DZIĘKUJEMY
ZA WASZĄ
SŁUŻBĘ
!

CZEŚĆ

I CHWAŁA

BOHATEROM!

    PO OKRESIE KWARANTANNY SPOWODOWANEJ WYKRYCIEM ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM U JEDNEGO Z KAPŁANÓW, INFORMUJEMY, ŻE Z DNIEM 11 LISTOPADA 2020 PARAFIA WZNOWIŁA FUNKCJONOWANIE.    

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

ŚW. TADEUSZA APOSTOŁA

NA SADYBIE

Jesteśmy z Wami!

Ми з Вами!

We are with you!

Dofinansowanie termomodernizacji ze środków UE
Dofinansowanie termomodernizacji ze środków UE
św. Tadeusz Apostoł
tło znajdujące się pod grafiką św. Tadeusza Apostoła i logo

▲ UKRYJ PODGLĄD SZYBKICH INFORMACJI ▲

MSZE ŚWIĘTE

 W NIEDZIELE: 

 

7:30

 

9:30

 

11:00

(z udziałem dzieci)

 

18:00

(z udziałem młodzieży)

 

20:00

(z udziałem studentów)

 W SOBOTY: 

 

7:00

 

8:00

 

18:00

 W DZIEŃ POWSZEDNI: 

 

7:00

 

7:30

 

18:00

ZOBACZ TAKŻE

GRAFIKI CELEBRANSÓW I SPOWIEDNIKÓW

SPOWIEDŹ

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA W NIEDZIELE SPRAWOWANY
JEST PODCZAS KAŻDEJ MSZY ŚWIĘTEJ. W TYGODNIU PODCZAS PORANNYCH MSZY ŚWIĘTYCH ORAZ 10 MINUT PRZED MSZĄ ŚWIĘTĄ O GODZINIE 18:00.

ZOBACZ TAKŻE

GRAFIKI CELEBRANSÓW

I SPOWIEDNIKÓW

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

XVI NIEDZIELA
ZWYKŁA


21 VII 2024


ROK B

XV NIEDZIELA
ZWYKŁA


14 VII 2024


ROK B

XIV NIEDZIELA
ZWYKŁA

 

7 VII 2024

 

ROK B

ZOBACZ TAKŻE INNE STARSZE OGŁOSZENIA W ARCHIWUM OGŁOSZEŃ

TELEFON

KANCELARIA

CZYNNY W GODZINACH PRACY

 

+48 22 842 09 36

POCZTA ELEKTRONICZNA

 

kontakt@parafia-sadyba.pl

TELEFON

ALARMOWY

CZYNNY CAŁODOBOWO

 

 +48 730 002 998 

KANCELARIA PARAFIALNA

KANCELARIA PARAFIALNA OTWARTA JEST W:

 

PONIEDZIAŁEK, ŚRODĘ I PIĄTEK W GODZINACH
8:30 - 9:30 ORAZ 17:00 - 17:45
(WE WTORKI I CZWARTKI KANCELARIA NIECZYNNA)

ZOBACZ TAKŻE GRAFIK DYŻURÓW W KANCELARII PARAFIALNEJ

KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO
SAKRAMENTU OTWARTA JEST 
W:

 

PONIEDZIAŁKI 8:00 - 20:00
WTORKI, ŚRODY, PIĄTKI 8:00 - 17:30
CZWARTKI 8:00 - 21:00*
SOBOTY 8:30 - 17:30
NIEDZIELE

13:30 - 17:30

 

*

W czwartki w godzinach 19:00 - 20:00 Najświętszy Sakrament adorują członkowie z międzynarodowego ruchu katolickiego „Jesus Youth”, natomiast w godzinach 20:00 - 21:00 Diakonia Adoracyjna.

KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO
SAKRAMENTU OTWARTA JEST 
W:

 

PONIEDZIAŁKI 8:00 - 20:00
WTORKI, ŚRODY, PIĄTKI 8:00 - 17:30
CZWARTKI 8:00 - 21:00*
SOBOTY 8:30 - 17:30
NIEDZIELE

13:30 - 17:30

*

W czwartki w godzinach 19:00 - 20:00 Najświętszy Sakrament adorują członkowie z międzynarodowego ruchu katolickiego „Jesus Youth”, natomiast w godzinach 20:00 - 21:00 Diakonia Adoracyjna.

