PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

ŚW. TADEUSZA APOSTOŁA

NA SADYBIE

W Środę Popielcową rozpoczynamy Wielki Post czyli czterdziestodniowy okres mający pobudzić nas do podjęcia zdecydowanej drogi osobistej odnowy i nawrócenia. Czas dany jako przygotowanie do owocnego przeżycia świąt misterium paschalnego.

Z prochu powstałeś...

W ciągu najbliższych ośmiu dni w naszej parafii przeżywać będziemy szczególne rekolekcje zwane misjami świętymi. Ten
wyjątkowy czas ma pomóc przygotować się nam do zbliżających się trzech ważnych wydarzeń. Serdecznie zapraszamy!

Misje Święte

COVID-19

W związku z możliwością pojawienia się na terenie Polski koronawirusa COVID-19, Minister Zdrowia prof. Łukasz Szumowski, wystosował list informacyjny. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią, zachowywanie podstawowych zasad higieny i rozsądne podchodzenie do tematu.

 

 


Publikujemy podziękowania od siostry
Marii Hiacynty Biłas z Nowego Sącza, która uczestniczyła w przekazywaniu paczek bożonarodzeniowych przygotowanych przez naszych parafian - w  ramach akcji charytatywnej „Dar Mojego Serca”.

Podziękowania dla darczyńców

Wybór godziny:
Imię i nazwisko:
Numer telefonu:
Wyślij
Wyślij
Wysłano.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Wybór godziny:
Imię i nazwisko:
Numer telefonu:
Wyślij
Wyślij
Wysłano.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

W obecnych warunkach szerzenia się na całym świecie koronawirusa zawierzajmy swoje życie miłosiernemu Bogu. Módlmy się o powstrzymanie epidemii, uzdrowienie chorych i łaskę życia wiecznego dla tych którzy zmarli wskutek zakażenia.

Ze skarbca Kościoła...

Możesz na mnie liczyć

Państwa wkład może znacząco wpłynąć na rozwój wydarzeń i bezpieczeństwo mieszkańców Warszawy. Kampania #pomocsąsiedzka zachęca mieszkańców Warszawy do wsparcia osób starszych i zależnych w realizowaniu codziennych potrzeb, poprzez wywieszanie plakatów z ofertą pomocy na klatkach schodowych, czy tablicach informacyjnych.

 

Beneficjentami pomocy są osoby zdrowe (u których wirus nie został potwierdzony), nie przebywające w kwarantannie domowej, które z uwagi na wiek lub inne okoliczności są szczególnie zagrożone koronawirusem SARS-CoV-2 i powinni pozostać w domach.

 

Kampania wykorzystuje lokalne zasoby, opiera się na relacjach sąsiedzkich i wzajemnym zaufaniu, dzięki którym możliwe jest dotarcie z pomocą do osób najpilniej potrzebujących wsparcia. W efekcie działania osoby w grupie ryzyka zarażenia się koronawirusem SARS-CoV-2 otrzymają wsparcie w dostępie do żywności, leków i innych artykułów codziennego użytku.

 

Zachęcamy wszystkich do udzielenia pomocy, a także wydrukowania ulotek, plakatów i przekazania innym.

  

Opublikowano posynodalną adhortacje o Amazonii. Dokument wytycza nowe drogi dla ewangelizacji, troski o środowisko i ubogich. Franciszek ma nadzieję na nowy dynamizm misyjny i potwierdza ważną role świeckich we wspólnotach Kościoła.

Adhortacja „Querida Amazonia”

Zachęcamy do wspierania osób starszych
i zależnych w realizowaniu codziennych, przez włączenie się do pomocy sąsiedzkiej.
Kampania #pomocsąsiedzka opiera się na
relacjach sąsiedzkich i obopólnym zaufaniu
a skierowana jest do osób zdrowych, które są w grupie podwyższonego ryzyka.

