Blad wczytywania strony

Adres:
ul. Goraszewska 20, tel.: 0 22 642 86 81

Obecnie wspólnotę zakonną tworzą:

S.M Klara Masłowska
- Siostra przełożona, katechetka

S.M. Fidelisa Pastuła
- Siostra kancelistka

S.M. Arnolda Wysoczańska
- Siostra pracująca w domu zakonnym

S.M. Aniela Kusińska
- Siostra zakrystianka

S.M. Wanda Gołąbek
- Siostra katechetka