© Copyright 2022 - Wszystkie prawa zastrzeżone - Warszawa, ul. Goraszewska 16

MODLITWA W DZIEWIĄTYM DNIU NOWENNY
 

O święty Apostole i wierny uczniu Jezusa Chrystusa, Święty Judo Tadeuszu, odnawiam teraz i zobowiązuję się odnawiać w każdej chwili mojego życia obietnicę, jaką złożyłem Ci pierwszego dnia tej nowenny, gdy wybrałem Cię jako mojego możnego orędownika, chcąc chronić się już zawsze pod Twoją najdoskonalszą opieką. Obiecuję Ci ponadto, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, by szerzyć Twój kult. Mój ukochany i potężny patronie, tak jak z niestrudzoną gorliwością spieszyłeś, by przez nauczanie i cuda uwolnić z ciemności błędów tak wielu niewiernych, zanurzonych w pogaństwie, proszę Cię, wstawiaj się u Boga za mną, nędznym grzesznikiem, abym dzięki Twoim zasługom mógł uniknąć wszelkiej niewierności Bożej łasce i by moja dusza została uwolniona od wszelkich złych nawyków i nigdy już nie popadła w grzech. Czuję, że opanowuje mnie niepokój z powodu przeciwności, jakie napotykam:  (w tym miejscu proszę przedstawić swoje problemy).

 

Bądź tak dobry, by wstawiać się za mną u Najwyższego, abym szybko został od nich uwolniony, a moje serce napełniło się radością duchową, tak abym z radością i pokojem mógł służyć naszemu Bogu, idąc po Twoich chwalebnych śladach. Święty Apostole Judo Tadeuszu, pokładam całkowitą ufność w Twojej skutecznej ochronie; nie odrzucaj moich żarliwych modlitw i wytrwałego wołania, lecz przyjmij je łaskawie i wysłuchaj ich. Ty, który jesteś ojcem utrapionych i pocieszycielem porzuconych, przyjdź mi z pomocą, obroń mnie, pomóż mi teraz i w chwili mojej śmierci, abym mógł żyć w świętości i przez całą wieczność kochać i błogosławić razem z Tobą naszego nieskończenie dobrego Boga.

MODLITWA DO ŚWIETEGO JUDY TADEUSZA
 

Święty Judo, chwalebny Apostole, wierny sługo, kuzynie i przyjacielu Jezusa! Imię zdrajcy to powód, dla którego wielu o Tobie zapomniało, lecz Kościół czci Cię i przyzywa jako orędownika w sprawach beznadziejnych, w sytuacjach bez wyjścia. Módl się za mną, nędznikiem. Błagam Cię, wykorzystaj ów szczególny przywilej, jakiego Ci udzielono - niesienia skutecznej i rychłej pomocy tam, gdzie się jej desperacko wypatruje  (pomyśl o szczególnej sprawie, którą nosisz w sercu). Przyjdź mi z pomocą w tej wielkiej potrzebie, tak bym mógł uzyskać pocieszenie i ochronę nieba we wszystkich moich niedostatkach, udrękach i cierpieniach, a zwłaszcza uzyskaj dla mnie łaskę (przedstaw łaskę, której pragniesz), bym mógł błogosławić Bogu razem z Tobą i wszystkimi wybranymi przez całą wieczność.

Obiecuję Ci, o błogosławiony, Święty Judo, że będę Ci zawsze wdzięczny za tę wielką przysługę i nie przestanę nigdy czcić Cię jako mojego szczególnego i potężnego patrona oraz że zrobię wszystko, co w mojej mocy, by zachęcać i innych do kultu Twojej osoby. Amen.

 

Bądź tak dobry, by wstawiać się za mną u Najwyższego, abym szybko został od nich uwolniony, a moje serce napełniło się radością duchową, tak abym z radością i pokojem mógł służyć naszemu Bogu, idąc po Twoich chwalebnych śladach. Święty Apostole Judo Tadeuszu, pokładam całkowitą ufność w Twojej skutecznej ochronie; nie odrzucaj moich żarliwych modlitw i wytrwałego wołania, lecz przyjmij je łaskawie i wysłuchaj ich. Ty, który jesteś ojcem utrapionych i pocieszycielem porzuconych, przyjdź mi z pomocą, obroń mnie, pomóż mi teraz i w chwili mojej śmierci, abym mógł żyć w świętości i przez całą wieczność kochać i błogosławić razem z Tobą naszego nieskończenie dobrego Boga.

 

 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

 

 

Potrzebując, jak nigdy z dotąd, szczególnej pomocy, zwracam się do Ciebie ogromną ufnością, o Święty Judo Tadeuszu, Apostole i kuzynie Pana. Świadomy łask, jakich udzielasz swoim wiernym, pokładam teraz w Tobie całą nadzieję, gdyż potrzebuję Twojego orędownictwa i Twojej ochrony. Wiem, że ze względu na moje grzechy i odrzucanie Bożych łask nie zasługuję na nic. Prawdziwie skruszony, polecam się jednak Tobie z całą gorliwością mojego serca. Obiecuję unikać grzechu i żyć w coraz większej miłości Pana, teraz i przez całe życie. O Święty Judo Tadeuszu, orędowniku w beznadziejnych przypadkach, pamiętaj o mnie! Święty Judo, Ty wiesz. Święty Judo, Ty możesz. Święty Judo, Ty widzisz. Święty Judo, zadziałaj.

