© Copyright 2021 - Wszystkie prawa zastrzeżone - Warszawa, ul. Goraszewska 16

Paulistki Księgarnia
ul. Kredytowa 8
00-062 Warszawa
tel. 22 828 75 21
ksiegarnia@paulistki.pl
www.ksiegarnia.paulistki.pl

pon. - pt. 10:00-18:00; sob. 10:00-14:00

Film pt. "Artystka" przygotowany na 100-lecie Zgromadzenia Sióstr Świętego Pawła
(nagrodzony na XXXI Międzynarodowym Katolickim Festiwalu Filmów i Multimediów - Niepokalanów 2016)

O ŚWIĘTYM PAWLE APOSTOLE

O ZAŁOŻYCIELU ZGROMADZENIA BŁ. JAKUBIE ALBERIONYM

O WSPÓŁZAŁOŻYCIELCE S. TEKLI MERLO

Wspólnota sióstr paulistek  -  ul. Zdrojowa 38; 02-927 Warszawa; paulistki@paulistki.pl; wspolnota@paulistki.pl; www.paulistki.pl

Osoby, które chciałyby się więcej dowiedzieć o wspólnocie, charyzmacie, skorzystać z duchowości paulińskiej, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.paulistki.pl i księgarni przy ul.Kredytowej - w której można nie tylko kupić interesujące książki, ale i porozmawiać z siostrami.

W Polsce zgromadzenie dobrego druku nie miało łatwych początków. Pierwsze Siostry Świętego Pawła przybyły tu z polecenia błogosławionego Jakuba Alberionego w roku 1935. Mieszkały w Częstochowie i zajmowały się dystrybucją Biblii oraz chrześcijańskiej literatury. Działalność tę przerwała wojna i uniemożliwiły późniejsze czasy komunizmu. Do Polski paulistki powróciły ponownie w roku 1986, aby zacząć wszystko od początku. Wspólnota paulistek mieszkająca i pracująca w Warszawie, prowadzi wydawnictwo PAULISTKI i księgarnię.

Na wzór świętego Pawła, którego misja wiązała się z ciągłymi podróżami, także paulistki nie prowadzą spokojnego życia. Od momentu powstania, wbrew panującej wówczas – na początku XX wieku – oficjalnej wizji życia zakonnego i tradycyjnej roli kobiety, przemierzały piechotą, samochodem lub na rowerach ulice wielkich miast i małych miejscowości, zanosząc ludziom do domów Biblię, chrześcijańskie książki i czasopisma. Zawsze w drodze – niestrudzone listonoszki Jezusa. Spędzały całe dnie przy maszynach drukarskich oraz na składzie, łamaniu i zszywaniu książek, przerzucaniu ciężkich paczek w magazynach. Dziś techniczny rozwój środków komunikowania wytycza im inne trasy, toteż sióstr nie brakuje w radiu, w telewizji i w internecie.

Siostry paulistki są zgromadzeniem międzynarodowym i kierują się uniwersalizmem Apostoła Pawła. W każdym kraju starają się dostosować do panujących tam zwyczajów i miejscowej kultury, co wyraża się m.in. w stroju. I tak, podczas gdy w Indiach zobaczyć je można w kremowym sari, w Afryce – w owiniętej wokół bioder bawełnianej kolorowej spódnicy, to w Europie chodzą w prostej granatowej lub szaroniebieskiej spódnicy, bluzce i kamizelce, a w Korei w pełnym zakonnym habicie szarym lub ciemnoniebieskim.

Działalność paulistek powinna być bowiem dostosowana do czasów i warunków, w jakich żyją one same i otaczający je ludzie. Ich misja ma być odpowiedzią na wolę Bożą i potrzeby ludzi. Ma być zawsze żywa i aktualna, zmieniać się wraz ze zmianami zachodzącymi w świecie.

Życie wspólnotowe ułatwia wsłuchiwanie się zarówno w słowo Boże, którym siostry mogą się wzajemnie dzielić, jak i w dzisiejsze czasy.

