Msze święte wotywne o Najświętszej Maryi Pannie, przygotowujące nas na przyjście Pana Jezusa odbywają się od poniedziałku do soboty o godzinie 6:30. Tegoroczne mają szczególny charakter, bo przybliżają nam 
drogę do świętości Prymasa Tysiąclecia.

Inauguracja rorat

17 listopada w całym Kościele katolickim obchodzone jest zaledwie trzeci raz, święto którego celem jest pomoc osobom w kryzysie bezdomności, a także uwrażliwienie i zachęta do codziennego niesienia pomocy ubogim.

Światowy Dzień Ubogich

11 listopada obchodzić będziemy
101 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Pragniemy w modlitwie dziękować Panu Bogu i Maryi - Królowej Polski, za wszystkich bohaterów, dzięki którym żyjemy w wolnej Ojczyźnie.

Ojczyznę wolną...

Bazylika laterańska to najważniejsza świątynia katolicyzmu, jest „Matką i Głową wszystkich kościołów Miasta i Świata”.
9 listopada obchodzimy rocznicę jej poświęcenia - dzień ten ma rangę święta.
Z niej na cały świat rozszedł się ryt rzymski.

Mater et Caput

28 października obchodziliśmy wspomnienie liturgiczne męczenników: św. Szymona i
św. Tadeusza. Był to dzień naszego święta patronalnego. Centralną mszę świętą o godz. 17:00 odprawił ks. bp Michał Janocha. Był to również dzień imienin księdza proboszcza.

Odpust w parafii!

Zapraszamy do udziału w konkursie na projekt kartki świątecznej. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice i należy je złożyć do 01 grudnia. Dla autorów najlepszych prac przewidziane są
nagrody rzeczowe.

Konkurs na kartkę świąteczną

W piątek 1 listopada obchodzić będziemy Uroczystość Wszystkich Świętych, natomiast w sobotę 2 listopada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (Dzień Zaduszny). W sobotę odbędzie się procesja za zmarłych.

Czas modlitwy za zmarłych

Scenariusz ten sam od lat: panika i niepokój, bo nastał „dzień pecha”. Bzdurne komentarze, obrzędy, przesądy. Na szczęście, w Kościele jest inaczej.

Tematem tegorocznego XI Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym, jest sytuacja chrześcijan w najmłodszym państwie świata.
W Kościele katolickim w Polsce, dzień ten
 obchodzony jest od 2009 roku zawsze
w drugą niedzielę listopada.

Sudan Południowy

W niedzielę 10 listopada, modlimy się za śp. ks. kan. Andrzeja Kwaśnika, tragicznie zmarłego proboszcza parafii - w dniu Jego świąt oraz miesięcznicy tragedii smoleńskiej. Msze święte w Jego intencji odbędą się w poniedziałek o godz. 8:00 i 18:00.

Księże Andrzeju - pamiętamy!

Maryja wybrała 13 dzień miesiąca - prosząc, aby w tym dniu gromadzono się w kościołach na modlitwie różańcowej. Orędzie z Fatimy sprzed ponad stu lat wciąż jest aktualne, a zapowiedziane wydarzenia jeszcze się nie dopełniły. Zawierzajmy się Jej.

Dzień Fatimski

25 listopada, bezpośrednio po ostatniej niedzieli roku liturgicznego rozpocznie się pierwszy etap wizytacji duszpasterskiej. Jednym z celów tego spotkania jest bliższe poznanie problemów parafian i ojcowska pomoc w ich rozwiązywaniu

Wizyta Duszpasterska 1/2

Obchodzone w Kościele katolickim 16 listopada wspomnienie Matki Bożej Ostrobramskiej, wywołuje tęskne myśli za Wilnem i cudownym wizerunkiem Maryi - 
Matki Miłosierdzia, Królowej Polski i
Wielkiej Księżnej Litewskiej.

I w Ostrej świecisz Bramie!

22 listopada w Kościele katolickim wspominamy św. Cecylię, czczoną jako patronkę muzyki kościelnej, muzyków, chórzystów, lutników, organistów i zespołów wokalno-muzycznych. Jest ona także jedną z najbardziej znanych męczennic.

