Blad wczytywania strony

Kalendarium ważniejszych dat

1939

Społeczny komitet organizacyjny budowy kościoła na Sadybie składa wnioski do władz kościelnych i miejskich o powołanie parafii i przydział na ten cel terenu przy ul. Morszyńskiej - starania przerywa wojna.

1945

Delegacja z Sadyby zgłasza w Kurii Metropolitarnej prośbę o przysłanie parafii i zorganizowanie parafii, co w warunkach doszczętnie zniszczonej stolicy nie jest możliwe.

19 listopada 1949

ks. Tadeusz Romaniuk otrzymuje delegację Kurii Metropolitarnej do zorganizowania nowej parafii na Sadybie.

Marzec 1950

willa przy ul. Goraszewskiej 16

Rozpoczęcie odbudowy wydzierżawionej willi przy ul. Goraszewskiej 16 przeznaczonej na kaplicę parafialną.

13 lutego 1950

Zespół pod przewodnictwem ks. infułata Stanisława Mystkowskiego przyjmuje projekt podziału św. Bonifacego na trzy parafie; w tym nowej parafii na Sadybie.

25 marca 1950

W święto Zwiastowania Pańskiego ks. arcybiskup Stefan Wyszyński, Prymas Polski, wydaje dekret erygujący parafię pod wezwaniem św. Tadeusza Judy, Apostoła na Sadybie.

31 marca 1950

ks. Tadeusz Romaniuk zostaje mianowany administratorem nowo utworzonej parafii na Sadybie.

30 kwietnia 1950

ks. biskup Wacław Majewski dokonuje uroczystego aktu erygowania parafii i poświęcenia kaplicy.

1 maja 1950

ks. Tadeusz Romaniuk odprawia pierwszą Mszę św. W nowej kaplicy.

1950

Powstaje chór parafialny.

Luty 1951

Pierwsze rekolekcje w nowej parafii.

Wiosna 1951

Pierwszy dzwon „Stefan” -zostaje zawieszony na prowizorycznej dzwonnicy z belek.

10 czerwca 1952

Pierwsze Bierzmowanie w nowej parafii - Sakramentu Bierzmowania udziela ks.biskup Wacław Majewski.

18 kwietnia 1955

ks. Stanisław Witkowski otrzymuje dekret nominacyjny na administratora parafii na Sadybie.

12 stycznia 1957

ks. Stanisław Witkowski wystosowuje pismo z prośbą o zezwolenie na budowę kościoła na Sadybie i przydział w tym celu placu przy ul. Morszyńskiej.

2 kwietnia 1958

Parafia uzyskuje drogą kupna tytuł własności kaplicy i placu przy ul. Goraszewskiej 16.

10-11 czerwca 1961

ks. bp Zygmunt Choromański

Pierwsza wizytacja kanoniczna parafii; wizytator ks. biskup Zygmunt Choromański.

30 maja 1965

Odbywa się pierwsza Msza św. Prymicyjna kapłana wywodzącego się z tutejszej parafii -Mariana Roli.

28 października 1966

Główne uroczystości Millenium Chrztu Polski w parafii.

5 marca 1967

Parafię odwiedza monsignore Agostino Casaroli, specjalny wysłannik Stolicy Apostolskiej.

7 czerwca 1967

ks. Prymas w parafii 1967

Kardynał Stefan Wyszyński , Prymas Polski , odwiedza parafię na Sadybie.

3 października 1972

Kolejne wystąpienie ks. Stanisława Witkowskiego do władz z prośbą o zezwolenie na budowę kościoła na Sadybie.

17-26 maja 1975

Misje św. Głoszone przez oo. Redemptorystów i centralne uroczystości jubileuszu 25-lecia parafii z udziałem ks. biskupa Władysława Miziołka.

2 czerwca 1979

Ojciec Święty Jan Paweł II poświęca na Placu Zwycięstwa w Warszawie kamień węgielny pod budowę kościoła parafialnego na Sadybie.

11 grudnia 1979

Po nowych staraniach ks. proboszcza Stanisława Witkowskiego parafia otrzymuje pisemną promesę zezwolenia na „rozbudowę kaplicy” na posiadanym placu.

10 kwietnia 1980

Pierwsze zebranie nowo powołanego komitetu budowy nowego kościoła.

14 maja 1980

Władze kościelne przenoszą na emeryturę ks. Stanisława Witkowskiego i mianują administratorem parafii św. Tadeusza Apostoła- ks. kanonika Stanisława Pyzla.

