Blad wczytywania strony
II Niedziela Zwykła Rok B – 14.01.2018
  • W czwartek 18 stycznia rozpocznie się Tydzień modlitw o jedność chrześcijan
  • Trwa Wizyta Duszpasterska. Celem tej wizyty jest spotkanie kapłana z rodzinami naszej parafii, pobłogosławienie mieszkańców i domu oraz wspólna modlitwa. Rodzina, w której kapłan składa wizytę powinna być w miarę możliwości w komplecie, stół nakryty białym obrusem, na nim zapalone świece, krzyż, woda święcona, kropidło oraz księga Pisma św., a także zeszyty do katechezy, jeśli w rodzinie są dzieci w wieku szklonym. Od poniedziałku do piątku wizyta duszpasterska rozpoczynać się będzie od godz. 16.00., a w soboty od godz. 10-tej. Plan Kolędy można znaleźć w kruchcie kościoła, na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej parafii, a także staramy się, aby każdy mógł znaleźć informację o terminie wizyty w swojej skrzynce pocztowej lub przy wejściu do bloku. Kto chciałby pomóc przy powiadamianiu o kolędzie, prosimy zgłosić się do zakrystii zaraz po Mszy św. , bądź wydrukować i rozwiesić ogłosznia ze strony internetowej (zakładka z planem kolędy).