PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

ŚW. TADEUSZA APOSTOŁA

NA SADYBIE

Wizyta Duszpasterska - pierwszy etap


W tym roku wizytę duszpasterską tradycyjnie zwaną kolędą rozpoczynamy w poniedziałek 25 listopada, bezpośrednio po ostatniej niedzieli roku liturgicznego. Kolęda odbędzie się w dwóch etapach. Pierwszy - od 25 listopada do 14 grudnia oraz drugi - od 2 stycznia 2020 do jej końca. Od poniedziałku do piątku wizyta duszpasterska rozpoczynać się będzie o godzinie 16:00, w soboty od godziny 10:00.

Celem spotkania kapłana z rodzinami parafii jest pobłogosławienie domu, wspólna modlitwa, ożywienie łączności wiernych z parafią i proboszczem (duszpasterzami) - bliższe poznanie problemów moralnych nurtujących parafian i ojcowska pomoc w ich rozwiązywaniu - wprowadzenie ducha pokoju i miłości we współżycie rodzinne i sąsiedzkie.

 

Rodzina w której kapłan składa wizytę powinna być w miarę możliwości w komplecie, stół nakryty białym obrusem, na nim zapalone świece, krzyż, woda święcona, kropidło oraz księga Pisma Świętego.

 

 

Kodeks Prawa Kanonicznego kanon 529 § 1:

„Pragnąc dobrze wypełnić funkcję pasterza, proboszcz powinien starać się poznać wiernych powierzonych jego pieczy. Winien zatem nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza niepokojach i smutku oraz umacniając ich w Panu, jak również – jeżeli w czymś nie domagają – roztropnie ich korygując.”

 

Encyklika papieża Pawła VI Ecclesiam suam:

„Kościół powinien nawiązać dialog ze społeczeństwem, w którym żyje (…) ten dialog to pewien sposób wypełnienia obowiązków apostolskich i narzędzie duchowego zjednoczenia. Dialogowi musi towarzyszyć świadomość posłannictwa apostolskiego oraz tego, iż »własnego zbawienia nie można odłączyć od zbawienia drugiego człowieka«. Dialog który jest wpisany w wizytę duszpasterską rodzin parafii, który jest nieodłączną częścią kolędy powinien być dialogiem pełnym życzliwości i roztropności. Powinien być naznaczony łagodnością – pojętą na wzór Jezusa Chrystusa. »Prawdziwy dialog czerpie siłę z tego, iż nie ma w nim zakłamania, że głosi prawdę, rozsiewa dary miłości, niczego nie narzuca«.”

 

Adhortacja apostolska papieża Pawła VI Evangelii nuntiandi:

„Ewangelizacja wiele traci na swojej mocy, jeśli nie uwzględnia charakteru ludzi, do których zwraca się, jeśli nie posługuje się ich językiem, znakami i obrazami, jeżeli nie odpowiada na stawiane przez nich pytania, jeśli wreszcie nie dotyczy i nie porusza ich rzeczywistego sposobu życia.”

 

 

Wizyta duszpasterska winna być także środkiem wzbogacającym i umacniającym duchowość kapłana.

 

 

PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ Z PODZIAŁEM TYGODNIOWYM
 

25-29 listopada

DZIEŃ DATA I CZAS ADRES OGŁOSZENIE
poniedziałek 25 listopad
od godz. 16:00
ul. Jana III Sobieskiego 60
ul. Jana III Sobieskiego 72a
wtorek 26 listopad
od godz. 16:00
ul. Jana III Sobieskiego 62
ul. Jana III Sobieskiego 64
środa 27 listopad
od godz. 16:00
ul. Jana III Sobieskiego 66
ul. Jana III Sobieskiego 66a
ul. Jana III Sobieskiego 70
czwartek 28 listopad
od godz. 16:00
ul. Jana III Sobieskiego 70a
ul. Jana III Sobieskiego 72
piątek 29 listopad
od godz. 16:00
ul. Domowa   
ul. Jeziorna   
ul. Rabczańska   
ul. Zaciszna   

 

 

2-7 grudnia

DZIEŃ DATA I CZAS ADRES OGŁOSZENIE
poniedziałek 2 grudnia
od godz. 16:00
ul. Konstancińska 2
ul. Konstancińska 3a
ul. Konstancińska 3b
wtorek 3 grudnia
od godz. 16:00
ul. Konstancińska 5
ul. Konstancińska 5b
środa 4 grudnia
od godz. 16:00
ul. Konstancińska 5a
ul. Konstancińska 7
ul. Konstancińska 9
czwartek 5 grudnia
od godz. 16:00
ul. Konstancińska 7a
ul. Konstancińska 7b
piątek 6 grudnia
od godz. 16:00
ul. Konstancińska 1
ul. Konstancińska 11a
sobota 7 grudnia
od godz. 10:00
ul. Powsińska   

 

 

