DZIĘKUJEMY
ZA WASZĄ
SŁUŻBĘ
!

CZEŚĆ

I CHWAŁA

BOHATEROM!

W NIEDZIELE 12 WRZEŚNIA ZE WZGLĘDU NA UROCZYSTOŚCI BEATYFIKACYJNE, NIE BĘDZIE MSZY ŚWIĘTEJ O GODZINIE 12:30. POZOSTAŁE MSZE ŚWIĘTE ODBĘDĄ SIĘ BEZ ZMIAN TJ. 7:30, 9:30, 11:00, 18:00, 20:00.

    PO OKRESIE KWARANTANNY SPOWODOWANEJ WYKRYCIEM ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM U JEDNEGO Z KAPŁANÓW, INFORMUJEMY, ŻE Z DNIEM 11 LISTOPADA 2020 PARAFIA WZNOWIŁA FUNKCJONOWANIE.    

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

ŚW. TADEUSZA APOSTOŁA

NA SADYBIE

Jesteśmy z Wami!

Ми з Вами!

We are with you!

Dofinansowanie termomodernizacji ze środków UE
św. Tadeusz Apostoł
tło znajdujące się pod grafiką św. Tadeusza Apostoła i logo

ŚWIATOWY RUCH KATOLIKÓW
NA RZECZ ŚRODOWISKA

woda
powietrze
modlitwa za ziemię
encyklika laudato si'
orędzie na światowy dzień modlitw o ochronę świata

NIEDZIELA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

Kryzys spowodowany pandemią koronawirusa dobitnie pokazał nam globalne współzależności. Uświadomiliśmy sobie bardziej niż kiedykolwiek, że nie jesteśmy od siebie odizolowani a świat jest naszym wspólnym domem. Skutki pandemii zmuszają nas do poszukiwania odpowiedzi na pytanie jaki świat i jaką wspólnotę chcemy współtworzyć oraz jakie „jutro” chcemy zostawić dla przyszłych pokoleń. Jest to tym ważniejsze, jeśli weźmie się pod uwagę zniszczenie środowiska i zagrożenie zmianami klimatycznymi.

 

W dniu liturgicznego wspomnienia św. Franciszka z Asyżu przypadającego 4 października obchodzimy niedzielę świętego Franciszka, która kończy „Czas dla Stworzenia”, rozpoczęty 1 września Dniem Modlitwy o Ochronę Stworzenia. Dzień ten jest ogólnopolskim świętem chrześcijańskiej ekologii integralnej, organizowanym po raz trzeci przez Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska. W tym roku został objęty oficjalnym patronatem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego. Inicjatywa ta wpisuje się - w istotny dla wierzących i dla wszystkich ludzi dobrej woli - nurt troski o powierzony nam świat, w chrześcijańskie zaangażowanie o świat jako nasz wspólny dom. Rozpoznając, jak ważnym zadaniem dla nas wszystkich jest dziś ochrona tego domu wraz z jego najuboższymi mieszkańcami, chcielibyśmy Państwa zachęcić do udziału w obchodach niedzieli świętego Franciszka poprzez modlitwę i zwiększenie świadomości zmian zachodzących na świecie oraz nie przyczynianie się do ich ekspansji. Przyszłość bowiem zaczyna się nie jutro lecz dziś.

 

Święty Jan Paweł II, którego 100. rocznicę urodzin obchodzimy w tym roku, wezwał wiernych do „ekologicznego nawrócenia” i ustanowił świętego Franciszka z Asyżu patronem ekologii i ekologów. Uroczystość św. Franciszka i wieńczony przez nią Czas dla Stworzenia czyli okres modlitw i troski o świat stworzony przez Boga, daje nam przestrzeń do wyrażenia przekonań, że wspólne działania i współpraca wszystkich ludzi dobrej woli, zwłaszcza ludzi wierzących, może znacząco przyczyniać się do lepszej ochrony ziemi, którą zamieszkujemy. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, Arcybiskup Stanisław Gądecki z okazji majowych obchodów 5. rocznicy ogłoszenia encykliki Laudato si’ podkreślił: „Nawrócenie ekologiczne winno budzić w nas szczerą troskę o świat, który jest darem otrzymanym dzięki miłości Ojca. Trzeba więc, abyśmy stali się nie tylko obrońcami środowiska naturalnego, ale obrońcami dzieła Bożego, które zostało nam powierzone”.

 

Tegorocznym tematem przewodnim jest źródło życia - woda. Żyjemy w czasach, kiedy Polska doświadcza ogromnych problemów z wodą. Susze niszczą plony rolników i podnoszą ceny żywności. Powodzie błyskawiczne przyczyniają się do niszczenia naszych miast. Polskie zapasy wody pitnej są niemal tak niskie, jak w Egipcie. Woda, która powinna być źródłem życia, w wyniku kryzysu klimatycznego jest zagrożona. Nie chcemy być wobec tego problemu obojętni. Kościół wzywa nas do podjęcia troski o życie. Pragniemy świętować 100. rocznicę urodzin papieża Polaka i wspólnie, poprzez konkretne działania przeciwdziałać problemom klimatycznym. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi materiałami i dokonywania mądrych wyborów. Mamy tylko jedną ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego, na pozór niewielkiego, ludzkiego działania, zależy od każdego z nas!

© Copyright 2023 - Wszystkie prawa zastrzeżone - Warszawa, ul. Goraszewska 16