Wspomnienie Świętej Cecylii

Cudowny Medalik

Cudowny Medalik noszą miliony osób na całym świecie. To najsłynniejszy medalik świata. Wiele z nich otrzymało łaski obiecane przez Matkę Bożą. To nie przypadek, że właśnie ten medalik jest tak niezwykle ceniony...

 

Wszystko zaczęło się w 1830 roku we Francji. W zaciszu kaplicy klasztornej Sióstr Miłosierdzia przy paryskiej ulicy du Bac młoda siostra zakonna, Katarzyna Labouré, przeżyła niezwykłe spotkanie. Ukazała się jej postać Matki Bożej. Podczas objawienia Maryja powierzyła Katarzynie konkretne zadanie do wypełnienia: miała ona postarać się o wybicie medalika na wzór, jaki pokazała jej Matka Boża podczas objawienia. Równocześnie Katarzyna otrzymała obietnicę, że „wszystkie osoby, które nosić będą na szyi ten medalik, otrzymają wielkie łaski. Łaski będą obfite dla tych, którzy nosić go będą z ufnością". Katarzyna zwierzała się ze wszystkiego swemu spowiednikowi, który początkowo podchodził do sprawy objawień bardzo ostrożnie. Po upływie czasu i rozeznaniu przedstawił jednak tę kwestię arcybiskupowi Paryża. Dzięki przychylności arcybiskupa medalik po raz pierwszy wybito w 1832 roku - dwa lata po objawieniu.


Medalik zaczął się bardzo szybko rozprzestrzeniać. Za jego pośrednictwem dokonywało się wiele nawróceń i uzdrowień. Coraz więcej ludzi mówiło o szczególnych łaskach i dobrodziejstwach, których doświadczali w swoim życiu poprzez ufność w opiekę Maryi Niepokalanej, której wizerunek widnieje na medaliku. Wzbudziło to zainteresowanie arcybiskupa Paryża (de Quelen), który zlecił dokładne zbadanie wydarzeń związanych z objawieniami Medalika. W wyniku tych prac wywnioskowano, iż poprzez dobro, które wyraźnie się dokonuje, Matka Boża pragnie potwierdzić prawdziwość objawień siostry Katarzyny i przekazać konkretne orędzie światu. Do tego wniosku przychylił się także papież Grzegorz XVI, gdy w 1846 r. doszło do głośnego nawrócenia Żyda Alfonsa Ratisbonne'a. Zaś ludzie noszący medalik i doświadczający przez niego różnych dobrodziejstw, spontanicznie zaczęli nazywać go „cudownym”.

 

Objawienia Maryi świętej Katarzynie Labouré w roku 1830 były początkiem całego cyklu wielkich objawień maryjnych. Cykl ten miał swój dalszy ciąg w La Salette (1846), w Lourdes (1858) i osiągnął punkt kulminacyjny w Fatimie (1917). Od roku 1830 Maryja objawia się opłakując grzechy świata, ofiarując przebaczenie oraz miłosierdzie dla grzesznej ludzkości i przepowiada surowe kary, jeżeli ludzkość się nie nawróci. Ale też zapowiada, że po tych karach nadejdzie wspaniały triumf dobra. W listopadzie 1876 roku, na miesiąc przed śmiercią, święta Katarzyna Labouré potwierdziła: „Nadejdą wielkie katastrofy.... krew popłynie ulicami. Przez chwilę będzie panowało przeświadczenie, że wszystko jest już stracone. Ale wszystko zostanie wygrane. Przenajświętsza Dziewica wybawi nas. Tak, kiedy ta Dziewica, ofiarując świat Ojcu Przedwiecznemu zostanie uczczona, będziemy uratowani i będziemy mieli pokój". Dla naszego pocieszenia 13 lipca 1917 r. Maryja obiecała w Fatimie: „W końcu moje Niepokalane Serce zatriumfuje".