9-14 grudnia

DZIEŃ DATA I CZAS ADRES OGŁOSZENIE
poniedziałek 9 grudnia
od godz. 16:00
ul. Klarysewska 57
ul. Klarysewska 57a
ul. Klarysewska 57b
ul. Klarysewska 58
ul. Klarysewska 59
ul. Klarysewska 60
ul. Klarysewska (domki)   
wtorek 10 grudnia
od godz. 16:00
ul. Solankowa 4
ul. Solankowa 6
ul. Zalew   
środa 11 grudnia
od godz. 16:00
ul. Cieplicka   
ul. Morszyńska   
ul. Polanicka 2
czwartek 12 grudnia
od godz. 16:00
ul. Zielona   
piątek 13 grudnia
od godz. 16:00
ul. Augustówka 4
ul. Augustówka 11b
ul. Augustówka 11c
ul. Augustówka 11d
ul. Augustówka 11e
ul. Augustówka 11f
ul. Augustówka 11g
ul. Augustówka 11h
ul. Augustówka 11i
ul. Augustówka 23
ul. Augustówka 25
ul. Augustówka 25a
sobota 14 grudnia
od godz. 10:00
ul. Kostrzyńska   
ul. Santocka   
ul. Skałacka   
ul. Sławkowska   
ul. Romana Statkowskiego   
ul. Sypniewska 4
ul. Walerego Wróblewskiego   

 

 

tabela rozszerzona dla pozycji oznaczonych symbolem strzałki ():

