Blad wczytywania strony

Żywy Różaniec

Kółka różańcowe w parafii św. Tadeusza na Sadybie istnieją od 1950 roku, a więc tyle lat, ile liczy sobie nasza parafia.

Organizowali je sami mieszkańcy Sadyby - parafianie. W roku 2011 w parafii funkcjonowało 11 kółek różańcowych, zwanych też różami, a każda jest pod wezwaniem świętego patrona, np. św. Tadeusza, św. Stanisława Biskupa, św. Wojciecha, św. Dominika itd. Do każdej róży należy 20 osób, które co dzień odmawiają jedną tajemnicę różańcową, tworząc wspólnie jednego dnia cały różaniec, czyli 20 tajemnic. Każda róża ma swoją zelatorkę, która podczas comiesięcznych spotkań rozdziela tajemnice na następny miesiąc między członków swojej róży.

Sprawami organizacyjnymi w różańcu od kilku lat zajmuje się pani Teresa Wójcik, zwana główną zelatorką, a nad całym różańcem czuwa ksiądz proboszcz.

Członkowie Żywego Różańca gromadzą
 się na modlitwę

Spotykamy się wszyscy w pierwszą niedzielę każdego miesiąca o godzinie 16 w dolnym kościele. Wymieniamy tajemnice różańcowe, modlimy się wspólnie różańcem, a ksiądz proboszcz omawia z nami sprawy bieżące naszej parafii i całego kościoła powszechnego, które obejmujemy swoją modlitwą. Zajmujemy się też sprzedażą prasy katolickiej, gromnic, ziół, a w każdą niedzielę po Mszy Świętej rozprowadzamy opłatki.

Pomagamy sobie wzajemnie w każdej potrzebie. Zawsze gromadzimy się przy trumnie naszego brata czy siostry w dniu pogrzebu, odmawiając wspólnie za nich różaniec.

Członkowie Żywego Różańca to głównie ludzie w zaawansowanym wieku, w związku z czym ciągle nas ubywa i naprawdę trudno nam zachęcić do dołączenia do naszej wspólnoty ludzi młodych, którzy przedłużyliby żywotność kółek różańcowych. Smutno musi być Matce Bożej, że tak niewiele osób czuje potrzebę stałej modlitwy, myśli o tym, że wszystko możemy wyprosić żywą i ciągłą modlitwą („...proście a będzie wam dane... ”).

Ojciec Święty Jan Paweł II każdemu spotkanemu człowiekowi wkładał do ręki różaniec. Sam go też codziennie odmawiał. Ojciec Pio zostawił nam testament: „ Staraj się kochać Maryję, czyń wiele, aby Ją kochano. Odmawiaj zawsze różaniec, a wszystko dobrze się ułoży. Szatan chce zniszczyć tę modlitwę. Jeśli tego nie zrobi, to nie wyrządzi krzywdy. Ta modlitwa jest tryumfem Tego, który jest Panem wszystkiego.”

Każdemu członkowi Żywego Różańca odmówienie jednej tajemnicy zajmuje tylko 5 minut w ciągu dnia. Pięć minut z 1440, które co dzień dostajemy od Boga.