 

Objawienie Medalika, zwanego „cudownym”, choć oficjalnie zatwierdzone przez Kościół, nie należy jednak do depozytu wiary. Jest objawieniem prywatnym, które nawet uznane nie stanowią dogmatu. Kościół „nie zmusza” do wierzenia w nie, ale pełnią one ważną rolę służebną w stosunku do depozytu wiary. Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii - oficjalny dokument Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów - podkreśla bogactwo symboliki tego Medalika: 

 

Wierni lubią nosić na sobie medaliki z podobizną Maryi Dziewicy. Są one prawie zawsze zawieszone na szyi, stanowiąc świadectwo wiary, znak czci dla Najświętszej Matki Pana oraz wyraz ufności w Jej macierzyńską opiekę. Kościół błogosławi te przedmioty pobożności maryjnej, przypominając, że „mają one budzić miłość do Jezusa Chrystusa i pogłębiać zaufanie w pomoc Matki Najświętszej”, i równocześnie napomina wiernych, by nie zapominali, że cześć dla Matki Jezusa wymaga przede wszystkim „świadectwa życia głęboko chrześcijańskiego”. Wśród medalików maryjnych, ze względu na nadzwyczajne rozpowszechnienie, na pierwszym miejscu jest tzw. „cudowny medalik”. Pochodzi on z objawień Maryi w roku 1830 pokornej nowicjuszce Córek Miłość, późniejszej świętej Katarzynie Labouré. Medalik, odlany według wskazań udzielonych Świętej przez Maryję, ze względu na swoją bogatą symbolikę nazywany jest „mikrokosmosem maryjnym”, przypomina bowiem tajemnicę Odkupienia, miłość Serca Jezusowego i bolesnego Serca Maryi, Jej pośrednictwo, tajemnicę Kościoła, łączność nieba z ziemią, życia wiecznego i życia doczesnego. Nowy impuls do rozpowszechnienia „cudownego medalika” dał św. Maksymilian Maria Kolbe (+1941) oraz różne ruchy stworzone przez niego lub powstałe z jego inspiracji. W roku 1917 przyjął on „cudowny medalik” jako znak wyróżniający założone przez niego w Rzymie Pobożne Stowarzyszenie Milicji Niepokalanej, gdy był jeszcze młodym zakonnikiem Braci Mniejszych Konwentualnych. „Cudowny medalik”, jak wszystkie inne medaliki maryjne i różne przedmioty kultu, nie jest talizmanem, ani nie może powodować próżnej łatwowierności. Obietnica Maryi, że ludzie noszący ten „cudowny medalik” otrzymają obfite łaski, wymaga od wiernych pokornego i trwałego przyjęcia posłannictwa chrześcijańskiego, głębokiej i ufnej modlitwy oraz prowadzenia życia według zasad wiary.

Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii (DPLL), nr 206

 

 

Święty Maksymilian Maria Kolbe nie wahał się dawać Medalika wszystkim, nawet mistrzom masońskim i gestapowcom. Ostrzegał on także przed podstępnym zabiegom, mającym na celu pozbawienia medalika wierzącego. „Zauważyłem - pisze święty - że diabeł nasamprzód stara się pozbawić swą ofiarę Cudownego Medalika Niepokalanej, pod jakimkolwiek pozorem, a potem już mu łatwo idzie”.

 

Narosły w ostatnim czasie szum i zamieszanie wokół form przedstawienia tego Medalika, i skupianie się na sporach wokół zewnętrznej formy, wynika z traktowania Medalika jako mającego moc samemu w sobie, czyli tak, jakby to był jakiś talizman czy amulet. Takie podejście jest bałwochwalcze, gdyż odmawia możliwości działania łaski Bożej przez przedmiot przez Kościół pobłogosławiony. Znak jest ze swej natury obdarzony ukrytą mocą, której nie zawdzięcza ani sobie samemu, ani ludziom, którzy się nim posługują. Moc ta ma swe źródło w tym, do czego ów znak się odnosi. Bóg obdarza łaskami ludzi nie z powodu obrazu czy rzeźby, ale ze względu na pobożność i wiarę swoich wyznawców. Nasza cześć i szacunek odnosi się nie do kawałka drewna czy metalu z jakiego wykonano wizerunek, ale do osoby, która jest przez niego przedstawiana. Medalik to sakramentalium, znakiem świętym niosącym skutki duchowe poprzez modlitwę i które „przygotowują do przyjęcia głównego skutku sakramentów i uświęcają różne okoliczności życia” (KKK 1667).

