Blad wczytywania strony

Diakonia Ewangelizacyjna

Diakonia Ewangelizacyjna zaprasza wszystkich parafian do wspólnego oddawania czci i radosnego uwielbiania Jezusa Eucharystycznego w Kaplicy Adoracji w każdy 1. i 3. wtorek miesiąca w godz. 19.00-20.00 oraz w 2. czwartek miesiąca w godz. 20.00-21.00.
Wspólnotowa Adoracja prowadzona przez Parafian również w każdy czwartek miesiąca w godz. 20.00-21.00.
Ty też możesz przygotować i poprowadzić Adorację (zgłoszenie poprzez Diakonię Ewangelizacyjną po Adoracji).
Adoracje kończymy Apelem Jasnogórskim.
Dołącz do nas - Jezus czeka, żeby obdarować Cię obficie łaskami, a Twoja obecność Jemu i nam sprawi radość.