Blad wczytywania strony
Lech Zembrzuski - odpowiedzialny za Cartitas w naszej parafii

Caritas

Działalność dobroczynna w naszej parafii ma równie długą tradycję jak sama parafia, choć nie od początku prowadzono ją – jak obecnie – pod szyldem Caritas.

Caritas działa na kilku frontach:

Comiesięczne spotkanie parafialnej Caritas

Formalnie na czele Caritasu w naszej parafii stoi ksiądz Proboszcz, zaś osobą odpowiedzialną jest pan Lech Zembrzuski. Oprócz nich w działalność zaangażowanych jest łącznie ok. 8-10 osób oraz wolontariusze (np. ministranci, zespół Schola), którzy pomagają przy bardziej czasochłonnych zadaniach, np. przy przekazywaniu paczek świątecznych. Wszyscy jednak mówią zgodnie, że jest ich zbyt mało. POTRZEBA JESZCZE KILKU MĘŻCZYZN DO POMOCY przy transporcie żywności z magazynu Caritasu do naszego kościoła.

Spotkania wszystkich osób działających w Caritasie odbywają się w drugie czwartki miesiąca o 18.30 w sali Akcji Katolickiej.

Nr konta: 72 1050 1025 1000 0022 2800 5761

Tytuł konta: Oddział Caritas przy Parafii Rz.-Kat. Sw. Tadeusza, ul. Goraszewska 16, 02-910 Warszawa.

Kontakt

Lech Zembrzuski - odpowiedzialny za działalność Caritas w naszej parafii: lech@lech-eng.com.pl

Spotkania osób działających w Caritasie odbywają się w drugie czwartki miesiąca o 18.30 w sali Akcji Katolickiej.