 

AWERS:

Najświętsza Maryja Panna stoi na kuli ziemskiej, swą stopą miażdży węża – szatana. Z Jej rąk wychodzą świetliste promienie, symbolizujące łaski, które otrzymują wszyscy, proszący z ufnością. W otoku medalika, widnieje tekst modlitwy: "O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy".

 

REWERS:

Duże "M", nad którym góruje krzyż Pański symbolizuje uczestnictwo Matki Bożej w męce Jezusa. Wokół znajduje się dwanaście pięcioramiennych gwiazd tworzących koronę Niepokalanej Maryi Dziewicy. Najświętszemu Sercu Jezusowemu, otoczonemu koroną cierniową towarzyszy Serce Maryi przebite mieczem, jest to symbol Jej bólu.

 

 

 

 

 


  

17 listopada w całym Kościele katolickim obchodzone jest zaledwie po raz trzeci, święto którego jednym z celów jest pomoc osobom w kryzysie bezdomności, jak i również uwrażliwienie i zachęta do codziennego niesienia pomocy ubogim.

Światowy Dzień Ubogich

7 listopada 1830 roku, 189 lat temu Matka Boża objawiła się 24 letniej wówczas
nowicjuszce - świętej Katarzynie Labouré. Zleciła jej misję wybicia medalika, który zaczęto określać mianem „cudownego”.
Jest to dar od Matki Bożej na trudne czasy.

Cudowny Medalik

Pomoc Kościołowi na Wschodzie

Cudowny Medalik noszą miliony osób na całym świecie. To najsłynniejszy medalik świata. Wiele z nich otrzymało łaski obiecane przez Matkę Bożą. To nie przypadek, że właśnie ten medalik jest tak niezwykle ceniony...

sobie

 

Audycja radia Niepokalanów: Ojciec Rajmund Marszałkowski OFMConv - Godzina Łaski

Audycja radia Niepokalanów: Wincenty Łaszewski - Godzina Łaski

 

W ostatnią niedziele listopada, obchodzimy Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Rozpoczyna ona ostatni tydzień roku liturgicznego i obchodzimy ją aby podkreślić, że w Jezusie Chrystusie znajduje się początek i chwalebny koniec. 

Króluj Nam Chryste!

30 listopada ostatniego dnia roku liturgicznego, w przeddzień pierwszej niedzieli adwentu zapraszamy na wieczór uwielbienia Ducha Świętego. Zaczynamy o godzinie 18:00. Przyjdź i podziękuj Bogu za Jego miłość w modlitwie uwielbienia.

Wieczór Uwielbienia

25 listopada, bezpośrednio po ostatniej niedzieli roku liturgicznego rozpocznie się pierwszy etap wizytacji duszpasterskiej. Jednym z celów tego spotkania jest bliższe poznanie problemów parafian i ojcowska pomoc w ich rozwiązywaniu

Wizyta Duszpasterska ½

21 listopada wspominamy Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny. W tym dniu jawi nam się Ona jako świątynia, w której Bóg złożył swoje zbawienie, i jako służebnica bez reszty oddana swemu Panu. Dzień ten jest szczególnym świętem sióstr klauzurowych.

Ofiarowanie Maryi Panu Bogu

W niedziele 1 grudnia na Krakowskim Przedmieściu odbędzie się comiesięczny publiczny różaniec w intencji odnowy moralnej narodu polskiego. Krucjata Młodych zaprasza na godz. 19:00 pod
figurę Matki Bożej Passawskiej.

Publiczny Różaniec

Od listopada do maja 2020 roku, każdego 28 dnia miesiąca, w Bazylice Archikatedralnej o godzinie 19:00, odbywać się będą mszę święte, prelekcje, i modlitwy przy grobie Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia

Przygotowanie do beatyfikacji

Nosi przydomek Prōtoklētos który określa go jako tego który wezwany jest pierwszy, jednakże to właśnie w ostatnim dniu roku
liturgicznego przypada jego wspomnienie.
Był bratem pierwszego papieża i pierwszy
spotkał Jezusa, zginął śmiercią męczeńską.

