DZIĘKUJEMY
ZA WASZĄ
SŁUŻBĘ
!

CZEŚĆ

I CHWAŁA

BOHATEROM!

W NIEDZIELE 12 WRZEŚNIA ZE WZGLĘDU NA UROCZYSTOŚCI BEATYFIKACYJNE, NIE BĘDZIE MSZY ŚWIĘTEJ O GODZINIE 12:30. POZOSTAŁE MSZE ŚWIĘTE ODBĘDĄ SIĘ BEZ ZMIAN TJ. 7:30, 9:30, 11:00, 18:00, 20:00.

    PO OKRESIE KWARANTANNY SPOWODOWANEJ WYKRYCIEM ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM U JEDNEGO Z KAPŁANÓW, INFORMUJEMY, ŻE Z DNIEM 11 LISTOPADA 2020 PARAFIA WZNOWIŁA FUNKCJONOWANIE.    

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

ŚW. TADEUSZA APOSTOŁA

NA SADYBIE

Jesteśmy z Wami!

Ми з Вами!

We are with you!

Dofinansowanie termomodernizacji ze środków UE
św. Tadeusz Apostoł
tło znajdujące się pod grafiką św. Tadeusza Apostoła i logo

Diakonia Adoracyjno-Ewangelizacyjna

Diakonia Adoracyjno-Ewangelizacyjna jest najmłodszą grupą w naszej Parafii. Na adorację w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca oraz spotkania w czwarty wtorek miesiąca przychodzi obecnie 7 osób.

 

Impulsem do jej powstania (w lipcu 2016r.) było spotkanie zorganizowane z inicjatywy reżysera Macieja Bodasińskiego, po projekcji w naszej parafii, filmu p/t „Ufam Tobie”. Warto zauważyć, że 25 listopada 2016 r. w Kościele Rzymskokatolickim, po zakończeniu Roku Miłosierdzia Bożego, rozpoczął się nowy rok liturgiczny pod hasłem „Idźcie i głoście”, w którym Papież Franciszek chciał zwrócić szczególną uwagę na wezwanie do ewangelizacji. Pierwsze półtora roku tj. w 2016 i 2017 roku grupa Diakonii Ewangelizacyjnej kładła główny nacisk na ewangelizację skierowana do Parafian. Pierwszą większą inicjatywą tej grupy była próba zwrócenia uwagi Parafian na Słowo Boże zawarte w Piśmie Świętym, na wagę tego Słowa w codziennym powszednim życiu chrześcijanina. Diakonia zainicjowała w Parafii akcję pod hasłem „ Przeczytaj Pismo Święte w rok”. Kolejnymi inicjatywami była: organizacja nabożeństw do Ducha Świętego w Wigilię Jego Zesłania (do tej pory uroczystości nie istniejącej w Parafii). Kolejnym pomysłem była organizacja wspólnotowej Adoracji połączonej z zaproszeniem do oglądania filmów o treściach istotnych dla każdego katolika. W setną rocznicę objawień fatimskich, w których Matka Boża wzywa do nawrócenia, pokuty i modlitwy różańcowej. Diakonia Ewangelizacyjna stała się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej i słów Papieża Franciszka koncentrując swoją działalność wokół modlitwy adoracyjnej i chwalebnej, osłonowej, błagalnej wypraszając potrzebne łaski Ducha Świętego dla kontynuacji działań ewangelizacyjnych.

 

Hasło ewangelizacyjne z Pisma Świętego „Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” ukazywało kierunek rozwoju Diakonii.

 

Spotykamy się aktualnie 3 razy w miesiącu o godzinie 19:00. W pierwszy, trzeci wtorek rozpoczynamy Adorację modlitwą: uwielbienia, przebłagalną i dziękczynną przed Najświętszym Sakramentem w naszej Kaplicy. Ma ona zróżnicowaną formę: śpiewu, modlitwy indywidualnej, modlitwy spontanicznej lub modlitwy wspólnotowej. Adorację prowadzimy wspólnie. Od października 2019 w każdy czwarty wtorek miesiąca będzie prowadzona adoracja z modlitwa w konkretnej ustalonej intencji. Każda osoba z naszej Parafii może przyjść i przekazać na spotkaniu intencję. Nasze spotkanie w czwarty wtorek ma również drugą część od 19:30, gdzie w miłej rodzinnej atmosferze przy herbacie i ciasteczkach poruszamy ważne sprawy dla naszej Parafii, dyskutujemy o możliwych formach ewangelizacji i umacniamy wzajemnie naszą wiarę szukając drogi w relacji do Pana Boga dzieląc się naszymi osobistymi doświadczeniami.