Zgromadzenie sióstr paulistek powstało we Włoszech w 1915 roku jako część, formującej się wówczas, z inspiracji błogosławionego Jakuba Alberionego, Rodziny Świętego Pawła. Założył on najpierw zgromadzenie męskie – paulistów, a rok później żeńskie – paulistki. Oba powstały dla apostolstwa dobrego druku, jak wówczas mówiono. Później zakładał dalsze zgromadzenia i instytuty Rodziny, które zajmować się miały najprzeróżniejszymi formami apostolstwa i współpracować w dziele ewangelizacji przez media.

Święty Paweł – Apostoł Narodów, jest patronem i duchowym założycielem Zgromadzenia Sióstr Świętego Pawła, zwanych paulistkami. Ich imię świadczy o duchowej więzi ze św. Pawłem Apostołem, które wyraża się w ich życiu, duchowości i misji.

Specjalnym posłaniem Zgromadzenia Sióstr Świętego Pawła jest rozpowszechnianie orędzia zbawienia przez wszelkie środki, jakich dostarcza idąca z postępem czasu technika.

Siostry Świętego Pawła mieszkają w domu przy ul. Zdrojowej 38 od listopada 2010. Obecnie wspólnotę tworzy pięć sióstr: s. Mirosława, s. Ewas. Agnieszkas. Sylwia oraz misjonarka z Madagaskaru – s. Sylviane.

Siostry Świętego Pawła

SSND  -  ul. Goraszewska 20; 02-910 Warszawa; tel. 22 642 86 81; warszawa@ssnd.pl; www.ssnd.pl

Aktualnie wspólnotę zakonną tworzy pięć sióstr:
siostra Maria Fidelisa – wykonuje pracę kancelistki w parafii św. Tadeusza Apostoła. Pośród wielu obowiązków, siostra daje też świadectwo wielkiej wiary w Boga i dobrym słowem obdarza przychodzących do kancelarii.

siostra Maria Mirosława – służy naszej wspólnocie zakonnej, wykonując różne prace, a najcenniejszym darem siostry jest modlitwa i uśmiech.

siostra Maria Wanda – pracuje jako nauczyciel religii w Szkole Podstawowej nr 115 im. Wandy Turowskiej. Służy swoimi talentami również w naszej parafii – prowadzi scholę ucząc dzieci śpiewu, przygotowuje przedstawienia z dziećmi, a także nabożeństwa i liturgię Mszy świętej.

siostra Maria Jonasza – w parafii służy jako zakrystianka. Siostra troszczy się o Dom Pana Boga. Ogromną pasją siostry są pięknie układane bukiety, które zdobią ołtarz. Siostry kompozycje kwiatowe chwalą Boga.

siostra Maria Klara – we wspólnocie pełni służbę przełożonej domu. Siostra pracuje jako nauczyciel religii w Szkole Podstawowej nr 115 im. Wandy Turowskiej. W parafii przygotowuje z dziećmi liturgię Mszy świętej, nabożeństwa i różne inne ważne wydarzenia.

„Nasze posłannictwo – głoszenie Radosnej Nowiny – wypełniamy jako Siostry Szkolne de Notre Dame; całe nasze życie oddajemy służbie tej jedności, dla której Chrystus przyszedł na ziemię. Podobnie jak Chrystus, który został posłany, aby objawić światu miłość Ojca, tak i my jesteśmy posłane, aby przez nasze życie, przez dzielenie się darem miłości, wiary i nadziei, ukazywać światu Chrystusa”.

Siostry Szkolne de Notre Dame, zamieszkują na terenie parafii Świętego Tadeusza Apostoła w Warszawie od kwietnia 1987 roku. Ksiądz Prymas Kardynał Józef Glemp wydał dekret erekcyjny domu zakonnego dnia 2 kwietnia 1987 roku, a dekretem z dnia 23 czerwca 1987 roku zezwolił na urządzenie w domu jw. kaplicy z prawem przechowywania Najświętszego Sakramentu. W kronice domu czytamy: „Ksiądz Kardynał udzielił swojego arcypasterskiego błogosławieństwa siostrom, które będą mieszkały w tym domu, które będą zdobywały wiedzę i będą służyły Bogu, Kościołowi i Archidiecezji Warszawskiej”.