Wspomnienie świętego Andrzeja

Rozpoczęcie Adwentu

W niedziele 1 grudnia na Krakowskim Przedmieściu odbędzie się comiesięczny publiczny różaniec w intencji odnowy moralnej narodu polskiego. Krucjata Młodych zaprasza na godz. 19:00 pod
figurę Matki Bożej Passawskiej.

W parafii u księży Marianów na Stegnach, w niedzielę o godzinie 16:00 odbędzie się projekcja filmu i spotkanie z reżyserem Jarosławem Mańką. W swoim najnowszym filmie ukazuję On historię Objawień Fatimskich i ich wpływ na losy świata.

Fatima. Orędzie wciąż aktualne

22 listopada w Kościele katolickim wspominamy św. Cecylię, czczoną jako patronkę muzyki kościelnej, muzyków, chórzystów, lutników, organistów i zespołów wokalno-muzycznych. Jest ona także jedną z najbardziej znanych męczennic.

Wspomnienie Świętej Cecylii

W ostatnią niedziele listopada, obchodzimy Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Rozpoczyna ona ostatni tydzień roku liturgicznego i obchodzimy ją aby podkreślić, że w Jezusie Chrystusie znajduje się początek i chwalebny koniec. 

Króluj Nam Chryste!

Do większych świąt warto przygotować się z większym wyprzedzeniem. 8 grudnia, w pierwszą niedzielę adwentu obchodzić będziemy uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. W ramach przygotowania 
zachęcamy do rozpoczęcia nowenny.

Rozpoczęcie nowenny

27 listopada 1830 roku, 189 lat temu
Matka Boża objawiła się 24 letniej wówczas nowicjuszce - świętej Katarzynie Labouré. Zleciła jej misję wybicia medalika, który
zaczęto określać mianem „cudownego”.
Jest to dar od Maryi dla nas, na trudne czasy.

Cudowny Medalik

Od listopada 2019 do maja 2020 roku, każdego 28 dnia miesiąca, w katedrze  warszawskiej, o godzinie 19:00 odbywać się będzie msza święta, prelekcja oraz modlitwa przy grobie Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Przygotowanie do beatyfikacji

30 listopada ostatniego dnia roku liturgicznego, w przeddzień pierwszej niedzieli adwentu zapraszamy na wieczór uwielbienia Ducha Świętego. Zaczynamy o godzinie 18:00. Przyjdź i poprzez modlitwę uwielbienia podziękuj Bogu za Jego miłość.

Wieczór Uwielbienia

Do większych świąt warto przygotować się z większym wyprzedzeniem. 8 grudnia, w drugą niedzielę adwentu obchodzić będziemy uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. W ramach przygotowania 
zachęcamy do rozpoczęcia nowenny.

Rozpoczęcie nowenny

Nosi przydomek Prōtoklētos który określa go jako tego który wezwany jest pierwszy, jednakże to właśnie w ostatnim dniu roku
liturgicznego przypada jego wspomnienie.
Był bratem pierwszego papieża i pierwszy
spotkał Jezusa, zginął śmiercią męczeńską.

Wspomnienie świętego Andrzeja

W niedziele 1 grudnia na Krakowskim Przedmieściu odbędzie się comiesięczny publiczny różaniec w intencji odnowy moralnej narodu polskiego. Krucjata Młodych zaprasza na godzinę 19:00
pod figurę Matki Bożej Passawskiej.

Publiczny Różaniec

 

 

Cudowny Medalik noszą miliony osób na całym świecie. To najsłynniejszy medalik świata. Wiele z nich otrzymało łaski obiecane przez Matkę Bożą. To nie przypadek, że właśnie ten medalik jest tak niezwykle ceniony...

 

 

1
   

1

 

 

dasdsadsdsad

 

 

 

 

fdsafad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
 

W kalendarzu katolickim, Kościół 4 grudnia wspomina świętą Barbarę z Nikomedii. Żyła
ona w III wieku, była dziewicą oraz poniosła śmierć męczeńską. Święta ta jest patronką tych wszystkich , którzy są najbardziej narażeni na nagłą i niespodziewaną śmierć.