 

 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

1 x Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

 

1 x Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

3 x Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

LITANIA DO ŚWIĘTEGO JUDY TADEUSZA
 

Kyrie, elejson.
Chryste, elejson.
Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami,
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami,
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami,
Święta Maryjo, módl się za nami,
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami,
Królowo Apostołów, módl się za nami,

Święty Judo Tadeuszu, módl się nad nami,
Święty Judo, chwalebny Apostole, módl się nad nami,
Święty Judo, gorliwy wyznawco, módl się nad nami,
Święty Judo, przyjacielu Chrystusa, módl się nad nami,
Święty Judo, wierny sługo Boży, módl się nad nami,
Święty Judo, powołany do głoszenia Ewangelii, módl się nad nami,

Święty Judo, głosicielu Słowa Bożego, módl się nad nami,
Święty Judo rozniecający miłość bożą w ludzkich duszach, módl się nad nami,
Święty Judo, występujący mężnie w obronie wiary świętej, módl się nad nami,
Święty Judo, który jesteś dla nas przykładem życia chrześcijańskiego, módl się nad nami,
Święty Judo, który cierpiałeś prześladowania dla wiary, módl się nad nami,

Święty Judo, potwierdzający własną krwią wiarę w Chrystusa, módl się nad nami,

Święty Judo, Patronie w sprawach szczególnie trudnych i beznadziejnych, módl się nad nami.

Abyśmy z naszych grzechów powstali, módl się nad nami,
Abyśmy szczerze pokutowali, módl się nad nami,
Abyśmy gorliwymi byli w służbie Bożej, módl się nad nami,
Abyśmy w dobrym robili postępy, módl się nad nami,
Abyśmy w zgodzie i jedności żyli, módl się nad nami,
Abyśmy wiarę zawsze zachowali, módl się nad nami,
Abyśmy nigdy nie ulegli zwątpieniu, módl się nad nami,
Abyśmy nigdy nie wpadli w rozpacz, módl się nad nami,
Abyśmy błądzącym zawsze mogli dopomóc, módl się nad nami,

Abyśmy od wszystkich niebezpieczeństw duszy i ciała uwolnieni byli, módl się nad nami,
Abyśmy po naszym życiu na ziemi z Tobą się połączyli, módl się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Boże, który nas przez Świętego Judę Tadeusza raczyłeś doprowadzić do poznania Swojego Imienia,
spraw prosimy Cię abyśmy, oddając Mu należną cześć, coraz bardziej postępowali w dobrym. Amen.

APOSTOLSKI SYMBOL WIARY
 

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny.

Amen.

DZIEŃ 9

(WTOREK, 27 PAŹDZIERNIKA)

NOWENNA PRZED ŚWIĘTEM PATRONALNYM

DZIĘKCZYNIENIE
 

Módl się za nami, Święty Judo Tadeuszu Apostole,
abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.


Módlmy się: Boże, którego dobroć i miłosierdzie nie mają granic, wysłuchaj łaskawie modlitwy Twoich dzieci i spraw, by ci wszyscy, którzy czczą Cię pobożnie w Twoim apostole Judzie Tadeuszu, za przyczyną Jego zasług dostąpili wysłuchania swoich modlitw. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Błogosławmy Panu.
Bogu niech będą dzięki.
A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
Amen.

 

Dziękczynienie: O najjaśniejsza gwiazdo nieba, chwalebny Święty Judo Tadeuszu, wielbię Przenajświętszą Trójcę i składam Jej dzięki, że ubogaciła Cię wieloma tak wspaniałymi darami i że wybrała Cię spośród innych na obrońcę i orędownika w przeciwnościach i największych udrękach, a także że zechciała, by za Twoim pośrednictwem udzielona została pomoc i zesłane łaski, które pocieszają utrapionych, wspierają prześladowanych i podnoszą na duchu porzuconych. O mój litościwy obrońco, uzyskaj dla mnie u Boskiej dobroci łaskę o którą Cię proszę. Amen.

tło znajdujące się pod grafiką św. Tadeusza Apostoła i logo
św. Tadeusz Apostoł
Dofinansowanie termomodernizacji ze środków UE

Jesteśmy z Wami!

Ми з Вами!

We are with you!

ŚW. TADEUSZA APOSTOŁA

NA SADYBIE

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

    PO OKRESIE KWARANTANNY SPOWODOWANEJ WYKRYCIEM ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM U JEDNEGO Z KAPŁANÓW, INFORMUJEMY, ŻE Z DNIEM 11 LISTOPADA 2020 PARAFIA WZNOWIŁA FUNKCJONOWANIE.    

W NIEDZIELE 12 WRZEŚNIA ZE WZGLĘDU NA UROCZYSTOŚCI BEATYFIKACYJNE, NIE BĘDZIE MSZY ŚWIĘTEJ O GODZINIE 12:30. POZOSTAŁE MSZE ŚWIĘTE ODBĘDĄ SIĘ BEZ ZMIAN TJ. 7:30, 9:30, 11:00, 18:00, 20:00.

CZEŚĆ

I CHWAŁA

BOHATEROM!

DZIĘKUJEMY
ZA WASZĄ
SŁUŻBĘ
!

Jesteśmy z Wami!

Ми з Вами!

We are with you!