Na przestrzeni ostatnich lat siostry służą w parafii i poprzez swoją służbę oddają chwałę Bogu – katechizując, prowadząc grupy dziecięce, służąc w zakrystii i kancelarii.

W Konstytucji Sióstr Szkolnych de Notre Dame Jesteście Posłane nr 4 jest napisane:

Siostry Szkolne de Notre Dame

KSIĄDZ KANONIK TOMASZ MAZURKIEWICZ - [REZYDENT]

Wyświęcony na kapłana 5 czerwca 1977 r. przez sługę Bożego Stefana Kard. Wyszyńskiego.
W parafii jest od 26 sierpnia 2016. Pełni rolę opiekuna duchowego Legionu Maryi.

KSIĄDZ PRAŁAT STANISŁAW PYZEL - [REZYDENT]

Urodził się 21 marca 1937 roku w Powsinie. Święcenia przyjął 25.05.1963 z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego. W 1971 roku został pracownikiem Kurii Metropolitalnej w Warszawie, pełniąc funkcję notariusza Wydziału Nauki Katolickiej. Od 26 maja 1980 do 30 czerwca 2007 roku był proboszczem. Ksiądz prałat Stanisław Pyzel wybudował kościół i dom parafialny. Potrafił połączyć różne obowiązki, wykazać się jako budowniczy i duszpasterz w parafii, jednocześnie wypełniając funkcję w Archidiecezji.

W 1979 roku otrzymał tytuł kanonika. W 1993 roku odznaczenie papieskie: kapelana honorowego Jego Świątobliwości. W 1999 roku został członkiem kapituły Świętej Opatrzności Bożej przy kolegiacie św. Anny w Wilanowie. Z tej racji przysługuje mu tytuł prałata.

KSIĄDZ ARTUR FELSZER - [WIKARIUSZ]

KSIĄDZ WOJCIECH POKRZYWNICKI - [WIKARIUSZ]

KSIĄDZ KANONIK TADEUSZ JARZĄB - [PROBOSZCZ]

Został wyświęcony na kapłana 4 czerwca 1978 r. przez Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Był wikariuszem w Jaktorowie, Zalesiu Dolnym oraz w Warszawie - w parafii Najświętszego Zbawiciela (duszpasterz akademicki). Przez wiele lat posługiwał również jako przewodnik grupy „Biało-Żółtej” Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej na Jasną Górę. Od 1997 r. był proboszczem parafii św. Mikołaja w Tarczynie. Ingres do parafii na Sadybie odbył się 4 lipca 2010 roku.

Ksiądz Proboszcz w naszej parafii opiekuje się Akcją Katolicką, parafialną Caritas oraz kołami Żywego Różańca. Świętuje imieniny 28 października, a urodziny w dniu 1 czerwca.

Księża posługujący w parafii

tło znajdujące się pod grafiką św. Tadeusza Apostoła i logo
św. Tadeusz Apostoł

ŚW. TADEUSZA APOSTOŁA

NA SADYBIE

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

    PO OKRESIE KWARANTANNY SPOWODOWANEJ WYKRYCIEM ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM U JEDNEGO Z KAPŁANÓW, INFORMUJEMY, ŻE Z DNIEM 11 LISTOPADA 2020 PARAFIA WZNOWIŁA FUNKCJONOWANIE.    

W NIEDZIELE 12 WRZEŚNIA ZE WZGLĘDU NA UROCZYSTOŚCI BEATYFIKACYJNE, NIE BĘDZIE MSZY ŚWIĘTEJ O GODZINIE 12:30. POZOSTAŁE MSZE ŚWIĘTE ODBĘDĄ SIĘ BEZ ZMIAN TJ. 7:30, 9:30, 11:00, 18:00, 20:00.