 

Diakonia chce nadal prowadzić ewangelizację w przedstawionej powyżej formie w naszej parafii zwracając uwagę na różne jej możliwe formy wyrazu. Chcemy być żywą, energicznie rozwijającą się i działającą wspólnotą parafialną otwartą na każdego kto się chce wspólnie modlić oraz zrobić choć małą rzecz dla naszego lokalnego Kościoła Parafialnego.

 

Do Diakonii Adoracyjno-Ewangelizacyjnej nie potrzeba się zapisywać wystarczy przychodzić i wspólnie z nami się modlić wychwalając Pana Boga.

 

Obecne zamierzenia obejmują:

 • Modlitwę wstawienniczą w wybranych co miesiąc intencjach (np. rodzice za dzieci, dzieci za rodziców). Osoby, które przyjdą nawet jednorazowo – indywidualnie, w czasie wspólnych spotkań będą modlić się razem w jednej lub kilku bieżących intencjach – jest bowiem powiedziane „gdzie dwóch czy trzech zgromadzonych jest w imię moje tam i Ja jestem”.

 • Modlitwę osłonową i przebłagalną w wybranych przyszłych intencjach – pierwszy wtorek miesiąca (np. dotycząca wydarzeń religijnych mających mieć miejsce w naszej Parafii)

 • Wspólne czytanie i rozważanie Pisma Świętego pod opieką duchową ks. Proboszcza lub innego kapłana

 • Organizację cyklicznych rekolekcji o zróżnicowanej tematyce dla Parafian – prelegentami będą zaproszeni księża, osoby świeckie.

 • Organizację wyjazdów pielgrzymkowych dla Parafian do Miejsc Świętych w Polsce (najbliższe plany: Częstochowa, Lednica) i zagranicą (Fatima, Medjugorie, Ziemia Święta).

 • Prowadzenie spotkań wyjaśniających różne aspekty naszej wiary - religii dla dorosłych w formie wykładów lub odtworzenia nagranych wykładów

 • Projekcję filmów o tematyce religijnej w naszym Kościele dla Parafian – planujemy też skierować zaproszenia do osób chodzących do okolicznych parafii, by móc do jak największej grupy osób trafić z ewangelizacją poprzez pozycje filmowe i dyskusję po zakończeniu filmu.

 • Prowadzenie „Klubu dobrego filmu ewangelizacyjnego” – założeniem klubu jest bezpłatna wymiana między klubowiczami dobrych filmów. Wielu z nas posiada filmy, które sami widzieliśmy i jednocześnie chcielibyśmy chętnie zobaczyć inne pozycje – klub chciałby odpowiadać na taką potrzebę.

 • Organizację koncertów grup ewangelizacyjnych w trakcie Adoracji lub w Kościele górnym.

 • Christotekę parafialną połączona z możliwością przystąpienia do Sakramentu Pokuty (spowiedzi).

 • Inne pomysły ewangelizacyjne - jesteśmy otwarci na nowe pomysły – polecamy się Duchowi Świętemu prosząc o mądrość w wyborze i realizacji dobrych ewangelizacyjnych działań

 

ZAPRASZAMY CIĘ SERDECZNIE na ustalone powyżej wtorkowe spotkania – przyjdź w tym dniu o godz. 19.00 – na Adorację przed Najświętszym Sakramentem i w czwarty wtorek na agape w sali z fortepianem.

 

 • Jeśli masz pomysł, co można jeszcze zrobić w naszej Parafii, ale potrzebujesz otwartych, życzliwych osób, które Cię wspomogą – przyjdź

 • Jeśli Adoracja Najświętszego Sakramentu ma się stać dla Ciebie źródłem siły – przyjdź.

 • Jeśli chcesz wielbić Pana Boga działaniem na ecz innych Parafian – przyjdź.

 • Jeśli nie masz pomysłu na działanie, ale chciałbyś poznać innych parafian i wspólnie się modlić i realizować ciekawe zadania apostolskie – przyjdź

 

Skuteczność apostolstwa nie polega „na blasku słów i mądrości”, lecz na życiu całkowicie natchnionym przez Ewangelię i upodobnionym do Jezusa Chrystusa. Tylko w ten sposób chrześcijanin staje się solą ziemi: przemienia świat, wypływa na głębię, wybiera światłość, która w pełni jaśnieje. W Diakonii Ewangelizacyjnej nie ma oficjalnej przynależności i konieczności uczestnictwa w każdym spotkaniu – jest to wspólnota parafialna otwarta, dla chcących służyć Bogu i ludziom na różnych płaszczyznach życia w wierze - wiek uczestników bez ograniczeń.

 

Szczęść Boże

© Copyright 2023 - Wszystkie prawa zastrzeżone - Warszawa, ul. Goraszewska 16