26 maja 1980

ks. Stanisław Pyzel na audiencji papieskiej

Nowy proboszcz ks. Stanisław Pyzel rozpoczyna swoją pracę duszpasterską na Sadybie.

24 października 1980

Parafia uzyskuje od władz miejskich zezwolenie budowlane na nową rozszerzoną wersję budowy świątyni i domu parafialnego.

22-29 marca 1981

Zalane zostają ławy betonowe pod budowę nowego kościoła.

27 września 1981

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego

Uroczyste wmurowanie przez Księdza Prymasa Józefa Glempa kamienia węgielnego oraz aktu erekcyjnego w mury wznoszonego kościoła parafialnego.

28 października 1981

Pierwsza Msza św. Odprawiona w nowo wzniesionym dolnym kościele.

11 lipca 1982

Na budowie kościoła zatknięto zieloną wiechę na znak zakończenia robót murarskich.

24 grudnia 1982

Pierwsza Pasterka odprawiona w górnym kościele. Z tej okazji Ksiądz Prymas Józef Glemp nadesłał specjalny list z błogosławieństwem dla parafii.

Początek 1984

Zakończenie prac przy montażu witraży w kościele górnym.

27 października 1984

Mozaika w ołtarzu

Poświęcenie nowego obrazu patrona parafii św. Tadeusza Apostoła w górnym kościele.

Grudzień 1985

Zakończenie układania posadzki marmurowej w kościele górnym.

7 czerwca 1987

Mszę św. prymicyjną odprawia parafianin z Sadyby - ks. Dariusz Gocłowski.

27 lutego 1989

Wyrusza z parafii pierwsza zagraniczna pielgrzymka pod przewodnictwem ks. proboszcza Stanisława Pyzla udając się do Rzymu.

24 maja 1990

Msza św. prymicyjna w kościele na Sadybie czwartego kapłana wywodzącego się z tej parafii - ks. Sławomira Sobierajskiego.

29 maja 1992

Ks. biskup Władysław Miziołek udziela w parafii Sakramentu Bierzmowania oraz dokonuje poświęcenia nowych dzwonów o imionach „Tadeusz” i „Jan Paweł II” zawieszonych na nowej dzwonnicy.

22 maja 1993

Konsekracja kościoła parafialnego przez Księdza Prymasa Józefa Glempa i odczytanie specjalnego błogosławieństwa Ojca Świętego dla budowniczych kościoła i całej parafii.

23 maja 1993

Msza św. Prymicyjna kolejnego -piątego kapłana pochodzącego z parafii - ks. Roberta Zalewskiego.

3 maja 1995

Uroczystość poświęcenia wmurowanej w ścianę kościoła tablicy upamiętniającej poległychżołnierzy Batalionu AK „OAZA”, który walczył w Powstaniu Warszawskim na terenie Sadyby.

Maj 1996

Mozaika w ołtarzu

Montaż w absydzie ołtarzowej górnego kościoła barwnej mozaiki przedstawiającej panoramę Warszawy.

27 czerwca 1996

Kolejna, szósta prymicja kapłana wywodzącego się z tutejszej parafii - Jezuity, ks. Tadeusza Cieślaka.

18 marca 1997

Poświęcenie nowych organów przez ks. kardynała Józefa Glempa.

Czerwiec 1998

Mozaika w ołtarzu

Poświęcenie w kościele parafialnym nowego obrazu Jezusa Miłosiernego ofiarowanego przez grupę parafian dla świątyni na Sadybie.

25 marca 2000

ks. bp Zygmunt Choromański

Uroczysta Msza św. otwierająca obchody jubileuszu 50-lecia parafii; poświęcenie nowego sztandaru kościelnego z symbolem Wielkiego Jubileuszu 2000-lecia Chrześcijaństwai wizerunkiem Jezusa Miłosiernego oraz wmurowanie przy wejściu do świątyni znaku upamiętniającego Wielki Jubileusz 2000.

1 lipca 2007

ks. prob. Andrzej Kwaśnik

Objęcie parafii na Sadybie przez nowego proboszcza - ks. kanonika Andrzeja Kwaśnika.

10 kwietnia 2010

W katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem ginie proboszcz parafii ks. Andrzej Kwaśnik

19 czerwca 2010

Dekretem Kurii Warszawskiej nowym proboszczem mianowany zostaje ks. kanonik Tadeusz Jarząb

10 kwietnia 2011

W pierwszą rocznicę śmierci ks. kanonika Andrzeja Kwaśnika zostają wmurowane dwie czarne granitowe tablice pamiątkowe: jedna w kościele, druga przy wejściu do Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu

12 - 15 maja 2011

Wizytacja kanoniczna ks. Prymasa Józefa Glempa w parafii - wspólna modlitwa i sprawozdania z duszpasterskiej działalności w parafii. Uroczystego poświęcenia tablic upamiętniających tragiczną śmierć ks. kanonika Andrzeja Kwaśnika dokonał ks. Prymas Józef Glemp podczas wizyty kanonicznej parafii.

