Blad wczytywania strony
Święto Chrztu Pańskiego rok „C” 13.01.19r.
  • W piątek 18 stycznia rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
  • W najbliższym tygodniu jak i w całym miesiącu są wolne intencje mszalne. Zwracamy się z serdeczną prośbą aby zamawiać Msze Św. w dni powszednie rano.
  • Trwa Wizyta Duszpasterska tradycyjnie zwaną kolędą. Celem tej wizyty jest spotkanie kapłana z rodzinami naszej parafii, pobłogosławienie mieszkańców i domu oraz wspólna modlitwa. Rodzina, w której kapłan składa wizytę powinna być w miarę możliwości w komplecie, stół nakryty białym obrusem, na nim zapalone świece, krzyż, woda święcona, kropidło oraz księga Pisma Św. Od poniedziałku do piątku wizyta duszpasterska rozpoczynać się będzie od godz. 16:00, a w soboty od godz. 10:00. Plan Kolędy można znaleźć w kruchcie kościoła, na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej parafii, a także staramy się aby każdy mógł znaleźć informację o terminie wizyty w swojej skrzynce pocztowej lub przy wejściu do bloku. Kto chciałby pomóc w powiadamianiu o kolędzie, prosimy zgłosić się do zakrystii zaraz po Mszy Św. Jednocześnie pragniemy poinformować, że osoby które z różnych przyczyn nie będą mogły przyjąc do swego domu kapłana w wyznaczonym czasie, będą mogły to uczynić w dodatkowym terminie, tj. w poniedziałek 11 lutego. Ewentualne zgłoszenia prosimyw takim przypadku kierować do kancelarii w godzinach urzędowania oraz osobiście w zakrystii po każdej Mszy Św. W czasie trwania kolędy, wieczorem w dni powszednie, będzie tylko Msza Św. o godz. 18:00. Spowiedź Św. 20 min. przed tą Mszą Św. Również Adoracja Najśw. Sakramentu w czwartki podczas trwania kolędy będzie do Mszy Św. wieczornej.