PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

ŚW. TADEUSZA APOSTOŁA

NA SADYBIE

ZOBACZ WCZEŚNIEJSZE WYDARZENIA

Ze skarbca Kościoła...

W obecnych warunkach szerzenia się na całym świecie koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, zawierzajmy swoje życie miłosiernemu Bogu. Módlmy się o powstrzymanie pandemii, uzdrowienie chorych i łaskę życia wiecznego dla tych którzy zmarli wskutek zakażenia. Do dyspozycji mamy: sakramenty święte, niezliczoną ilość modlitw - w tym te szczególne: różaniec, koronki, nowenny; rzesze świętych orędowników, post...

 

W tym trudnym czasie, chciejmy korzystać z dobrodziejstw skarbca Kościoła, wierząc w potężną moc modlitwy! Módlmy się za Ojca Świętego, duchowieństwo i cały Kościół Święty aby był wierny Chrystusowi i i tradycyjnej doktrynie katolickiej - stojąc na straży depozytu wiary.

 


Możesz na mnie liczyć

Państwa wkład może znacząco wpłynąć na rozwój wydarzeń i bezpieczeństwo mieszkańców Warszawy. Kampania #pomocsąsiedzka zachęca mieszkańców Warszawy do wsparcia osób starszych i zależnych w realizowaniu codziennych potrzeb, poprzez wywieszanie plakatów z ofertą pomocy na klatkach schodowych, czy tablicach informacyjnych.

 

Beneficjentami pomocy są osoby zdrowe (u których wirus nie został potwierdzony), nie przebywające w kwarantannie domowej, które z uwagi na wiek lub inne okoliczności są szczególnie zagrożone koronawirusem SARS-CoV-2 i powinny pozostać w domach.

 

Kampania opiera się na relacjach sąsiedzkich i wzajemnym zaufaniu, dzięki którym możliwe jest dotarcie z pomocą do osób najpilniej potrzebujących wsparcia. W efekcie działania osoby w grupie ryzyka zarażenia się koronawirusem SARS-CoV-2 otrzymają wsparcie w dostępie do żywności, leków i innych artykułów codziennego użytku.

 

Zachęcamy do mądrego udzielenia pomocy, a także wydrukowania plakatów i przekazania innym.

 Dzień Świętości Życia

25 marca to Dzień Świętości Życia, który winien być dla nas okazją do tego, by powiedzieć zbrodniczej mentalności „nie”. Przygotowując obchody tego dnia święty Jan Paweł II pisał: „Jego podstawowym celem jest budzenie w sumieniach, rodzinach, Kościele i społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i w każdej kondycji. Należy ukazywać, jak wielkim złem jest przerywanie ciąży i eutanazja. Nie należy jednak pomijać innych momentów i aspektów życia, które trzeba starannie rozważyć w kontekście zmieniającej się sytuacji historycznej.” 

 

Dziś wobec łączącego nas wszystkich zagrożenia śmiercią, podjęcie działania ratującego życie jest specjalnym motywem, by w duchu wiary podjąć konkretny czyn – wziąć w duchową opiekę jedno, znane Bogu, dziecko poczęte. Istotą 9 miesięcznego zobowiązania do modlitwy w jego intencji jest zawierzenia jego życia Maryi, Matce Życia i powierzenie opiece św. Józefa.

 

Przeżywany teraz czas realnego zagrożenia własnego życia mobilizuje do szukania sposobów jego chronienia, ale także pobudza do wzajemnej modlitwy. Jest szansą otwarcia oczu i serca, nowego spojrzenia na najbardziej bezbronne i samotne wobec zagrożenia zagładą życie dzieci nienarodzonych.

 


Zwiastowanie Pańskie

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego obchodzona jest 25 marca, na 9 miesięcy przed uroczystością Bożego Narodzenia. Przypomina nam ona o tym wielkim zdarzeniu, od którego rozpoczęła się nowa era w dziejach ludzkości. Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi, niewiasty z Nazaretu, by zwiastować Jej, że to na Niej spełnią się obietnice proroków, a Jej Syn, którego pocznie w cudowny i dziewiczy sposób za sprawą Ducha Świętego, będzie Synem samego Boga. Fakt, że uroczystość ta przypada w trakcie Wielkiego Postu uzmysławia nam, że tajemnica Wcielenia jest nierozerwalnie związana z tajemnicą śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Zwiastowanie pokazuje nam także, w jaki sposób mamy zauważać Pana Boga i Jego działanie pośród naszej codzienności. Potrzebna jest do tego szczególna wrażliwość i wiara, przede wszystkim w to, że nawet w szarości naszego dnia jest Bóg i to, co ma nam do powiedzenia, przewyższa wszystkie skarby świata.

 

Chciejmy w tym jakże szczególnym dniu odpowiedzieć na prośbę Ojca Świętego Franciszka i o godzinie 12:00 odmówmy Anioł Pański, modlitwę Ojcze nasz i 3 razy Zdrowaś Maryjo w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych, a na zakończenie odmówmy poniższą modlitwę.

 


Jubileusz Erygowania Parafii

To nie tak miało być. Tak ważny dzień, jubileusz. Czcigodny ksiądz kardynał Kazimierz Nycz i kochani księża którzy na przestrzeni lat z oddaniem posługiwali w naszej parafii. Jeszcze miesiąc temu nikt nawet w najśmielszych snach nie podejrzewałby, że sprawy potoczą się w taki sposób...
 

Dziękujemy Ci Panie Boże za to jakże trudne doświadczenie. Dziękujemy za tę wspólnotę, za naszą parafię, za Kościół, za ten dom Bożego ludu! Dziękujemy za jej powojenne początki, za rok 1950, ale także za wszystkie kolejne etapy dotychczasowego życia i budowania naszej parafialnej wspólnoty. Dziękujemy za tych wszystkich, którzy na przestrzeni tych siedemdziesięciu lat tworzyli tutejszą parafię i nadal ją tworzą. Dziękujemy.

 

Nasze plany i nadzieje coś niweczy raz po raz,
Tylko Boże miłosierdzie nie zawodzi nigdy nas.
Jezu ufam Tobie.

100. rocznica urodzin świętego Jana Pawła II

Święty Jan Paweł II to postać której chyba nikomu, niezależnie od wyznania, poglądów czy narodowości nie trzeba przedstawiać. Pierwszy papież Polak, którego pobyt w Watykanie na zawsze odmienił oblicze świata i Kościoła. To on wprowadził nas w trzecie tysiąclecie wiary chrześcijańskiej. To on wniósł niepodważalny wkład w obalenie bezbożnej ideologii i totalitarnego systemu w swojej ojczyźnie i w pozostałych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
 

Choć papież odszedł do wieczności 15 lat temu, pamięć o nim jest stale żywa w świadomości i w wierze ludu Bożego na całym świecie. Tę pamięć utrwaliło i pogłębiło nieprzypadkowe wyniesienie go do chwały ołtarzy, przez co zyskaliśmy w nim szczególnego orędownika naszych spraw u Bożego tronu. Odchodząc, zostawił nam świadectwo życia całkowicie oddanego Bogu, życia w służbie człowiekowi. Zostawił nam ogromne bogactwo nauczania, ale także dziedzictwo wiary i świętości. Mamy z czego czerpać. Mamy się czym inspirować w naszej osobistej drodze do Boga.
 

Dziś dziękujmy dobremu Panu za dar, jaki otrzymaliśmy 100 lat temu w osobie Karola Wojtyły, świętego papieża i największego z rodu Polaków!

 


© Copyright 2020 - Wszystkie prawa zastrzeżone - Warszawa, ul. Goraszewska 16