DZIĘKUJEMY
ZA WASZĄ
SŁUŻBĘ
!

CZEŚĆ

I CHWAŁA

BOHATEROM!

    PO OKRESIE KWARANTANNY SPOWODOWANEJ WYKRYCIEM ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM U JEDNEGO Z KAPŁANÓW, INFORMUJEMY, ŻE Z DNIEM 11 LISTOPADA 2020 PARAFIA WZNOWIŁA FUNKCJONOWANIE.    

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

ŚW. TADEUSZA APOSTOŁA

NA SADYBIE

Jesteśmy z Wami!

Ми з Вами!

We are with you!

Dofinansowanie termomodernizacji ze środków UE
Dofinansowanie termomodernizacji ze środków UE
św. Tadeusz Apostoł
tło znajdujące się pod grafiką św. Tadeusza Apostoła i logo

▲ UKRYJ PODGLĄD SZYBKICH INFORMACJI ▲

MSZE ŚWIĘTE

 W NIEDZIELE: 

 

7:30

 

9:30

 

11:00

(z udziałem dzieci)

 

12:30

 

18:00

(z udziałem młodzieży)

 

20:00

(z udziałem studentów)

 W SOBOTY: 

 

7:00

 

8:00

 

18:00

 W DZIEŃ POWSZEDNI: 

 

7:00

 

7:30

 

18:00

ZOBACZ TAKŻE

GRAFIKI CELEBRANSÓW I SPOWIEDNIKÓW

SPOWIEDŹ

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA SPRAWOWANY
JEST PODCZAS KAŻDEJ MSZY ŚWIĘTEJ.

ZOBACZ TAKŻE

GRAFIKI CELEBRANSÓW

I SPOWIEDNIKÓW

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

UROCZYSTOŚĆ
​​​​​​​TRÓJCY
PRZENAJŚWIĘTSZEJ


26 V 2024


ROK B

UROCZYSTOŚĆ
ZESŁANIA DUCHA
ŚWIĘTEGO

 

19 V 2024

 

ROK B

UROCZYSTOŚĆ
WNIEBOWSTĄPIENIA
PAŃSKIEGO

 

12 V 2024

 

ROK B

ZOBACZ TAKŻE INNE STARSZE OGŁOSZENIA W ARCHIWUM OGŁOSZEŃ

TELEFON

KANCELARIA

CZYNNY W GODZINACH PRACY

 

+48 22 842 09 36

POCZTA ELEKTRONICZNA

 

kontakt@parafia-sadyba.pl

TELEFON

ALARMOWY

CZYNNY CAŁODOBOWO

 

 +48 730 002 998 

KANCELARIA PARAFIALNA

KANCELARIA PARAFIALNA OTWARTA JEST W:

 

PONIEDZIAŁKI 9:30 - 11:00 / 18:30 - 20:00
ŚRODA - PIĄTEK 9:30 - 11:00 / 16:00 - 17:30

ZOBACZ TAKŻE GRAFIK DYŻURÓW W KANCELARII PARAFIALNEJ

KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO
SAKRAMENTU OTWARTA JEST 
W:

 

PONIEDZIAŁKI 8:00 - 20:00
WTORKI, ŚRODY, PIĄTKI 8:00 - 17:30
CZWARTKI 8:00 - 21:00*
SOBOTY 8:30 - 17:30
NIEDZIELE

13:30 - 17:30

 

*

W czwartki w godzinach 19:00 - 20:00 Najświętszy Sakrament adorują członkowie z międzynarodowego ruchu katolickiego „Jesus Youth”, natomiast w godzinach 20:00 - 21:00 Diakonia Adoracyjna.

INTENCJE MSZALNE

TA FUNKCJONALNOŚĆ

NIE JEST JESZCZE DOSTĘPNA

 

PRACE TRWAJĄ

JEŚLI MOŻESZ WESPRZYJ JE SWOJĄ MODLITWĄ

 

 


Intencje można zamówić w godzinach pracy kancelarii parafialnej albo w zakrystii po mszach świętych.

MSZE ŚWIĘTE

SPOWIEDŹ

OGŁOSZENIA

KANCELARIA

ADORACJA

INTENCJE

▲ UKRYJ PODGLĄD SZYBKICH INFORMACJI ▲

DZIĘKCZYNIENIE
 

Módl się za nami, Święty Judo Tadeuszu Apostole,
abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.