Wspomnienie świętej Barbary

W parafii u księży Marianów na Stegnach, w niedzielę o godzinie 16:00 odbędzie się projekcja filmu i spotkanie z reżyserem
Jarosławem Mańką. W swoim najnowszym dziele ukazuję on historię Objawień Fatimskich i ich wpływ na losy świata.

Fatima. Orędzie wciąż aktualne

O ile pierwsze piątki i soboty miesiąca są dość dobrze znane i praktykowane, o tyle pierwsze czwartki pozostają jeszcze nie do końca odkryte. Chciejmy tego dnia na nowo odkryć tajemnicę Bożej miłości i wrócić
do  wydarzeń z Wielkiego Czwartku.

I Czwartek Miesiąca

O ile pierwsze piątki i soboty miesiąca są dość dobrze znane i praktykowane, o tyle pierwsze czwartki pozostają jeszcze nie do końca odkryte. Chciejmy tego dnia na nowo odkryć tajemnicę Bożej miłości i wrócić
do  wydarzeń z Wielkiego Czwartku.

Pierwszy Piątek Miesiąca

O ile pierwsze piątki i soboty miesiąca są dość dobrze znane i praktykowane, o tyle pierwsze czwartki pozostają jeszcze nie do końca odkryte. Chciejmy tego dnia na nowo odkryć tajemnicę Bożej miłości i wrócić
do  wydarzeń z Wielkiego Czwartku.

Pierwsza Sobota Miesiąca

O ile pierwsze piątki i soboty miesiąca są dość dobrze znane i praktykowane, o tyle pierwsze czwartki pozostają jeszcze nie do końca odkryte. Chciejmy tego dnia na nowo odkryć tajemnicę Bożej miłości i wrócić
do  wydarzeń z Wielkiego Czwartku.

Świętego Mikołaja - biskupa

Druga Niedziela Adwentu, z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski, co roku obchodzona jest w solidarności z Kościołem Katolickim na Wschodzie.

 

W tym roku obchodzimy już XIX Dzień modlitwy i pomocy duchowej i materialnej Kościołowi w krajach Europy Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej. Modlimy się za siostry i braci tworzących Kościół Katolicki na Wschodzie, mając na szczególnej uwadze posługującego tam księdza Marka Tacikowskiego. Przed kościołem po każdej mszy świętej prowadzona jest zbiórka do puszek.

O ile pierwsze piątki i soboty miesiąca są dość dobrze znane i praktykowane, o tyle pierwsze czwartki pozostają jeszcze nie do końca odkryte. Chciejmy tego dnia na nowo odkryć tajemnicę Bożej miłości i wrócić
do  wydarzeń z Wielkiego Czwartku.

Pierwszy Czwartek Miesiąca

W kalendarzu katolickim, Kościół 4 grudnia wspomina świętą Barbarę z Nikomedii. Żyła ona w III wieku, była dziewicą oraz zginęła  śmiercią męczeńską. Święta ta jest patronką  wszystkich, którzy w największym stopniu są narażeni na nagłą i niespodziewaną śmierć.

Wspomnienie świętej Barbary

Zachęcamy do włączenia się do wyjątkowej akcji charytatywnej  w naszej parafii. Polega ona na przygotowaniu paczki świątecznej dla konkretnego dziecka znajdującego się w nader trudnej sytuacji życiowej. Okaż serce, wywołaj uśmiech, podaruj gwiazdkę!

Akcja „Dar Mojego Serca”

Publikujemy podziękowania od siostry
Marii Hiacynty Biłas z Nowego Sącza, która uczestniczyła w przekazywaniu paczek bożonarodzeniowych przygotowanych przez naszych parafian - w  ramach akcji charytatywnej „Dar Mojego Serca”.

Podziękowania dla darczyńców

Kalendarze zadedykowano obchodzonemu w tym roku jubileuszowi 70-lecia powołania parafii. Ich dystrybucja odbywała się w po niedzielnych i roratnich mszach świętych. Cały uzyskany przychów przeznaczony został na termomodernizację kościoła.

