Blad wczytywania strony

Duszpasterze pełniący posługę w naszej Parafii

Proboszcz Parafii - ks. kanonik Tadeusz Jarząb.
Został wyświęcony na kapłana 4 czerwca 1978 r. przez Stefana Kard. Wyszyńskiego.
Był wikariuszem w Jaktorowie, Zalesiu Dolnym oraz w Warszawie - w parafii Najświętszego Zbawiciela (duszpasterz akademicki).
Przez wiele lat posługiwał również jako przewodnik grupy "Biało-Żółtej" Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej na Jasną Górę.
Od 1997 r. był proboszczem parafii św. Mikołaja w Tarczynie.
Ingres do parafii na Sadybie odbył się 4 lipca 2010 roku.
Ks. Proboszcz w naszej parafii opiekuje się Akcją Katolicką, parafialną Caritas oraz Kołami Żywego Różańca.
Świętuje imieniny 28 października, a urodziny w dniu 1 czerwca.

Wikariusz - ks. mgr Wojciech Koszutski
święcenia kapłańskie przyjął 29.05.1999 r.
W parafii jest od września 2013 r.
Odpowiada za przygotowanie dzieci do pierwszej Komunii Świętej oraz prowadzi katechezę w Szkole Podstawowej nr. 103. Jest także opiekunem kręgu Domowego Kościoła.

Wikariusz - ks. Piotr Jaworski
święcenia kapłańskie przyjął w 2002r.
W parafii od 2016r.
Odpowiada za przygotowanie młodzieży do bierzmowania, opiekuje się grupą ministrantów, scholą oraz lektorami. Jest także prowadzącym kurs przedmałżeński.

Rezydenci

Ks.kanonik Tomasz Mazurkiewicz
wyświęcony na kapłana 5 czerwca 1977 r. przez sługę Bożego Stefana Kard. Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. W parafii jest od 26 sierpnia 2016 r. Pełni rolę opiekuna duchowego Legionu Maryi.

Ks.prałat Stanisław Pyzel
proboszcz parafii w latach 1980 - 2007.