DZIEŃ DATA I CZAS ADRES OGŁOSZENIE
piątek 29 listopad
od godz. 16:00
ul. Domowa 1a
ul. Domowa 1b
ul. Domowa 1c
ul. Domowa 1d
ul. Domowa 1e
ul. Domowa 2
ul. Domowa 3
ul. Domowa 4
ul. Domowa 5
ul. Domowa 6
ul. Domowa 7
ul. Domowa 8
ul. Jeziorna 1
ul. Jeziorna 3
ul. Jeziorna 11
ul. Jeziorna 13
ul. Jeziorna 15
ul. Jeziorna 17
ul. Jeziorna 17a
ul. Jeziorna 19
ul. Jeziorna 19a
ul. Jeziorna 21
ul. Jeziorna 21b
ul. Jeziorna 23
ul. Jeziorna 25
ul. Jeziorna 27
ul. Jeziorna 29
ul. Rabczańska 1
ul. Rabczańska 2
ul. Rabczańska 3
ul. Rabczańska 4
ul. Rabczańska 5
ul. Rabczańska 6
ul. Rabczańska 7
ul. Rabczańska 9
ul. Rabczańska 9a
ul. Rabczańska 11
ul. Rabczańska 13
ul. Rabczańska 15
ul. Rabczańska 15a
ul. Rabczańska 17
ul. Rabczańska 23
ul. Rabczańska 25
ul. Rabczańska 27
ul. Rabczańska 29
ul. Rabczańska 31
ul. Rabczańska 33
ul. Zaciszna 2a
ul. Zaciszna 2b
ul. Zaciszna 2c
ul. Zaciszna 2d
ul. Zaciszna 2e
ul. Zaciszna 2f
ul. Zaciszna 3
ul. Zaciszna 5
ul. Zaciszna 10
ul. Zaciszna 12
ul. Zaciszna 14
ul. Zaciszna 15
ul. Zaciszna 17
ul. Zaciszna 19
ul. Zaciszna 21
ul. Zaciszna 23
ul. Zaciszna 25
ul. Zaciszna 25a
sobota 7 grudnia
od godz. 10:00
ul. Powsińska 15
ul. Powsińska 17
ul. Powsińska 23
ul. Powsińska 24
ul. Powsińska 24a
ul. Powsińska 25
ul. Powsińska 26
ul. Powsińska 28
ul. Powsińska 28a
ul. Powsińska 30/32
ul. Powsińska 34
ul. Powsińska 36
ul. Powsińska 38
ul. Powsińska 40
poniedziałek 9 grudnia
od godz. 16:00
ul. Klarysewska 8
ul. Klarysewska 8a
ul. Klarysewska 10
ul. Klarysewska 11
ul. Klarysewska 11a
ul. Klarysewska 12
ul. Klarysewska 14
ul. Klarysewska 15
ul. Klarysewska 15a
ul. Klarysewska 16
ul. Klarysewska 17/19
ul. Klarysewska 17
ul. Klarysewska 18
ul. Klarysewska 19
ul. Klarysewska 20
ul. Klarysewska 21
ul. Klarysewska 22
ul. Klarysewska 23
ul. Klarysewska 24
ul. Klarysewska 25
ul. Klarysewska 25a
ul. Klarysewska 26
ul. Klarysewska 27
ul. Klarysewska 27a
ul. Klarysewska 28
ul. Klarysewska 29
ul. Klarysewska 29a
ul. Klarysewska 30
ul. Klarysewska 31
ul. Klarysewska 32
ul. Klarysewska 34
ul. Klarysewska 36
ul. Klarysewska 38
ul. Klarysewska 41
ul. Klarysewska 42
ul. Klarysewska 43
ul. Klarysewska 47
ul. Klarysewska 48
ul. Klarysewska 49
ul. Klarysewska 49a
ul. Klarysewska 50
ul. Klarysewska 52
ul. Klarysewska 52a
ul. Klarysewska 52b
ul. Klarysewska 52c
ul. Klarysewska 55
wtorek 10 grudnia
od godz. 16:00
ul. Zalew 3
ul. Zalew 4
ul. Zalew 5
środa 11 grudnia
od godz. 16:00
ul. Cieplicka 1
ul. Cieplicka 1a
ul. Cieplicka 3
ul. Cieplicka 5
ul. Cieplicka 6
ul. Cieplicka 8
ul. Morszyńska 1
ul. Morszyńska 3
ul. Morszyńska 5
ul. Morszyńska 7
ul. Morszyńska 7a
ul. Morszyńska 9
ul. Morszyńska 11
ul. Morszyńska 13
ul. Morszyńska 13a
ul. Morszyńska 15
ul. Morszyńska 15a
ul. Morszyńska 17
ul. Morszyńska 17a
ul. Morszyńska 19
ul. Morszyńska 21
ul. Morszyńska 23
ul. Morszyńska 25
ul. Morszyńska 29
ul. Morszyńska 31
ul. Morszyńska 33
ul. Morszyńska 35
ul. Morszyńska 35a
ul. Morszyńska 37
ul. Morszyńska 39
ul. Morszyńska 41
ul. Morszyńska 41a
ul. Morszyńska 41b
ul. Morszyńska 41c
ul. Morszyńska 41d
ul. Morszyńska 41e
ul. Morszyńska 41f
ul. Morszyńska 41g
ul. Morszyńska 43
ul. Morszyńska 43a
ul. Morszyńska 43b
ul. Morszyńska 43c
ul. Morszyńska 45
ul. Morszyńska 47
ul. Morszyńska 47a
ul. Morszyńska 51
ul. Morszyńska 51a
ul. Morszyńska 55
ul. Morszyńska 57
ul. Morszyńska 59
ul. Morszyńska 59a
ul. Morszyńska 61
ul. Morszyńska 61a
ul. Morszyńska 63
ul. Morszyńska 63a
ul. Morszyńska 63b
ul. Morszyńska 65
ul. Morszyńska 67
ul. Morszyńska 69
ul. Morszyńska 71
ul. Morszyńska 71a
ul. Morszyńska 71b
ul. Morszyńska 73
ul. Morszyńska 75
ul. Morszyńska 77
ul. Morszyńska 79
ul. Morszyńska 81
czwartek 12 grudnia
od godz. 16:00
ul. Zielona 5
ul. Zielona 7
ul. Zielona 8
ul. Zielona 9
ul. Zielona 10
ul. Zielona 11
ul. Zielona 12
ul. Zielona 13
ul. Zielona 14
ul. Zielona 15
ul. Zielona 16
ul. Zielona 17
ul. Zielona 18
ul. Zielona 19
ul. Zielona 20
ul. Zielona 21
ul. Zielona 22
ul. Zielona 23
ul. Zielona 24
ul. Zielona 25
ul. Zielona 26
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27a
ul. Zielona 28
ul. Zielona 30
ul. Zielona 32
ul. Zielona 33
ul. Zielona 34
ul. Zielona 34a
ul. Zielona 34b
ul. Zielona 35
ul. Zielona 36
ul. Zielona 37
ul. Zielona 37a
ul. Zielona 38
ul. Zielona 39
ul. Zielona 40
ul. Zielona 41
ul. Zielona 42
ul. Zielona 42a
ul. Zielona 43
ul. Zielona 44
ul. Zielona 45
sobota 14 grudnia
od godz. 10:00
ul. Kostrzyńska 18
ul. Kostrzyńska 24
ul. Kostrzyńska 26
ul. Kostrzyńska 27
ul. Kostrzyńska 29
ul. Kostrzyńska 31
ul. Kostrzyńska 40
ul. Kostrzyńska 40a
ul. Santocka 10
ul. Santocka 10a
ul. Santocka 10b
ul. Santocka 10c
ul. Santocka 10d
ul. Santocka 12
ul. Santocka 27
ul. Santocka 34
ul. Santocka 36
ul. Santocka 36a
ul. Skałacka 20
ul. Skałacka 22
ul. Sławkowska 4
ul. Sławkowska 5
ul. Sławkowska 6
ul. Sławkowska 8
ul. Sławkowska 10
ul. Sławkowska 14
ul. Romana Statkowskiego 29
ul. Romana Statkowskiego 40
ul. Walerego Wróblewskiego 4
ul. Walerego Wróblewskiego 8
ul. Walerego Wróblewskiego 25
ul. Walerego Wróblewskiego 29
ul. Walerego Wróblewskiego 30
ul. Walerego Wróblewskiego 31
ul. Walerego Wróblewskiego 35
ul. Walerego Wróblewskiego 37

Copyright 2019 - Wszystkie prawa zastrzeżone - Warszawa, ul. Goraszewska 16

©