Blad wczytywania strony

Legion Maryi

Legion Maryi to stowarzyszenie katolików, którzy pod przewodnictwem Maryi Niepokalanej wspierają nieustannie działania Kościoła, zwłaszcza poprzez różne formy działalności na terenie swojej parafii .

Główne cele Legionu Maryi to modlitwa i czyn.

Członkiem Legionu Maryi może zostać każdy katolik prowadzący życie chrześcijańskie, który z miłości do Maryi gotów jest wypełnić prace apostolskie (2 godziny w tygodniu).

Cotygodniowe spotkania członków aktywnych odbywają się we wtorki o godz. 19:00 w Sali św. Tadeusza.

Spotkania członków pomocniczych odbywają się w pierwsze wtorki miesiąca o godz. 9:00 w Sali św. Tadeusza.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którym leży na sercu dobro bliźniego i chęć niesienia pomocy potrzebującym.

Naszym opiekunem duchowym jest ks. Tomasz Mazurkiewicz.