Kalendarze 2020 - podsumowanie

Tekst w opracowaniu.

Święto Świętej Rodziny

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, w samo południe przeżywać będziemy Godzinę Łaski. Z tą godziną wiąże się objawienie, które miało miejsce 8 grudnia 1947 roku, we Włoszech, u podnóża Alp, w miejscowości Montichiari.

Godzina Łaski dla Świata

Kościół katolicki na całym świecie 8 grudnia uroczyście świętuje zachowanie od zmazy grzechu pierworodnego Najświętszą Maryję
Pannę. Matka Boża jako jedyna wśród ludzi
została odkupiona w chwili swego poczęcia
i Kościół tę prawdę wyznaję od wieków.

Niepokalane Poczęcie NMP

Od 2000 roku Kościół katolicki w Polsce, z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski, w drugą niedziele adwentu obchodzi Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Pomoc ta obejmuję rejony w których żyją największe skupiska katolików.

Pomoc Kościołowi na Wschodzie

1 stycznia w ostatni dzień oktawy Bożego Narodzenia i pierwszy dzień nowego roku kalendarzowego Kościół katolicki obchodzi uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
oraz Światowy Dzień Pokoju, który 
w 1968 roku ustanowił papież Paweł VI.

Wizyta Duszpasterska 2/2

Szanowni Państwo, drodzy parafianie!
Bardzo dziękujemy za włączenia się do akcji charytatywnej w naszej parafii - polegającej
na przygotowaniu paczki świątecznej dla konkretnego dziecka znajdującego się w bardzo trudnej sytuacji życiowej.

Podsumowanie parafialnej akcji

Podsumowanie konkursu

Publikujemy podsumowanie parafialnego konkursu na projekt bożonarodzeniowej kartki pocztowej. Zarówno autorom prac
jak i nabywcom składamy podziękowania
 za włączenia się do konkursu i finansowe wsparcie termomodernizacji kościoła.

W niedzielę po Bożym Narodzeniu Kościół obchodzi święto Rodziny Nazaretańskiej, stawiając Ją przed oczyma całego świata, jako wzór życia rodzinnego, zawierzonego w pełni Bogu. Tego dnia odbędzie się także odnowienie przyrzeczeń małżeńskich.

Święto Świętej Rodziny

Opublikowano posynodalną adhortacje o Amazonii. Dokument wytycza nowe drogi dla ewangelizacji, troski o środowisko i ubogich. Franciszek ma nadzieję na nowy dynamizm misyjny i potwierdza ważną role świeckich we wspólnotach Kościoła.

Adhortacja „Querida Amazonia”

1 stycznia w ostatni dzień oktawy Bożego Narodzenia i pierwszy dzień nowego roku kalendarzowego Kościół katolicki obchodzi uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
oraz Światowy Dzień Pokoju ustanowiony
w 1968 r. przez Ojca Świętego Pawła VI.

1 stycznia 2020 roku

Podsumowanie konkursu

Publikujemy podsumowanie parafialnego konkursu na projekt bożonarodzeniowej kartki pocztowej. Zarówno autorom prac
jak i nabywcom składamy podziękowania
 za włączenia się do konkursu i osobiste wsparcie termomodernizacji kościoła.

Od drugiego stycznia rozpoczął się drugi
etap wizyty duszpasterskiej. Zapraszamy
do zapoznania się z planem do końca jej
trwania tj. 6 lutego. Dodatkowe terminy dla osób które nie mogły lub nie będą mogły przyjąć kapłana wyznaczono na 1 i 6 lutego.

Wizyta Duszpasterska 2/2

Opublikowano posynodalną adhortacje o Amazonii. Dokument wytycza nowe drogi dla ewangelizacji, troski o środowisko i ubogich. Franciszek ma nadzieję na nowy dynamizm misyjny i potwierdza ważną role świeckich we wspólnotach Kościoła.

W Środę Popielcową rozpoczynamy Wielki Post, czyli czterdziestodniowy okres mający pobudzić nas do podjęcia zdecydowanej drogi osobistej odnowy i nawrócenia. Ma on za zadanie przygotować nas do owocnego przeżycia świąt Mischerium Paschalnego.