Módlmy się: Boże, którego dobroć i miłosierdzie nie mają granic, wysłuchaj łaskawie modlitwy Twoich dzieci i spraw, by ci wszyscy, którzy czczą Cię pobożnie w Twoim apostole Judzie Tadeuszu, za przyczyną Jego zasług dostąpili wysłuchania swoich modlitw. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Błogosławmy Panu.
Bogu niech będą dzięki.
A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
Amen.

 

Dziękczynienie: O najjaśniejsza gwiazdo nieba, chwalebny Święty Judo Tadeuszu, wielbię Przenajświętszą Trójcę i składam Jej dzięki, że ubogaciła Cię wieloma tak wspaniałymi darami i że wybrała Cię spośród innych na obrońcę i orędownika w przeciwnościach i największych udrękach, a także że zechciała, by za Twoim pośrednictwem udzielona została pomoc i zesłane łaski, które pocieszają utrapionych, wspierają prześladowanych i podnoszą na duchu porzuconych. O mój litościwy obrońco, uzyskaj dla mnie u Boskiej dobroci łaskę o którą Cię proszę. Amen.

NOWENNA PRZED ŚWIĘTEM PATRONALNYM

DZIEŃ 9

(PIĄTEK, 27 PAŹDZIERNIKA)

APOSTOLSKI SYMBOL WIARY
 

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny.

Amen.

LITANIA DO ŚWIĘTEGO JUDY TADEUSZA
 

Kyrie, elejson.
Chryste, elejson.
Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami,
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami,
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami,
Święta Maryjo, módl się za nami,
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami,
Królowo Apostołów, módl się za nami,

Święty Judo Tadeuszu, módl się za nami,
Święty Judo, chwalebny Apostole, módl się za nami,
Święty Judo, gorliwy wyznawco, módl się za nami,
Święty Judo, przyjacielu Chrystusa, módl się za nami,
Święty Judo, wierny sługo Boży, módl się za nami,
Święty Judo, powołany do głoszenia Ewangelii, módl się za nami,

Święty Judo, głosicielu Słowa Bożego, módl się za nami,
Święty Judo rozniecający miłość bożą w ludzkich duszach, módl się za nami,
Święty Judo, występujący mężnie w obronie wiary świętej, módl się za nami,
Święty Judo, który jesteś dla nas przykładem życia chrześcijańskiego, módl się za nami,
Święty Judo, który cierpiałeś prześladowania dla wiary, módl się za nami,

Święty Judo, potwierdzający własną krwią wiarę w Chrystusa, módl się za nami,

Święty Judo, Patronie w sprawach szczególnie trudnych i beznadziejnych, módl się za nami.

Abyśmy z naszych grzechów powstali, uproś nam u Boga,
Abyśmy szczerze pokutowali, uproś nam u Boga,
Abyśmy gorliwymi byli w służbie Bożej, uproś nam u Boga,
Abyśmy w dobrym robili postępy, uproś nam u Boga,
Abyśmy w zgodzie i jedności żyli, uproś nam u Boga,
Abyśmy wiarę zawsze zachowali, uproś nam u Boga,
Abyśmy nigdy nie ulegli zwątpieniu, uproś nam u Boga,
Abyśmy nigdy nie wpadli w rozpacz, uproś nam u Boga,
Abyśmy błądzącym zawsze mogli dopomóc, uproś nam u Boga,

Abyśmy od wszystkich niebezpieczeństw duszy i ciała uwolnieni byli, uproś nam u Boga,
Abyśmy po naszym życiu na ziemi z Tobą się połączyli, uproś nam u Boga.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Boże, który nas przez Świętego Judę Tadeusza raczyłeś doprowadzić do poznania Swojego Imienia,
spraw prosimy Cię abyśmy, oddając Mu należną cześć, coraz bardziej postępowali w dobrym. Amen.

1 x Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

 

1 x Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

3 x Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

MODLITWA DO ŚWIETEGO JUDY TADEUSZA
 

Święty Judo, chwalebny Apostole, wierny sługo, kuzynie i przyjacielu Jezusa! Imię zdrajcy to powód, dla którego wielu o Tobie zapomniało, lecz Kościół czci Cię i przyzywa jako orędownika w sprawach beznadziejnych, w sytuacjach bez wyjścia. Módl się za mną, nędznikiem. Błagam Cię, wykorzystaj ów szczególny przywilej, jakiego Ci udzielono - niesienia skutecznej i rychłej pomocy tam, gdzie się jej desperacko wypatruje  (pomyśl o szczególnej sprawie, którą nosisz w sercu). Przyjdź mi z pomocą w tej wielkiej potrzebie, tak bym mógł uzyskać pocieszenie i ochronę nieba we wszystkich moich niedostatkach, udrękach i cierpieniach, a zwłaszcza uzyskaj dla mnie łaskę (przedstaw łaskę, której pragniesz), bym mógł błogosławić Bogu razem z Tobą i wszystkimi wybranymi przez całą wieczność.

