DZIĘKUJEMY
ZA WASZĄ
SŁUŻBĘ
!

CZEŚĆ

I CHWAŁA

BOHATEROM!

    PO OKRESIE KWARANTANNY SPOWODOWANEJ WYKRYCIEM ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM U JEDNEGO Z KAPŁANÓW, INFORMUJEMY, ŻE Z DNIEM 11 LISTOPADA 2020 PARAFIA WZNOWIŁA FUNKCJONOWANIE.    

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

ŚW. TADEUSZA APOSTOŁA

NA SADYBIE

Jesteśmy z Wami!

Ми з Вами!

We are with you!

Dofinansowanie termomodernizacji ze środków UE
Dofinansowanie termomodernizacji ze środków UE
św. Tadeusz Apostoł
tło znajdujące się pod grafiką św. Tadeusza Apostoła i logo

▲ UKRYJ PODGLĄD SZYBKICH INFORMACJI ▲

MSZE ŚWIĘTE

 W NIEDZIELE: 

 

7:30

 

9:30

 

11:00

(z udziałem dzieci)

 

12:30

 

18:00

(z udziałem młodzieży)

 

20:00

(z udziałem studentów)

 W SOBOTY: 

 

7:00

 

8:00

 

18:00

 W DZIEŃ POWSZEDNI: 

 

7:00

 

7:30

 

18:00

ZOBACZ TAKŻE

GRAFIKI CELEBRANSÓW I SPOWIEDNIKÓW

SPOWIEDŹ

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA SPRAWOWANY
JEST PODCZAS KAŻDEJ MSZY ŚWIĘTEJ.

ZOBACZ TAKŻE

GRAFIKI CELEBRANSÓW

I SPOWIEDNIKÓW

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

UROCZYSTOŚĆ
​​​​​​​TRÓJCY
PRZENAJŚWIĘTSZEJ


26 V 2024


ROK B

UROCZYSTOŚĆ
ZESŁANIA DUCHA
ŚWIĘTEGO

 

19 V 2024

 

ROK B

UROCZYSTOŚĆ
WNIEBOWSTĄPIENIA
PAŃSKIEGO

 

12 V 2024

 

ROK B

ZOBACZ TAKŻE INNE STARSZE OGŁOSZENIA W ARCHIWUM OGŁOSZEŃ

TELEFON

KANCELARIA

CZYNNY W GODZINACH PRACY

 

+48 22 842 09 36

POCZTA ELEKTRONICZNA

 

kontakt@parafia-sadyba.pl

TELEFON

ALARMOWY

CZYNNY CAŁODOBOWO

 

 +48 730 002 998 

KANCELARIA PARAFIALNA

KANCELARIA PARAFIALNA OTWARTA JEST W:

 

PONIEDZIAŁKI 9:30 - 11:00 / 18:30 - 20:00
ŚRODA - PIĄTEK 9:30 - 11:00 / 16:00 - 17:30

ZOBACZ TAKŻE GRAFIK DYŻURÓW W KANCELARII PARAFIALNEJ

KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

KAPLICA ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO
SAKRAMENTU OTWARTA JEST 
W:

 

PONIEDZIAŁKI 8:00 - 20:00
WTORKI, ŚRODY, PIĄTKI 8:00 - 17:30
CZWARTKI 8:00 - 21:00*
SOBOTY 8:30 - 17:30
NIEDZIELE

13:30 - 17:30

 

*

W czwartki w godzinach 19:00 - 20:00 Najświętszy Sakrament adorują członkowie z międzynarodowego ruchu katolickiego „Jesus Youth”, natomiast w godzinach 20:00 - 21:00 Diakonia Adoracyjna.

INTENCJE MSZALNE

TA FUNKCJONALNOŚĆ

NIE JEST JESZCZE DOSTĘPNA

 

PRACE TRWAJĄ

JEŚLI MOŻESZ WESPRZYJ JE SWOJĄ MODLITWĄ

 

 


Intencje można zamówić w godzinach pracy kancelarii parafialnej albo w zakrystii po mszach świętych.

MSZE ŚWIĘTE

SPOWIEDŹ

OGŁOSZENIA

KANCELARIA

ADORACJA

INTENCJE

▲ UKRYJ PODGLĄD SZYBKICH INFORMACJI ▲

Ruch Apostolski Rodzina Rodzin powstał w 1952 r. Założycielami Rodziny Rodzin są:
kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Polski,
Maria Okońska oraz Maria Wantowska – ciocia Lila która szczególnie odczytała charyzmat tej wspólnoty.

