DZIĘKUJEMY
ZA WASZĄ
SŁUŻBĘ
!

CZEŚĆ

I CHWAŁA

BOHATEROM!

    PO OKRESIE KWARANTANNY SPOWODOWANEJ WYKRYCIEM ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM U JEDNEGO Z KAPŁANÓW, INFORMUJEMY, ŻE Z DNIEM 11 LISTOPADA 2020 PARAFIA WZNOWIŁA FUNKCJONOWANIE.    

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

ŚW. TADEUSZA APOSTOŁA

NA SADYBIE

Jesteśmy z Wami!

Ми з Вами!

We are with you!

Dofinansowanie termomodernizacji ze środków UE
Dofinansowanie termomodernizacji ze środków UE
św. Tadeusz Apostoł
tło znajdujące się pod grafiką św. Tadeusza Apostoła i logo

DZIĘKCZYNIENIE
 

Módl się za nami, Święty Judo Tadeuszu Apostole,
abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.


Módlmy się: Boże, którego dobroć i miłosierdzie nie mają granic, wysłuchaj łaskawie modlitwy Twoich dzieci i spraw, by ci wszyscy, którzy czczą Cię pobożnie w Twoim apostole Judzie Tadeuszu, za przyczyną Jego zasług dostąpili wysłuchania swoich modlitw. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Błogosławmy Panu.
Bogu niech będą dzięki.
A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
Amen.

 

Dziękczynienie: O najjaśniejsza gwiazdo nieba, chwalebny Święty Judo Tadeuszu, wielbię Przenajświętszą Trójcę i składam Jej dzięki, że ubogaciła Cię wieloma tak wspaniałymi darami i że wybrała Cię spośród innych na obrońcę i orędownika w przeciwnościach i największych udrękach, a także że zechciała, by za Twoim pośrednictwem udzielona została pomoc i zesłane łaski, które pocieszają utrapionych, wspierają prześladowanych i podnoszą na duchu porzuconych. O mój litościwy obrońco, uzyskaj dla mnie u Boskiej dobroci łaskę o którą Cię proszę. Amen.

NOWENNA PRZED ŚWIĘTEM PATRONALNYM

DZIEŃ 4

(SOBOTA, 22 PAŹDZIERNIKA)

APOSTOLSKI SYMBOL WIARY
 

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny.

Amen.

LITANIA DO ŚWIĘTEGO JUDY TADEUSZA
 

Kyrie, elejson.
Chryste, elejson.
Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami,
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami,
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami,
Święta Maryjo, módl się za nami,
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami,
Królowo Apostołów, módl się za nami,

Święty Judo Tadeuszu, módl się za nami,
Święty Judo, chwalebny Apostole, módl się za nami,
Święty Judo, gorliwy wyznawco, módl się za nami,
Święty Judo, przyjacielu Chrystusa, módl się za nami,
Święty Judo, wierny sługo Boży, módl się za nami,
Święty Judo, powołany do głoszenia Ewangelii, módl się za nami,

Święty Judo, głosicielu Słowa Bożego, módl się za nami,
Święty Judo rozniecający miłość bożą w ludzkich duszach, módl się za nami,
Święty Judo, występujący mężnie w obronie wiary świętej, módl się za nami,
Święty Judo, który jesteś dla nas przykładem życia chrześcijańskiego, módl się za nami,
Święty Judo, który cierpiałeś prześladowania dla wiary, módl się za nami,

Święty Judo, potwierdzający własną krwią wiarę w Chrystusa, módl się za nami,

Święty Judo, Patronie w sprawach szczególnie trudnych i beznadziejnych, módl się za nami.

Abyśmy z naszych grzechów powstali, uproś nam u Boga,
Abyśmy szczerze pokutowali, uproś nam u Boga,
Abyśmy gorliwymi byli w służbie Bożej, uproś nam u Boga,
Abyśmy w dobrym robili postępy, uproś nam u Boga,
Abyśmy w zgodzie i jedności żyli, uproś nam u Boga,
Abyśmy wiarę zawsze zachowali, uproś nam u Boga,
Abyśmy nigdy nie ulegli zwątpieniu, uproś nam u Boga,
Abyśmy nigdy nie wpadli w rozpacz, uproś nam u Boga,
Abyśmy błądzącym zawsze mogli dopomóc, uproś nam u Boga,

Abyśmy od wszystkich niebezpieczeństw duszy i ciała uwolnieni byli, uproś nam u Boga,
Abyśmy po naszym życiu na ziemi z Tobą się połączyli, uproś nam u Boga.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Boże, który nas przez Świętego Judę Tadeusza raczyłeś doprowadzić do poznania Swojego Imienia,
spraw prosimy Cię abyśmy, oddając Mu należną cześć, coraz bardziej postępowali w dobrym. Amen.

1 x Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

 

1 x Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

3 x Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

MODLITWA W CZWARTYM DNIU NOWENNY
 

O prawdziwy naśladowco Odkupiciela, wielki Apostole, Święty Judo Tadeuszu, który by szerzyć Dobrą Nowinę, nie szczędziłeś trudów i zmagań, udając się na nieznane ziemię wypełniać obowiązek Twojego apostolstwa, wielbię Syna Bożego, który stał się człowiekiem i dziękuję Mu za wielki zapał, jakim obdarzył Cię dala dobra dusz. Uzyskaj i dla mnie, proszę, wielką gorliwość mojej duszy, aby potrafiła ona dopowiadać na natchnienia nieba z dziecięcą miłością, by była pełna bojaźni Bożej i by już nigdy Boga nie obrażała. Polecam Ci, o drogi Święty łaskę, o którą Cię proszę i którą mam nadzieję uzyskać dzięki Twoim wyjątkowym zasługom; pomóż mi, bym:  (w tym miejscu proszę przedstawić łaskę, której się pragnie).

© Copyright 2023 - Wszystkie prawa zastrzeżone - Warszawa, ul. Goraszewska 16