Obiecuję Ci, o błogosławiony, Święty Judo, że będę Ci zawsze wdzięczny za tę wielką przysługę i nie przestanę nigdy czcić Cię jako mojego szczególnego i potężnego patrona oraz że zrobię wszystko, co w mojej mocy, by zachęcać i innych do kultu Twojej osoby. Amen.

 

Bądź tak dobry, by wstawiać się za mną u Najwyższego, abym szybko został od nich uwolniony, a moje serce napełniło się radością duchową, tak abym z radością i pokojem mógł służyć naszemu Bogu, idąc po Twoich chwalebnych śladach. Święty Apostole Judo Tadeuszu, pokładam całkowitą ufność w Twojej skutecznej ochronie; nie odrzucaj moich żarliwych modlitw i wytrwałego wołania, lecz przyjmij je łaskawie i wysłuchaj ich. Ty, który jesteś ojcem utrapionych i pocieszycielem porzuconych, przyjdź mi z pomocą, obroń mnie, pomóż mi teraz i w chwili mojej śmierci, abym mógł żyć w świętości i przez całą wieczność kochać i błogosławić razem z Tobą naszego nieskończenie dobrego Boga.

 

 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

 

 

Potrzebując, jak nigdy z dotąd, szczególnej pomocy, zwracam się do Ciebie ogromną ufnością, o Święty Judo Tadeuszu, Apostole i kuzynie Pana. Świadomy łask, jakich udzielasz swoim wiernym, pokładam teraz w Tobie całą nadzieję, gdyż potrzebuję Twojego orędownictwa i Twojej ochrony. Wiem, że ze względu na moje grzechy i odrzucanie Bożych łask nie zasługuję na nic. Prawdziwie skruszony, polecam się jednak Tobie z całą gorliwością mojego serca. Obiecuję unikać grzechu i żyć w coraz większej miłości Pana, teraz i przez całe życie. O Święty Judo Tadeuszu, orędowniku w beznadziejnych przypadkach, pamiętaj o mnie! Święty Judo, Ty wiesz. Święty Judo, Ty możesz. Święty Judo, Ty widzisz. Święty Judo, zadziałaj.

 

 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

MODLITWA W DZIEWIĄTYM DNIU NOWENNY
 

O święty Apostole i wierny uczniu Jezusa Chrystusa, Święty Judo Tadeuszu, odnawiam teraz i zobowiązuję się odnawiać w każdej chwili mojego życia obietnicę, jaką złożyłem Ci pierwszego dnia tej nowenny, gdy wybrałem Cię jako mojego możnego orędownika, chcąc chronić się już zawsze pod Twoją najdoskonalszą opieką. Obiecuję Ci ponadto, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, by szerzyć Twój kult. Mój ukochany i potężny patronie, tak jak z niestrudzoną gorliwością spieszyłeś, by przez nauczanie i cuda uwolnić z ciemności błędów tak wielu niewiernych, zanurzonych w pogaństwie, proszę Cię, wstawiaj się u Boga za mną, nędznym grzesznikiem, abym dzięki Twoim zasługom mógł uniknąć wszelkiej niewierności Bożej łasce i by moja dusza została uwolniona od wszelkich złych nawyków i nigdy już nie popadła w grzech. Czuję, że opanowuje mnie niepokój z powodu przeciwności, jakie napotykam:  (w tym miejscu proszę przedstawić swoje problemy).

 

Bądź tak dobry, by wstawiać się za mną u Najwyższego, abym szybko został od nich uwolniony, a moje serce napełniło się radością duchową, tak abym z radością i pokojem mógł służyć naszemu Bogu, idąc po Twoich chwalebnych śladach. Święty Apostole Judo Tadeuszu, pokładam całkowitą ufność w Twojej skutecznej ochronie; nie odrzucaj moich żarliwych modlitw i wytrwałego wołania, lecz przyjmij je łaskawie i wysłuchaj ich. Ty, który jesteś ojcem utrapionych i pocieszycielem porzuconych, przyjdź mi z pomocą, obroń mnie, pomóż mi teraz i w chwili mojej śmierci, abym mógł żyć w świętości i przez całą wieczność kochać i błogosławić razem z Tobą naszego nieskończenie dobrego Boga.

© Copyright 2023 - Wszystkie prawa zastrzeżone - Warszawa, ul. Goraszewska 16