Z prochu powstałeś

Kalendarze zadedykowano obchodzonemu w tym roku jubileuszowi 70-lecia powołania parafii. Ich dystrybucja odbywała się po niedzielnych i roratnich mszach świętych. Cały uzyskany przychów przeznaczony został na termomodernizację kościoła.

Kalendarze 2020 - podsumowanie

I niedziela Wielkiego Postu – Odnowa

 

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Kościół daje nam program odnowienia naszego chrześcijańskiego życia. Wielki Post ma być czasem walki z grzechem, który jest skutkiem grzechu pierworodnego. Święty Paweł w Liście do Rzymian pisze: „jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi”. To posłuszeństwo Jezusa, które powinniśmy szczególnie w Wielkim Poście naśladować widoczne jest w Ewangelii, która ukazuje kuszenie na pustyni i triumf Chrystusa nas szatanem.

II Niedziela Wielkiego Postu – Przemiana

 

Druga niedziela przypomina nam o potrzebie duchowej przemiany, co szczególnie obrazuje Ewangelia o Przemienieniu Pana Jezusa na górze Tabor. Czytania mówią z kolei o powołaniu do zmiany swojego życia. Jak mówi św. Paweł, mamy znosić nasze trudy mocą Bożą. To ona ma nam dawać siłę do działania. Musimy się na nią otworzyć, stąd wielka potrzeba naszej wewnętrznej, duchowej przemiany. Pan Jezus schodząc z uczniami z góry Tabor zapowiada im swoje zmartwychwstanie. O tym też musimy pamiętać – nasza przemiana nie może odbyć kiedyś, ona musi nastąpić jak najszybciej, gdyż już niedługo Syn Boży wstanie z martwych.

III Niedziela Wielkiego Postu – Trwanie w wierze

 

Trzecia niedziela mówi nam o żywej wodzie, której źródłem jest Jezus. Wszystko co mamy pochodzi od Jezusa. Św. Paweł pisze: „Dostąpiwszy usprawiedliwienia dzięki wierze, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa; dzięki Niemu uzyskaliśmy na podstawie wiary dostęp do tej łaski, w której trwamy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej”. Ważne jest to, żeby nie trwonić tego co otrzymaliśmy.

IV Niedziela Wielkiego Postu – Radość

 

Czwarta Niedziela nazywana jest od pierwszego słowa antyfony na wejście Niedzielą Radości (laetare). Radowanie się w Wielkim Poście może wydawać się dziwne, a jednak Kościół w tę wyjątkową niedzielę do niej zachęca. Św. Paweł pisze: „Niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości”. Na półmetku Wielkiego Postu mamy cieszyć się ze świadomości, że pokuta i umartwienie to tylko środki do celu, że prowadzą nas one ku oczyszczeniu.

V Niedziela Wielkiego Postu – Przygotowanie na śmierć

 

Dawniej piąta niedziela Wielkiego Postu otwierała tzw. Okres Męki Pańskiej szczególnie akcentujący przygotowanie Pana Jezusa do swojej kaźni i męczeńskiej śmierci. Chrystus w dzisiejszej Ewangelii mówi: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie”, po czym wskrzesza z martwych Łazarza. Przypomina nam to o tym jak niewiele znaczy śmierć w obliczu życia wiecznego. Jest ona tylko kolejnym etapem na naszej drodze, tak jak śmierć Jezusa była kolejnym etapem na drodze ludzkiego odkupienia.

VI Niedziela Wielkiego Postu (Palmowa) – Zwycięstwo nad szatanem

 

Dawniej piąta niedziela Wielkiego Postu otwierała tzw. Okres Męki Pańskiej szczególnie akcentujący przygotowanie Pana Jezusa do swojej kaźni i męczeńskiej śmierci. Chrystus w dzisiejszej Ewangelii mówi: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie”, po czym wskrzesza z martwych Łazarza. Przypomina nam to o tym jak niewiele znaczy śmierć w obliczu życia wiecznego. Jest ona tylko kolejnym etapem na naszej drodze, tak jak śmierć Jezusa była kolejnym etapem na drodze ludzkiego odkupienia.