© Copyright 2021 - Wszystkie prawa zastrzeżone - Warszawa, ul. Goraszewska 16

tło znajdujące się pod grafiką św. Tadeusza Apostoła i logo
św. Tadeusz Apostoł

ŚW. TADEUSZA APOSTOŁA

NA SADYBIE

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

    PO OKRESIE KWARANTANNY SPOWODOWANEJ WYKRYCIEM ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM U JEDNEGO Z KAPŁANÓW, INFORMUJEMY, ŻE Z DNIEM 11 LISTOPADA 2020 PARAFIA WZNOWIŁA FUNKCJONOWANIE.    

DOBRE SŁOWA

TELEFON WSPARCIA DLA OSÓB STARSZYCH

Dyżury codziennie o 10:00-12:00 i 17:00-19:00

12 333 7088

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” bezpłatny, 24/7. Jeśli doznajesz przemocy ze strony osoby najbliższej, zwróć się o pomoc. Pamiętaj, że nawet w sytuacji epidemii możesz z niej skorzystać.

Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
Abyśmy byli jedno

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 1997 r. sygn. akt K 26/96

„Od momentu powstania życie ludzkie staje
się więc wartością chronioną konstytucyjnie. Dotyczy to także fazy prenatalnej”.

Święty Jan Paweł II

„Naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości. Naród, który zamiast bronić bezbronnych, sięga po aparat aborcji, będzie nosił w przyszłości ciężar tych zbrodni. Narody, które mają dziś nowe obozy zagłady, to te narody, które dopuszczają zbrodnie na nienarodzonych”.

OGŁOSZENIA
28 II 2021

MSZE
ŚWIĘTE

KAPLICA
ADORACJI

KSIĘŻA,
SIOSTRY

WYDARZENIA

GALERIA

BIBLIOTEKA
PARAFIALNA

WSPÓLNOTY,
GRUPY

Chcę:
Dane kontaktowe:
Opis:
Wyślij
Wyślij
Wysłano!
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Przypominamy, że nasza parafia uczestniczy w akcji Wspólnoty Pomocy.

 

Jej istotą jest dotarcie z pomocą do osób które na skutek pandemii koronawirusa najbardziej jej potrzebują. Zwracamy się do tych z Państwa którzy chcieliby przyłączyć do tej wspólnej inicjatywy jako: wolontariusze, osoby potrzebujące wsparcia lub osoby które wiedzą, że ktoś potrzebuje pomocy, ale nie wie, dokąd się po nią zgłosić lub nie ma śmiałości o nią prosić - aby za pomocą formularza dostępnego poniżej lub dzwoniąc pod numer: 571 525 598, skontaktować się z parafialnym koordynatorem akcji i nakreślić mu sprawę. Nasze działania kierujemy do wszystkich: wierzących i niewierzących, wątpiących, poszukujących. Koordynatorem akcji jest parafia, jednak jej działanie zależy nie od instytucji, ale od konkretnych ludzi, również od Ciebie!

Warszawa - czerwona strefa.

Dostosowując się do najnowszych zasad bezpieczeństwa z dniem 17 października, w Warszawie obowiązywać zaczną kolejne obostrzenia w walce z pandemią koronawirusa. Decyzją władz administracyjnych m.in. ograniczona zostanie liczba wiernych w kościele. Na mszy świętej oraz na nabożeństwach przebywać będzie mogła jedna osoba na 7m² (nie wliczając celebransa oraz służby liturgicznej). Prosimy o stosowanie się do nowych restrykcji i nie ustawanie w modlitwie. O dalszych zmianach (np. nt. odpustu) będziemy informować wraz z rozwojem sytuacji...

Aktualizacja 16.10.2020: „(...) Zgodnie z ujednoliconą na poziomie Epi-skopatu Polski formułą, udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane, na terenie Archidiecezji Warszawskiej. Przypominam wiernym, że skorzystanie z dyspensy oznacza, iż nieobecność na Mszy św. nie jest grzechem. Wszystkich wiernych proszę o modlitwę o ustanie pandemii, troskę o chorych i odpowiedzialne zachowywanie obostrzeń sanitarnych”.

 

Komunikat Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego kardynała Kazimierza Nycza

Aktualizacja 17.10.2020: informujemy, że w świetle obostrzeń ogranicza-jących udział wiernych w mszach świętych i nabożeństwach, do 1 osoby na 7m², nasza świątynia prezentuje się następująco:

 

kościół górny: 391m² ~ 56 osób
kościół dolny: 200,5m² ~ 29 osób

 

Inne świątynie można sprawdzić na stronie internetowej archidiecezji.

Aktualizacja 4.11.2020: informujemy, że od soboty 7 listopada w życie wchodzą kolejne obostrzenia w walce z koronawirusem. W kościołach będzie mogła przebywać 1 osoba na 15m². Restrykcje będą obowiązy-wały przynajmniej do 29 listopada 14 marca 2021. W naszej świątyni, może przebywać:

 

kościół górny: 391m² ~ 26 osób
kościół dolny: 200,5m² ~ 13 osób

#1

#2

#3

#4

Ostatnia aktualizacja: 24.02.2021 g. 17:20

OD 17 PAŹDZIERNIKA WARSZAWA W CZERWONEJ STREFIE

NOWSZY KOMUNIKAT

NOWSZY KOMUNIKAT

NAJNOWSZY KOMUNIKAT

WCZEŚNIEJSZY KOMUNIKAT

WCZEŚNIEJSZY KOMUNIKAT

WCZEŚNIEJSZY KOMUNIKAT

Młodzież w naszej parafii przed kilkoma miesiącami
stanęła przed próbą, którą być może zapamięta do końca życia. Zamiast przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej, musi mierzyć się z falą antywartości (m.in. ze strony swoich rówieśników tak zapalczywie walczących po stronie cywilizacji śmierci) która od połowy października 2020 roku zalewa Polskę.

 

Jako wspólnota parafialna jesteśmy zobligowani
do otoczenia ich modlitwą, do czego bardzo
Państwa zachęcamy i o co prosimy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Ojcze nasz, zatroskani o młodzież w naszej parafii, prosimy Cię o szczególne dla niej łaski. Pomóż młodym znaleźć prawdę, której pragną i spraw, by nie gorszyli się fałszem i obłudą świata. Zachowaj ich wrażliwe dusze od zła i niemoralności, która odbiera sens życia i nadzieję oraz oddala od Ciebie, Boże, który jesteś dobrem jedynym i celem naszym. Wskaż im, Ojcze, jak przygotować się nauką i pracą do podjęcia czekających ich w życiu obowiązków. Niech cieszą się pięknem świata i radują swoją młodością, niech zaufaniem darzą rodziców i wychowawców. W Twoim Synu, a Panu naszym Jezusie Chrystusie niech znajdą drogę, prawdę i życie. Amen.

33 dni które mogą zmienić wszystko

KUP TERAZ

Gorzkie Żale 
w niedziele o 17:00

 

Droga Krzyżowa
w piątki o 17:00 i 19:00