 

Główne elementy duchowości Rodziny Rodzin:
Eklezjalność – świadome włączanie się w aktualne potrzeby Kościoła Powszechnego i Kościoła lokalnego;
Maryjność – zawierzenie siebie i swojej rodziny Maryi; oddanie się Jej w niewolę miłości do całkowitej dyspozycji;
Patriotyzm – umiłowanie Ojczyzny, troska o duchowe dziedzictwo, kulturę, tradycję, obyczaje polskie w każdej rodzinie wychowanie do odpowiedzialności za Ojczyznę;
Rodzinność – wrażliwość na potrzeby rodziny, tworzenie wspólnot wzajemnie sobie pomagających, wychowanie młodego pokolenia do świadomego odczytania powołania życiowego.

 

Członkowie ruchu dążą do uświęcenia swoich rodzin poprzez modlitwę, życie sakramentalne, ofiarną służbę Kościołowi i Ojczyźnie w duchu zawierzenia Maryi Matce Kościoła. Świadomym włączeniem się we wspólnotę Rodziny Rodzin jest osobisty akt oddania Matce Bożej. Cel istnienia Rodziny Rodzin sformułowany przez Prymasa Tysiąclecia: „Wychowanie rodzin chrześcijańskich do wiernej miłości małżeńskiej, do ofiarnego rodzicielstwa, do wzajemnej pomocy między rodzinami”.


Patronat nad działalnością Rodziny Rodzin sprawuje Arcybiskup Warszawski. Na mocy decyzji kardynała Wyszyńskiego w formacji i pracach Rodziny Rodzin uczestniczą od początku członkinie Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, księża Pallotyni, świeccy opiekunowie grup Rodziny Rodzin oraz księża diecezjalni. Ojcem Duchowym Rodziny Rodzin jest obecnie ks. prof. dr hab. Czesław Parzyszek SAC. Grupy Rodziny Rodzin istnieją na terenie Archidiecezji Warszawskiej, Diecezji Warszawsko – Praskiej, a także we Wrocławiu. 


2 lutego 1980 roku Rodzina Rodzin otrzymała z rąk Prymasa Tysiąclecia klucze do kaplicy w ruinach kościoła MB Częstochowskiej przy ul. Łazienkowskiej 14. Obecny Ośrodek Rodziny Rodzin wraz z kościołem przy Łazienkowskiej 14 budowany był przez wiele lat wielkim nakładem i wysiłkiem członków Rodziny Rodzin oraz licznych przyjaciół duchownych i świeckich pod kierunkiem księdza Ryszarda Marciniaka SAC.


29 grudnia 1985 r. w święto patronalne wspólnoty – święto Św. Rodziny J. Em. kardynał Józef Glemp dokonał poświęcenia wydźwigniętej z gruzów dolnej świątyni. Ośrodek jest stałym miejscem spotkań i pracy Rodziny Rodzin. Od 1994 roku, dzięki pomocy warszawskich grup Rodziny Rodzin, powstają na Kresach Wschodnich wspólnoty RR (Litwa: Wilno, Powiewiórki, Podgrodzie; Białoruś: Grodno, Porzecze i Ukraina: Lwów, Mościska, Połupanówka k/Tarnopola i Kijów). Grupy te działają samodzielnie w swoich parafiach. Każda z nich ma „patronującą” grupę Rodziny Rodzin z Warszawy, która służy wsparciem w pracy formacyjnej, a także rzeczowej i materialnej.


Najlepiej rozwijają się wspólnoty RR na Ukrainie, obecnie w pięciu ośrodkach. Wspólnoty te cieszą się szacunkiem i poparciem księdza kardynała Mariana Jaworskiego i biskupa Mariana Buczka.

 

Główne formy pracy:

  • spotkania formacyjne i modlitewne w kręgach parafialnych, między parafialnych, w grupach rówieśniczych dzieci i młodzieży;
  • „Wakacje z Bogiem” wyjazdy wakacyjne organizowane dla rodzin, dla seniorów oraz dla dzieci i młodzieży w grupach wiekowych;
  • doroczna pielgrzymka na Jasną Górę organizowana w październiku;
  • uczestnictwo w Warszawskiej Pieszej Pielgrzymce w biało-czerwonej siedemnastce;
  • pielgrzymki do sanktuariów krajowych i zagranicznych;
  • sympozjum „Ojcowizna” odbywające się od 1986 roku poświęcone życiu i nauczaniu założyciela RR Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
  • biuletyn Rodziny Rodzin wydawany regularnie od 1997 roku;
  • czuwanie w rocznicę śmierci Prymasa Tysiąclecia;
  • cotygodniowe środowe adoracje; 
  • doroczna pielgrzymka do Niepokalanowa kończąca rok pracy.