 

PODCZAS WAKACJI (Z WYJĄTKIEM PIERWSZEGO CZWARTKU  SIERPNIA) KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU BĘDZIE OTWARTA W TYGODNIU DO GODZINY 17:30.

INTENCJE MSZALNE

TA FUNKCJONALNOŚĆ

NIE JEST JESZCZE DOSTĘPNA

 

PRACE TRWAJĄ

JEŚLI MOŻESZ WESPRZYJ JE SWOJĄ MODLITWĄ

 

 


Intencje można zamówić w godzinach pracy kancelarii parafialnej albo w zakrystii po mszach świętych.

MSZE ŚWIĘTE

SPOWIEDŹ

OGŁOSZENIA

KANCELARIA

ADORACJA

INTENCJE

▲ UKRYJ PODGLĄD SZYBKICH INFORMACJI ▲

Zobacz PDF - jak odmawiać różaniec

Kto może być rodzicem chrzestnym?

Na ojca chrzestnego lub matkę chrzestną należy wybrać osobę, która „żyje po bożemu”. Niewątpliwe, jeśli rodzice nie pozostają w związku sakramentalnym, to taka okoliczność nie jest korzystna dla rozwoju duchowego dziecka. Nie jest to jednak przeszkodą w jego ochrzczeniu. Bardziej restrykcyjne wymagania dotyczą rodziców chrzestnych – o czym można dowiedzieć w zakładce sakramenty – chrzest. Podstawową kwestia jest przedłożenie przez każdego z rodziców chrzestnych stosowanego zaświadczenia z parafii jego aktualnego miejsca zamieszkania. Należy podkreślić, że podczas udzielania sakramentu chrztu nie musi występować dwoje rodziców chrzestnych – może być tylko jeden rodzic chrzestny (np. ojciec chrzestny lub matka chrzestna). Jeśli jest dwoje rodziców chrzestnych, to mężczyzna jest ojcem chrzestnym, a kobieta – matką chrzestną. Nie jest możliwe, aby rodzice chrzestni byli tej samej płci. W wyjątkowych sytuacjach rodzic chrzestny, który z jakiś fizycznych przyczyn nie może wziąć udziału w chrzcie dziecka może ustanowić swojego pełnomocnika; w takim przypadku będzie on rodzicem chrzestnym „per procura”.

Czy można ochrzcić dziecko - gdy jego rodzice nie zawarli ze sobą sakramentu małżeństwa?

CHRZCIMY WSZYSTKIE DZIECI! Niewątpliwe, jeśli rodzice nie pozostają w związku sakramentalnym, to taka okoliczność nie jest korzystna dla rozwoju duchowego dziecka. Nie może ona jednak być przeszkodą w jego ochrzczeniu. Bardziej restrykcyjne wymagania dotyczą rodziców chrzestnych – o czym można dowiedzieć w zakładce sakramenty – chrzest. W naszej parafii chrzest jest udzielany w II i IV niedziela podczas Mszy św. sprawowanej o godz. 12:30. Wcześniej należy przedłożyć w kancelarii Akt Urodzenia Dziecka i ustalić dalsze procedury przygotowania do udzielenia sakramentu.

Kto może być świadkiem sakramentu małżeństwa?

Zgodnie z kanonem 1108 Kodeksu Prawa Kanonicznego dla ważnego zawarcia małżeństwa konieczna jest obecność dwóch świadków. Musza oni być pełnoletni i muszą posiadać zdolność podejmowania czynności prawnych. Mogą być to osoby tej samej płci. Nie jest istotny ich stan cywilny. Świadek nie musi być osobą wierzącą - może on być osobą innego wyznania lub osobą niewierząca.

Jakie są rodzaje intencji mszalnych?

