DZIĘKUJEMY
ZA WASZĄ
SŁUŻBĘ
!

CZEŚĆ

I CHWAŁA

BOHATEROM!

W NIEDZIELE 12 WRZEŚNIA ZE WZGLĘDU NA UROCZYSTOŚCI BEATYFIKACYJNE, NIE BĘDZIE MSZY ŚWIĘTEJ O GODZINIE 12:30. POZOSTAŁE MSZE ŚWIĘTE ODBĘDĄ SIĘ BEZ ZMIAN TJ. 7:30, 9:30, 11:00, 18:00, 20:00.

    PO OKRESIE KWARANTANNY SPOWODOWANEJ WYKRYCIEM ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM U JEDNEGO Z KAPŁANÓW, INFORMUJEMY, ŻE Z DNIEM 11 LISTOPADA 2020 PARAFIA WZNOWIŁA FUNKCJONOWANIE.    

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

ŚW. TADEUSZA APOSTOŁA

NA SADYBIE

Jesteśmy z Wami!

Ми з Вами!

We are with you!

Dofinansowanie termomodernizacji ze środków UE
św. Tadeusz Apostoł
tło znajdujące się pod grafiką św. Tadeusza Apostoła i logo

Akcja Katolicka

Akcja Katolicka jest urzędem kościelnym wiernych świeckich ściśle współpracujących z hierarchią Kościoła. Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem skupiającym katolików aktywnych, zaangażowanych w życie swojej parafii i pragnących pogłębiać swoją wiarę i wiedzę religijną, oraz współpracując z proboszczem współtworzyć rzeczywistość swojej parafii. Ważnym zadaniem Akcji jest także kształcenie działaczy społecznych, gospodarczych i politycznych.

 

W roku 1993, ojciec święty Jan Paweł II, podczas wizyty biskupów polskich ”ad limina”, zwracając uwagę na nowy etap w historii Polski i Kościoła po upadku systemu komunistycznego, wyraził wolę reaktywowania w kraju struktur Akcji Katolickiej. Począwszy od 1994 r. na terenie kraju zaczęły powstawać oddziały Akcji Katolickiej.

 

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej (POAK) przy parafii św. Tadeusza Apostoła na Sadybie został powołany dn. 1.03.1997 r. dekretem ś.p. ks. kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski. Podstawowym zadaniem członków Akcji Katolickiej jest formacja religijna, duchowa i moralna. Do najważniejszych zadań Akcji Katolickiej na terenie parafii należy służenie Kościołowi i wspólnocie parafialnej oraz pomoc w pracy duszpasterskiej.

 

W ostatnich latach do zadań zrealizowanych przez nasz Parafialny Oddział Akcji Katolickiej można zaliczyć:

- przygotowanie parafian do kanonizacji Jana Pawła II poprzez przypomnienie nauczania Jana Pawła II przez 8 tygodni, a następnie przygotowanie i poprowadzenie czuwania modlitewno-poetyckiego w wigilię kanonizacji;

- zorganizowanie wystaw okolicznościowych:

  • Wystawa obrazująca najważniejsze wydarzenia w parafii w związku z jej 60-leciem

  • wystawa pamiątkowa – ku czci śp. ks. Andrzeja Kwaśnika – proboszcza parafii, który zginął w katastrofie Smoleńskiej 10 kwietnia 2010 r.

  • wystawa – Kult św. Tadeusza w parafiach arch. warszawskiej – z okazji święta Patrona parafii

  • wystawa z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości: Polscy Święci i Błogosławieni beatyfikowani i kanonizowani w latach 1918-2018 r.

- cyfryzacja wszystkich archiwalnych zdjęć ukazujących historię parafii;

- stała dokumentacja fotograficzna wydarzeń parafialnych przygotowana do przekazania na stronę internetową parafii.

- ważną częścią działalności związaną z liturgią jest przygotowanie czytań na poniedziałki i środy w formie elektronicznej wyświetlanych przez rzutnik multimedialny – co pozwala wiernym lepiej uczestniczyć we Mszy św.

- uporządkowanie parafialnego księgozbioru, założenie biblioteki parafialnej i stałe jej prowadzenie; sporządzenie katalogu książek.

 

Prezesem POAK jest Elżbieta Kaczmarek. Parafialnym Asystentem Kościelnym jest Proboszcz parafii ksiądz kanonik Tadeusz Jarząb.

© Copyright 2023 - Wszystkie prawa zastrzeżone - Warszawa, ul. Goraszewska 16