24 czerwca 2012

Srebrny jubileusz 25 lecie złożenia ślubów wieczystych przez siostrę Stanisławę pełniącą posługę w zakrystii.

28 października 2012

Odpust ku czci patrona parafii św. Tadeusza Apostoła, uroczystą Mszę Świętą koncelebrował bp. Marian Duż udzielając sakramentu bierzmowania młodzieży.

26 maja 2013

Obchodziliśmy uroczyście na Mszy Świętej o godz. 12:30 50-cio lecie kapłaństwa ks. Prałata Stanisława Pyzla.

9 czerwca 2013

Obchodziliśmy uroczyście na Mszy Świętej o godzinie 18:00 35 rocznicę święceń kapłańskich ks. Proboszcza Tadeusza Jarząba.

22 października 2013

W parafii odbyła się uroczysta Msza Święta o godzinie 18:00 i procesja Różańcowa ulicami Sadyby jako dziękczynienie za pontyfikat Jana Pawła II.

28 października 2013

Odpust ku czci patrona parafii Św. Tadeusza Apostoła, uroczystą Mszę Św. celebrował ks. Infuat Jan Miazek udzielając sakramentu Bierzmowania młodzieży

14 czerwca 2014

W Archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie miała miejsce Promocja na Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej 7 mężczyzn z naszej Parafii. Promocji udzielił ks. Kard. Kazimierz Nycz Metropolita Warszawski.

15 czerwca 2014

Pierwsza Msza Św. z rozesłaniem do chorych 6 Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej.

czerwiec - wrzesień 2014

Odbył się generalny remont kościoła górnego, po którym kościół uzyskał nowy blask z uwagi na zastosowane oświetlenie i nową kolorystykę.

1 września 2014

75 rocznica wybuchu II Wojny Światowej, na Mszy Św. o godz. 18:00 modliliśmy się w intencji obrońców naszej Ojczyzny poległych w latach 1939-1945

23 - 24 września 2014

Uroczyste nawiedzenie przez wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej parafii św. Tadeusza Apostoła, uroczystą Mszę Świętą koncelebrowaną ,której przewodniczył ks. bp. pomocniczy Rafał Markowski udzielając specjalnego Błogosławieństwa, a o północy sprawowana była Msza Święta koncelebrowana przez księży, którzy w poprzednich latach posługiwali w naszej parafii, uroczystości były poprzedzone trwającymy 3 dni Rekolekcjami Maryjnymi.

28 października 2014

Odpust ku czci patrona parafii Św. Tadeusza Apostoła, uroczystą Mszę Świętą celebrował ks. Kard. Kazimierz Nycz udzielając sakramentu bierzmowania młodzieży.

1 marca 2015

Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami, którego hasło brzmiało „Z misjonarzami głosimy pojednanie”.

30 maja 2015

Uroczyste obchody podczas Mszy Świętej o godz. 18:00 50-tej rocznicy święceń kapłańskich pierwszego prymicjanta naszej Parafii ks. Mariana Roli.

31 maja 2015

Uroczysta Msza Święta Prymicyjna pochodzącego z parafii - ks. Jana Skibińskiego

7 czerwca 2015

Uroczysta Msza Święta Prymicyjna pochodzącego z parafii - ks. Bartosza Skawińskiego.

21 października 2015

Nawiedzenie Parafii przez Znaki Światowych Dni Młodzieży - Krzyż i Ikona Matki Bożej. Uroczysta Msza Święta była celebrowana przez ks. Proboszcza , który udzielił specjalnego Błogosławieństwa. Znaki te podarował młodzieży Jan Paweł II.

luty 2016

W Parafii odbył się Światowy Dzień Chorych, uroczysta Msza Święta o 12:30 odprawiona została przez ks. Proboszcza, który udzielił specjalnego Błogosławieństwa i chorzy, zgromadzeni w kościele górnym, podczas Mszy Świętej przystąpili do spowiedzi Św. i przyjęli Sakrament Chorych. Po Mszy Świętej odbyła się braterska agapa. Dzień chorych jest organizowany trzy razy w roku.