syr 47

2 Kor 9

23

2 Krl 23-25

Mdr 6

J 17

24

Sdz 3-4

Syr 18

Mk 12

24

2 Sm 9-10

Syr 48

2 Kor 10

24

1 Krn 1-2

Mdr 7

J 18

25

Sdz 5-6

Syr 19

Mk 13

25

2 Sm 11-12

Syr 49

2 Kor 11

25

1 Krn 3-4

Mdr 8

J 19

26

Sdz 7-8

Syr 20

Mk 14

26

2 Sm 13-14

Syr 50

2 Kor 12

26

1 Krn 5-6

Mdr 9

J 20

27

Sdz 9-10

Syr 21

Mk 15

27

2 Sm 15-16

Syr 51

2 Kor 13

27

1 Krn 7-8

Mdr 10

J 21

28

Sdz 11-12

Syr 22

Mk 16

28

2 Sm 17-18

Ps 47

Ga 1

28

1 Krn 9-10

Mdr 11

1 J 1

29

Sdz 13-14

Syr 23

1 Kor 1

29

2 Sm 19-20

Ps 48

Ga 2

29

1 Krn 11-12

Mdr 12

1 J 2

30

Sdz 15-16

Syr 24

1 Kor 2

30

2 Sm 21-22

Ps 49

Ga 3

30

1 Krn 13-14

Mdr 13

1 J 3

 

 

 

 

31

2 Sm 23-24

Ps 50

Ga 4

 

 

Bilblia cz.2

Przeczytaj Biblię w ciągu 1 roku - cz I

STYCZEŃ

   

LUTY

   

MARZEC

   

7

Rdz 1-2

Ps 1

Łk 1

1

Wj 1-2

Ps 25

Dz 2

1

Kpł 19-20

Hi 24

Mt 3

8

Rdz 3-4

Ps 2

Łk 2

2

Wj 3-4

Ps 26

Dz 3

2

Kpł 21-22

Hi 25

Mt 4

9

Rdz 5-6

Ps 3

Łk 3

3

Wj 5-6

Ps 27

Dz 4

3

Kpł 23-24

Hi 26

Mt 5

10

Rdz 7-8

Ps 4

Łk 4

4

Wj 7-8

Ps 28

Dz 5

4

Kpł 25-26

Hi 27

Mt 6

11

Rdz 9-10

Ps 5

Łk 5

5

Wj 9-10

Ps 29

Dz 6

5

Kpł 27

Hi 28

Mt 7

12

Rdz 11-12

Ps 6

Łk 6

6

Wj 11-12

Ps 30

Dz 7

6

Iz 54-55

Ps 37

Łk 15

13

Rdz 13-14

Ps 7

Łk 7

7

Wj 13-14

Hi 1

Dz 8

7

Lb 1-2

Hi 29

Mt 8

14

Rdz 15-16

Ps 8

Łk 8

8

Wj 15-16

Hi 2

Dz 9

8

Lb 3-4

Hi 30

Mt 9

15

Rdz 17-18

Ps 9

Łk 9

9

Wj 17-18

Hi 3

Dz 10

9

Lb 5-6

Hi 31

Mt 10

16

Rdz 19-20

Ps 10

Łk 10

10

Wj 19-20

Hi 4

Dz 11

10

Lb 7-8

Hi 32

Mt 11

17

Rdz 21-22

Ps 11

Łk 11

11

Wj 21-22

Hi 5

Dz 12

11

Lb 9-10

Hi 33

Mt 12

18

Rdz 23-24

Ps 12

Łk 12

12

Wj 23-24

Hi 6

Dz 13

12

Lb 11-12

Hi 34

Mt 13

19

Rdz 25-26

Ps 13

Łk 13

13

Wj 25-26

Hi 7

Dz 14

13

Lb 13-14

Hi 35

Mt 14

20

Rdz 27-28

Ps 14

Łk 14

14

Wj 27-28

Hi 8

Dz 15

14

Lb 15-16

Hi 36

Mt 15

21

Rdz 29-30

Ps 15

Łk 15

15

Wj 29-30

Hi 9

Dz 16

15

Lb 17-18

Hi 37

Mt 16

22

Rdz 31-32

Ps 16

Łk 16

16

Wj 31-32

Hi 10

Dz 17

16

Lb 19-20

Hi 38

Mt 17

23

Rdz 33-34

Ps 17

Łk 17

17

Wj 33-34

Hi 11

Dz 18

17

Lb 21-22

Hi 39

Mt 18

24

Rdz 35-36

Ps 18,1-20

Łk 18

18

Wj 35-36

Hi 12

Dz 19

18

Lb 23-24

Hi 40

Mt 19

25

Rdz 37-38

Ps 18,21-51

Łk 19

19

Wj 37-38

Hi 13

Dz 20

19

Lb 25-26

Hi 41

Mt 20

26

Rdz 39-40

Ps 19

Łk 20

20

Wj 39-40

Hi 14

Dz 21

20

Lb 27-28

Hi 42

Mt 21

27

Rdz 41-42

Ps 20

Łk 21

21

Kpł 1-2

Hi 15

Dz 22

21

Lb 29-30

Ps 31

Mt 22

28

Rdz 43-44

Ps 21

Łk 22

22

Kpł 3-4

Hi 16

Dz 23

22

Lb 31-32

Ps 32

Mt 23

29

Rdz 45-46

Ps 22

Łk 23

23

Kpł 5-6

Hi 17

Dz 24

23

Lb 33-34

Ps 33

Mt 24

30

Rdz 47-48

Ps 23

Łk 24

24

Kpł 7-8

Hi 18

Dz 25

24

Lb 35-36

Ps 34

Mt 25

31

Rdz 49-50

Ps 24

Dz 1

25

Kpł 9-10

Hi 19

Dz 26

25

Pwt 1-2

Ps 35

Mt 26

    