W naszym kościele można zamówić następujące rodzaje intencji mszalnych:

 • Intencja jednorazowa - kapłan sprawuje jedną Mszę św. w danej intencji w ustalonym terminie - konkretnego dnia o określonej godzinie.
 • Intencja Mszy św. zbiorowej – zgłoszona intencja jest jedną z wielu, w jakiej modli się jeden kapłan (lub jeden z kapłanów) podczas określonej Mszy św. W naszym kościele Msze św. zbiorowe sprawowane są:
  - w poniedziałki o godz.18:00 - za wstawiennictwem św. Tadeusza Apostoła
  - w środy o godz.18:00 - za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny
 • Intencja gregoriańska – sprawowana za dusze jednej zmarłej osoby codziennie przez 30 kolejnych dni, w ustalonym harmonogramie (najczęściej przez różnych księży).
 • Intencja cykliczna – polega na sprawowaniu Mszy św. w tej samej intencji w pewnym cyklu np. w każdą drugą sobotę miesiąca lub w każdy określony dzień miesiąca, o tej samej porze, przez ustalony czas. Oczywiście przyjęcie takiej intencji zależy od organizacyjnych możliwości jej zrealizowania.

Jak już napisano w punkcie o Mszy św. zbiorowej w niektórych, uzasadnionych sytuacjach sprawowane są Msze święte koncelebrowane. Wówczas każdy z koncelebransów modli się w osobnej intencji. UWAGA: Jeśli ofiarodawca nie życzy sobie, aby jego intencji towarzyszyła intencja koncelebransa musi to zastrzec podczas ustalania terminu Mszy św.

Jak odmawiać różaniec?

Różaniec jest modlitwą kontemplacyjną. Jego istotą jest rozważanie kolejnych tajemnic różańcowych, podczas wypowiadania (nie koniecznie na głos) określonych modlitw w usystematyzowany sposób. Do jego odmawiania mogą być używany rożnego rodzaju fizyczne różańce – sznury z nawleczonymi koralikami (paciorkami), obrączki z kuleczkami (walcami) a także inne przedmioty. Podczas modlitwy trzymamy w palcach kolejne koralik w celu mechanicznego zliczania odmówionych modlitw.

Sposób odmawiania Różańca:

 • W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. (Znak krzyża)
 • Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
 • Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszeni, ale nas zbaw ode Złego. Amen.
 • 3x Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
 • Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
 • O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Wypowiadamy tajemnicę Różańca (oraz ewentualnie korzystamy z krótkiego rozważania tajemnicy). A następnie:
1x Ojcze Nasz, 10xZdrowaś Maryjo, 1x Chwała Ojcu, 1x O mój Jezu.

W ten sposób odmawiamy pozostałe tajemnice.

 • Na zakończenie: Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.
 • W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. (Znak krzyża)

Jak uzyskać świadectwo chrztu?

Od wieków fakt udzielenie sakramentu chrztu świętego jest odnotowywany w systematycznie prowadzonych księgach parafialnych. Świadectwo chrztu świętego jest odpisem (wypisem) treści zapisanych w księdze metrykalnej. Jak dotąd księgi parafialne mają postać papierową, w związku z czym uzyskanie tego dokumentu możliwe jest wyłącznie w parafii, w której sakrament ten został udzielony. Z uwagi na przepisy dotyczące ochrony danych osobowych jego uzyskanie wymaga osobistego kontaktu z kancelarią parafii. Zwyczajowo jego otrzymanie związane jest ze złożeniem ofiary na rzecz parafii.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Jakie są formalności dotyczące zawarcia sakramentu małżeństwa?

Po pierwsze konieczne jest zgłoszenie się narzeczonych do kancelarii parafialnej nie później niż 3 miesiące przed planowaną datą zawarcia małżeństwa. Kancelaria ustali termin spotkania z księdzem, który po rozmowie z narzeczonymi precyzyjnie określi procedurę dalszego postępowania. Więcej informacji (w tym przykładowe wymagania) – w zakładce sakramenty – małżeństwo.

© Copyright 2024 - Wszystkie prawa zastrzeżone - Warszawa, ul. Goraszewska 16