© Copyright 2022 - Wszystkie prawa zastrzeżone - Warszawa, ul. Goraszewska 16

MODLITWA W SZÓSTYM DNIU NOWENNY
 

O najtrwalszy filarze i podporo powstającego Kościoła, ukochany Apostole, Święty Judo Tadeuszu, Ty po trzydziestu latach trudów ofiarowanych dla zbawienia tak wielu pogańskich ludów odważnie stawiłeś czoła męczeństwu. Okrutnie ugodzony, zakończyłeś swoje życie bolesną śmiercią, a teraz panujesz chwalebnie w niebie w zastępie męczenników, a ja dziękuję Boskiemu Mistrzowi za niezwyciężoną wytrwałość, jaką Cię obdarzył. Uzyskaj dla mnie, proszę, ten sam dar abym cierpliwie znosząc przeciwności mego życia, nie obrażał już nigdy Pana, którego Ty tak bardzo pokochałeś i któremu z tak wielką wiarą służyłeś. Uzyskaj dla mnie ponadto łaskę, o którą proszę Cię teraz przez wzgląd na Twoje wybitne zasługi; pomóż mi bym:  (w tym miejscu proszę przedstawić łaskę, której się pragnie).

1 x Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

 

1 x Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

3 x Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

LITANIA DO ŚWIĘTEGO JUDY TADEUSZA
 

Kyrie, elejson.
Chryste, elejson.
Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami,
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami,
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami,
Święta Maryjo, módl się za nami,
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami,
Królowo Apostołów, módl się za nami,

Święty Judo Tadeuszu, módl się nad nami,
Święty Judo, chwalebny Apostole, módl się nad nami,
Święty Judo, gorliwy wyznawco, módl się nad nami,
Święty Judo, przyjacielu Chrystusa, módl się nad nami,
Święty Judo, wierny sługo Boży, módl się nad nami,
Święty Judo, powołany do głoszenia Ewangelii, módl się nad nami,

Święty Judo, głosicielu Słowa Bożego, módl się nad nami,
Święty Judo rozniecający miłość bożą w ludzkich duszach, módl się nad nami,
Święty Judo, występujący mężnie w obronie wiary świętej, módl się nad nami,
Święty Judo, który jesteś dla nas przykładem życia chrześcijańskiego, módl się nad nami,
Święty Judo, który cierpiałeś prześladowania dla wiary, módl się nad nami,

Święty Judo, potwierdzający własną krwią wiarę w Chrystusa, módl się nad nami,

Święty Judo, Patronie w sprawach szczególnie trudnych i beznadziejnych, módl się nad nami.

Abyśmy z naszych grzechów powstali, módl się nad nami,
Abyśmy szczerze pokutowali, módl się nad nami,
Abyśmy gorliwymi byli w służbie Bożej, módl się nad nami,
Abyśmy w dobrym robili postępy, módl się nad nami,
Abyśmy w zgodzie i jedności żyli, módl się nad nami,
Abyśmy wiarę zawsze zachowali, módl się nad nami,
Abyśmy nigdy nie ulegli zwątpieniu, módl się nad nami,
Abyśmy nigdy nie wpadli w rozpacz, módl się nad nami,
Abyśmy błądzącym zawsze mogli dopomóc, módl się nad nami,

Abyśmy od wszystkich niebezpieczeństw duszy i ciała uwolnieni byli, módl się nad nami,
Abyśmy po naszym życiu na ziemi z Tobą się połączyli, módl się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Boże, który nas przez Świętego Judę Tadeusza raczyłeś doprowadzić do poznania Swojego Imienia,
spraw prosimy Cię abyśmy, oddając Mu należną cześć, coraz bardziej postępowali w dobrym. Amen.

APOSTOLSKI SYMBOL WIARY
 

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny.

Amen.

DZIEŃ 6

(SOBOTA, 24 PAŹDZIERNIKA)

NOWENNA PRZED ŚWIĘTEM PATRONALNYM

DZIĘKCZYNIENIE
 

Módl się za nami, Święty Judo Tadeuszu Apostole,
abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.


Módlmy się: Boże, którego dobroć i miłosierdzie nie mają granic, wysłuchaj łaskawie modlitwy Twoich dzieci i spraw, by ci wszyscy, którzy czczą Cię pobożnie w Twoim apostole Judzie Tadeuszu, za przyczyną Jego zasług dostąpili wysłuchania swoich modlitw. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Błogosławmy Panu.
Bogu niech będą dzięki.
A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
Amen.

 

Dziękczynienie: O najjaśniejsza gwiazdo nieba, chwalebny Święty Judo Tadeuszu, wielbię Przenajświętszą Trójcę i składam Jej dzięki, że ubogaciła Cię wieloma tak wspaniałymi darami i że wybrała Cię spośród innych na obrońcę i orędownika w przeciwnościach i największych udrękach, a także że zechciała, by za Twoim pośrednictwem udzielona została pomoc i zesłane łaski, które pocieszają utrapionych, wspierają prześladowanych i podnoszą na duchu porzuconych. O mój litościwy obrońco, uzyskaj dla mnie u Boskiej dobroci łaskę o którą Cię proszę. Amen.

tło znajdujące się pod grafiką św. Tadeusza Apostoła i logo
św. Tadeusz Apostoł
Dofinansowanie termomodernizacji ze środków UE

Jesteśmy z Wami!

Ми з Вами!

We are with you!

ŚW. TADEUSZA APOSTOŁA

NA SADYBIE

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

    PO OKRESIE KWARANTANNY SPOWODOWANEJ WYKRYCIEM ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM U JEDNEGO Z KAPŁANÓW, INFORMUJEMY, ŻE Z DNIEM 11 LISTOPADA 2020 PARAFIA WZNOWIŁA FUNKCJONOWANIE.    

W NIEDZIELE 12 WRZEŚNIA ZE WZGLĘDU NA UROCZYSTOŚCI BEATYFIKACYJNE, NIE BĘDZIE MSZY ŚWIĘTEJ O GODZINIE 12:30. POZOSTAŁE MSZE ŚWIĘTE ODBĘDĄ SIĘ BEZ ZMIAN TJ. 7:30, 9:30, 11:00, 18:00, 20:00.

CZEŚĆ

I CHWAŁA

BOHATEROM!

DZIĘKUJEMY
ZA WASZĄ
SŁUŻBĘ
!

Jesteśmy z Wami!

Ми з Вами!

We are with you!