26

Kpł 11-12

Hi 20

Dz 27

26

Pwt 3-4

Ps 36

Mt 27

    

27

Kpł 13-14

Hi 21

Dz 28

27

Pwt 5-6

Ps 37,1-20

Mt 28

    

28

Kpł 15-16

Hi 22

Mt 1

28

Pwt 7-8

Ps 37,21-40

Rz 1

    

29

Kpł 17-18

Hi 23

Mt 2

29

Pwt 9-10

Ps 38

Rz 2

    

 

 

 

 

30

Pwt 11-12

Ps 39

Rz 3

    

 

 

 

 

31

Pwt 13-14

Ps 40

Rz 4

Bilblia cz.1

Opracował: ks. Piotr Ostański

Stary Testament obejmuje:

Nowy Testament obejmuje:

Wykaz skrótów

SIGLA BIBLIJNE
ST - Stary Testament

Rdz Ks. Rodzaju Prz Ks.Przysłów
Wj Ks. Wyjścia Koh Ks. Koheleta
Kpł Ks. Kapłańska Pnp Pieśń nad Pieśniami
Lb Liczb Mdr Ks. Mądrości
Pwt Powtórzonego Prawa Syr Mądrości Syraha
Joz Jozuego Iz Izajasza
Sdz Ks. Sędziów Jr Jeremiasza
Rt Ks. Ruta Lm Lamentacje
1 Sm 1 Ks. Samuela Ba Ks. Barucha
2 Sm 2 Ks. Samuela Ez Ks. Ezechiela
1 Krl 1 Ks. Królewska Dn Ks. Daniela
2 Krl 2 Ks. Królewska Oz Ks. Ozeasza
1 Krn 1 Ks. Kronik Jl Ks. Joela
2 Krn 2 Ks. Kronik Am Ks. Amosa
Ezd Ks. Ezdrasza Ab Ks. Abdiasza
Ne Ks. Nehemiasza Jon Ks. Jonasza
Tb Ks. Tobiasza Mi Ks. Micheasza
Jdt Ks. Judyty Na ks. Nahuma
Est Ks. Estery Ha Ks. Habakuka
1 Mch 1 Ks. Machabejska So Ks. Sofoniasza
2 Mch 2 Ks. Machabejska Ag ks. Aggeusza
Hi Ks. Hioba Za Ks. Zachariasza
Ps Ks. Psalmów Ml Ks. Malachiasza

NT - Nowy Testament

Mt Ewangelia wg. Św. Mateusza 1 Tm 1 List do Tymoteusza
Mk Ewangelia wg. Św. Marka Łk Ewangelia wg. Św. Łukasza
2 Tm 2 List do Tymoteusza Tt List do Tytusa
J Ewangelia wg. Św. Jana Flm List do Filemona
Dz Dzieje Apostolskie Hbr List do Hebrajczyków
Rz List od Rzymian Jk List Św. Jakuba
1 Kor 1 List do Koryntian 1 P 1 List Św. Piotra
2 Kor 2 List do Koryntian 2 P 2 List Św. Piotra
Ga List do Galatów 1 J 1 List Św. Jana
Ef List do Efezjan 2 J 2 List Św. Jana
Flp List do Filipian 3 J 3 List Św. Jana
Kol List do Kolosan Jud List Św. Judy
1 Tes 1 List do Tesaloniczan Ap Apokalipsa Św. Jana
2 Tes 2 List do Tesaloniczan

Pozostałe Skróty

 
aram. aramejski rkp rękopis, rękopisy
gr. grecki Sam. Samarytański tekst
hebr. hebrajski syr. syryjski przekład
kod. kodeks (rękopis) Targ. Targum, Targumy
LXX Septuaginta, grecki przekład ST tłum. tłumaczenie, tłumaczą
odm. odmienny, odmiennie TM tekst masorecki
oryg. oryginalny VL starołaciński przekład
par. miejsca paralelne Wlg Wulgata
popr. poprawka, poprawiają wg według
por. porównaj zob. zobacz
przekł. przekład

Kursywa - wskazuje na cytaty z innych ksiąg Pisma Świętego.

1 - w tekście odsyła do przypisu w prawej kolumnie. Przypis zaczyna się od podania liczby rozdziału i wiersza. Jeśli w jednym wierszu jest więcej powtórzeń numeru, w przypisie powtarza się odnośne słowa tekstu przekładu.

[] - nawias kwadratowy zamyka wyrazy, których wprawdzie nie ma w tekście biblijnym, lecz które są niezbędne w przekładzie ze względu na sens bądź na wymagania języka polskiego.

<> - nawias trójkątny zamyka glosy lub miejsca w tekście przekazanym krytycznie niepewne.