Program duszpasterski:

2011 - 2012 Wierność Bogu
2012 - 2013 Życie w łasce
2013 - 2014 Obrona życia
2014 - 2015 Wierność małżeńska
2015 - 2016 Rodzina Bogiem silna
2016 - 2017 Miłość i sprawiedliwość społeczna
2017 - 2018 Walka z wadami narodowymi
2018 - 2019 Zdobywanie cnót
2019 - 2020 Cześć dla Matki Najświętszej

 

Historia

Siostra pana Bronisława Sielużyckiego - Jadwiga pracowała na Miodowej w Pałacu Arcybiskupów Warszawskich. Prymas Wyszyński wiedząc, że Bronisław i Sylwestra Sielużyccy mają czwórkę małych dzieci powiedział, żeby zainteresowali się Rodziną Rodzin i z nią się związali.

 

Rodzina Rodzin w naszej parafii istnieje od lat sześćdziesiątych XX wieku. Opiekunem ówczesnej grupy była Maria Rucińska, która przekazała funkcję opiekuna pani Sylwestrze Sielużyckiej (wówczas spotykała się grupa od pięciu do dziesięciu osób). W 1984 roku powstała grupa młodych małżeństw, które spotykały się regularnie poza kościołem. Pierwsze spotkanie ze Mszą Świętą odbyło się w mieszkaniu Wojciecha i Danuty Sielużyckich przy ul. Goraszewskiej 11 z udziałem ks. rektora Ryszarda Marciniaka i Marii Gabiniewicz (było wówczas osiem pełnych małżeństw z dziećmi). Od tego czasu spotkania odbywały się co miesiąc po kolei u każdej rodziny, a potem na stałe w domu Elżbiety i Pawła Rusinowiczów. Program tych spotkań: Msza Święta, potem prelekcja poprowadzona przez Marynię Gabiniewicz lub Halę Zakrzewską z Ośrodka Rodziny Rodzin przy ulicy Łazienkowskiej 14, który od 02.02.1981 należy do Ruchu, potem dyskusja i wiadomości z życia kościoła. Kapłani z ośrodka którzy sprawowali Najświętszą Ofiarę: ks. Ryszard Marciniak, ks. Feliks Folejewski, ks. Józef Kostkowicz. Od 1988 spotkania grupy odbywały się na terenie kościoła. W maju tegoż roku na terenie parafii dr Maria Wantowska wygłosiła prelekcje pt. „Powstanie i założenia Rodziny Rodzin". Przez rok opiekunem grupy był ks. Jan Ujma, potem od 1989 przez dziesięć lat – ks. Marek Tacikowski. Grupa skupiała 10 rodzin wielodzietnych. Odbywały się spotkania opłatkowe, zabawy dla dzieci, w czasie wakacji i ferii często organizowane przez ks. Marka wycieczki. Rodzina Rodzin zawsze czynnie włączała się w życie parafii. Stojąc na straży życia nienarodzonych, grupa przygotowała Drogę Krzyżową w obronie dzieci poczętych znajdujących sie pod sercem matek, co wywołało wiele wzruszeń u parafian. Przez cały ten czas grupy z poszczególnych parafii czynnie uczestniczyły w Pielgrzymkach na Jasną Górę w drugą sobotę i niedzielę października (rozpoczęcie roku pracy), w warsztatach dla rodziców, dniach skupienia, rekolekcjach, Ojcowiźnie, balu dla dorosłych, zimie w mieście, w czuwaniach w rocznicę śmierci Prymasa Wyszyńskiego, w Dniu Dziękczynienia, Warszawskim Jerycho. W drugi dzień Zielonych Świątek dzieci miały uroczystość Pierwszej Komunii Świętej na Łazienkowskiej, otrzymywały Pismo Święte z dedykacją od Księdza Prymasa. Rok pracy kończyła Pielgrzymka do Niepokalanowa z modlitwą różańcową w celi świętego Maksymiliana. Potem rozpoczynały się wakacje z Bogiem dla dzieci różnych grup wiekowych, wakacje dla rodzin w Łącku (teraz w Kujankach) i Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę w grupie Biało-Czerwonej Grup Siedemnastek Akademickich.

 

W czasie kiedy opiekunem był ks. Krzysztof Adamski, Rodzina Rodzin świętowała 60-lecie istnienia. Dla uczczenia tego jubileuszu było nawiedzenie obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, który Prymas Tysiąclecia ofiarował Rodzinie Rodzim we wszystkich grupach i w każdej rodzinie. W Parafii na Sadybie odbyło się to nawiedzenie od 24.10 do 14.11.2012 r. – oddaliśmy najlepszej Matce nasze rodziny, z tym co słabe i kruche, prosząc o Jej opiekę nad naszymi rodzinami, parafią i Ojczyzną.


W tym roku rok pracy zaczęliśmy od corocznej Pielgrzymki na Jasną Górę. Uczestniczyliśmy w Mszach Świętych, drodze krzyżowej (rozważania do V i VI stacji przygotowała Krystyna Lesień-Płachecka, czytały Małgorzata Tarnowska i pani Sylwestra Sielużycka), różańcu jubilatów, Apelu Jasnogórskim, nocnym czuwaniu i wykładzie pani Stanisławy Nowickiej z Instytutu Prymasowskiego.