Możesz na mnie liczyć

Jubileusz Erygowania Parafii

To nie tak miało być. Tak ważny dzień, jubileusz. Czcigodny ksiądz kardynał Kazimierz Nycz i kochani księża którzy na przestrzeni lat z oddaniem posługiwali w naszej parafii. Jeszcze miesiąc temu nikt nawet w najśmielszych snach nie podejrzewał, że sprawy potoczą się w taki sposób...
 

Dziękujemy Ci Panie Boże za to jakże trudne doświadczenie. Dziękujemy za tę wspólnotę, za naszą parafię, za Kościół, za ten dom Bożego Ludu! Dziękujemy za jej powojenne początki, za rok 1950, ale także za wszystkie kolejne etapy dotychczasowego życia i budowania naszej parafialnej wspólnoty. Dziękujemy za tych wszystkich, którzy na przestrzeni tych siedemdziesięciu lat tworzyli tutejszą parafię i nadal ją tworzą. Dziękujemy.

 

Nasze plany i nadzieje coś niweczy raz po raz,
Tylko Boże miłosierdzie nie zawodzi nigdy nas.
Jezu ufam Tobie.

W Środę Popielcową rozpoczynamy Wielki Post czyli czterdziestodniowy okres mający pobudzić nas do podjęcia zdecydowanej drogi osobistej odnowy i nawrócenia. Czas dany jako przygotowanie do owocnego przeżycia świąt misterium paschalnego.

Z prochu powstałeś...

 

 

TEKST W OPRACOWANIU

Dzień Świętości Życia

 

 

TEKST W OPRACOWANIU

Jubileusz Erygowania Parafii

Dzień Świętości Życia

25 marca to Dzień Świętości Życia, który winien być dla nas okazją do tego, by powiedzieć zbrodniczej mentalności „nie”. Przygotowując obchody tego dnia święty Jan Paweł II pisał: „Jego podstawowym celem jest budzenie w sumieniach, rodzinach, Kościele i społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i w każdej kondycji. Należy ukazywać, jak wielkim złem jest przerywanie ciąży i eutanazja. Nie należy jednak pomijać innych momentów i aspektów życia, które trzeba starannie rozważyć w kontekście zmieniającej się sytuacji historycznej.” 

 

Dziś wobec łączącego nas wszystkich zagrożenia śmiercią, podjęcie działania ratującego życie jest specjalnym motywem, by w duchu wiary podjąć konkretny czyn – wziąć w duchową opiekę jedno, znane Bogu, dziecko poczęte. Istotą 9 miesięcznego zobowiązania do modlitwy w jego intencji jest zawierzenia jego życia Maryi, Matce Życia i powierzenie opiece św. Józefa.

 

Przeżywany teraz czas realnego zagrożenia własnego życia mobilizuje do szukania sposobów jego chronienia, ale także pobudza do wzajemnej modlitwy. Jest szansą otwarcia oczu i serca, nowego spojrzenia na najbardziej bezbronne i samotne wobec zagrożenia zagładą życie dzieci nienarodzonych.l

 


W ciągu najbliższych ośmiu dni w naszej parafii przeżywać będziemy szczególne rekolekcje zwane misjami świętymi. Ten
wyjątkowy czas ma pomóc przygotować się nam do nadchodzących trzech ważnych wydarzeń. Serdecznie zapraszamy!

Misje Święte

W obecnych warunkach szerzenia się na całym świecie koronawirusa zawierzajmy swoje życie miłosiernemu Bogu. Módlmy się o powstrzymanie pandemii, uzdrowienie chorych i łaskę życia wiecznego dla tych którzy zmarli wskutek zakażenia.

Ze skarbca Kościoła...

Zachęcamy do wspierania osób starszych
i zależnych w realizowaniu codziennych potrzeb, poprzez włączenie się do pomocy sąsiedzkiej. Kampania #pomocsąsiedzka opiera się na wzajemnym zaufaniu i jest skierowana do osób zdrowych.

Możesz na mnie liczyć

© Copyright 2020 - Wszystkie prawa zastrzeżone - Warszawa, ul. Goraszewska 16