Blad wczytywania strony

Diakonia Ewangelizacyjna

Diakonia Ewangelizacyjna zaprasza na spotkania w każdy (oprócz 2-go) wtorek miesiąca
o godzinie 19-stej. Rozpoczynamy adoracją Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Adoracyjnej.
W 2-gi wtorek miesiąca o godzinie 19 odbywa się jedynie spotkanie bez Adoracji, natomiast Adoracja bez spotkania odbywa się w tym samym tygodniu w czwartek (2-gi czwartek miesiąca) o godzinie 20. Chcemy wspólnie odkrywać działanie Boga w naszym życiu, otwierać się na
Jego Miłość, wsłuchiwać w Jego głos, podejmować działania na rzecz parafii
Przesłanie obecnego roku liturgicznego brzmi: „Idźcie i głoście”.
Pragniemy odpowiedzieć na te słowa.
Czekamy na każdego kto chce do nas dołączyć!