 

Kapłani którzy opiekowali się Rodziną Rodzin:
ks. Jan Ujma
ks. Marek Tacikowski
ks. Artur Sobotka 
ks. Piotr Szepietowski 
ks. Krzysztof Adamski
od 2016 ks. Tomasz Mazurkiewicz


Spotkania odbywają się w czwarty czwartek miesiąca w kościele przy ulicy Goraszewskiej 16.
Msza święta o godz 18:00 i po niej spotkanie.
Serdecznie zapraszamy.

 

 

 

Akt oddania Matce Bożej ułożony przez kard. Wyszyńskiego:


 Matko Boża, Niepokalana Maryjo!!!

Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia,
wszystko czym jestem i co posiadam. 
Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.

 

Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi
i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.

 

Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie.

Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam.

Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz.

 

Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia
i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim.

Amen. 

 

 

 

 

Myśli Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia o rodzinie:

 

 

 

„Z ładem serca każdego rodaka musi się łączyć ład rodziny, bo w rodzinie buduje się porządek społeczny. Tam powstaje organizm narodowy, gdyż naród składa się z rodzin. Dlatego też rodzina, jej prawa, bezpieczeństwo i pokój muszą stać na czele wszystkich zadań życia społecznego i publicznego. Tylko tak rodzi się ład moralno-społeczny, na czele którego stoi zasada: trzeba wszystko czynić, aby przedstawiciele rodzin mieli odpowiednie warunki bytowania, aby mogli zabezpieczyć życie swoich rodzin przed wyzyskiem, niedostatkiem, nędzą i sponiewieraniem, przed poświęceniem potrzeb i zadań życia rodzinnego innym celom, zwłaszcza gospodarczym i politycznym.”

Kraków 8 maja 1978 r.

 

 

 

 

 

„Ład życia rodzinnego. (…) To jest wielka praca. Uświadomiliśmy sobie, że musi w naszym życiu narodowym istnieć prymat rodziny. W tym prymacie rodziny, tak jak w kołysce, najważniejszy jest prymat życia i obrony życia, gwarancja dla rodzących się Polaków, że ukształtowani mocami Bożymi pod sercami swych matek, będą mogli bezpiecznie w Ojczyźnie Polaków żyć, rozpocząć swoje dzieje, rozwinąć je, usłużyć Ojczyźnie i wrócić do Ojca Niebieskiego, z którego wszelkie życie się wywodzi. Jeżeli tak, jeżeli istnieje prymat rodziny w społeczeństwie, jeżeli w rodzinie jest prymat życia, w takim razie ekonomia narodowa, czyli gospodarka narodowa, musi być poniekąd rodzinna. To znaczy całe życie nasze gospodarcze, cały nasz trud, codzienny wysiłek czy to na roli, czy w kopalniach, w fabrykach, w warsztatach, czy na urzędach, w szkołach i uczelniach akademickich, całe życie społeczne musi być ukierunkowane ku rodzinie.”

Jasna Góra 26.08.1980 r.

 

 

 

 

 

„Oddajcie Jej Waszą rodzinę Aby to wszystko stało się rzeczywistością, aby zapewnić sobie pomoc Matki Jezusowej, oddajcie Jej całą Waszą rodzinę po wszystkie czasy. Oddajcie Jej wszystkich członków rodziny i samych siebie. Oddajcie się Jej gorąco, bezgranicznie w macierzyńską niewolę miłości. Jeżeli jesteście już Jej oddani, ponówcie serdecznie akt Waszego oddania. Uczyńcie to tak jak potraficie, według Waszego zrozumienia, szczerze i gorąco. Gdy obraz Nawiedzenia odejdzie z Waszej rodziny, wiedzcie, że już na zawsze pozostaniecie w szczególny sposób własnością Maryi, Jej rodziną, całkowicie Jej oddaną. Ponawiajcie ten akt oddania często, choćby własnymi, prostymi słowami. Niech Was rozpłomienia radość Waszej wiary i nadziei. Niech Was ogarnie miłość Chrystusowa, która przewyższa wszelki zmysł. Niech Was ogarnie pokój Boży, który przyniesie Wam Matka Jezusa Chrystusa i słodka Matka nasza. W tej radości Nawiedzenia Waszej Rodziny łączę się z Wami wspólną nam miłością do Matki Chrystusowej, Pani Jasnogórskiej i Królowej Polski, i z serca Wam błogosławię.”

Gniezno 15.08.1978 r.

Rodzina Rodzin

© Copyright 2023 - Wszystkie prawa zastrzeżone - Warszawa, ul. Goraszewska 16