PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

ŚW. TADEUSZA APOSTOŁA

NA SADYBIE

Wizyta Duszpasterska - drugi etap

Kontynuujemy kolędę. Rozpoczynamy jej drugi etap: od 2 stycznia 2020 do jej końca. Od poniedziałku do piątku wizyta duszpasterska rozpoczynać się będzie o godzinie 16:00, w soboty od godziny 10:00. Osoby które nie mogły/nie będą mogły przyjąć do swego domu kapłana w wyznaczonym czasie, mogą skorzystać z dodatkowego terminu w sobotę 1 lutego albo w czwartek 6 lutego.

Celem spotkania kapłana z rodzinami parafii jest pobłogosławienie domu, wspólna modlitwa, ożywienie łączności wiernych z parafią i proboszczem (duszpasterzami) - bliższe poznanie problemów moralnych nurtujących parafian i ojcowska pomoc w ich rozwiązywaniu - wprowadzenie ducha pokoju i miłości we współżycie rodzinne i sąsiedzkie.

 

Rodzina w której kapłan składa wizytę powinna być w miarę możliwości w komplecie, stół nakryty białym obrusem, na nim zapalone świece, krzyż, woda święcona, kropidło oraz księga Pisma Świętego.

 

 

Kodeks Prawa Kanonicznego kanon 529 § 1:

„Pragnąc dobrze wypełnić funkcję pasterza, proboszcz powinien starać się poznać wiernych powierzonych jego pieczy. Winien zatem nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza niepokojach i smutku oraz umacniając ich w Panu, jak również – jeżeli w czymś nie domagają – roztropnie ich korygując.”

 

Encyklika papieża Pawła VI Ecclesiam suam:

„Kościół powinien nawiązać dialog ze społeczeństwem, w którym żyje (…) ten dialog to pewien sposób wypełnienia obowiązków apostolskich i narzędzie duchowego zjednoczenia. Dialogowi musi towarzyszyć świadomość posłannictwa apostolskiego oraz tego, iż »własnego zbawienia nie można odłączyć od zbawienia drugiego człowieka«. Dialog który jest wpisany w wizytę duszpasterską rodzin parafii, który jest nieodłączną częścią kolędy powinien być dialogiem pełnym życzliwości i roztropności. Powinien być naznaczony łagodnością – pojętą na wzór Jezusa Chrystusa. »Prawdziwy dialog czerpie siłę z tego, iż nie ma w nim zakłamania, że głosi prawdę, rozsiewa dary miłości, niczego nie narzuca«.”

 

Adhortacja apostolska papieża Pawła VI Evangelii nuntiandi:

„Ewangelizacja wiele traci na swojej mocy, jeśli nie uwzględnia charakteru ludzi, do których zwraca się, jeśli nie posługuje się ich językiem, znakami i obrazami, jeżeli nie odpowiada na stawiane przez nich pytania, jeśli wreszcie nie dotyczy i nie porusza ich rzeczywistego sposobu życia.”

 

 

Wizyta duszpasterska winna być także środkiem wzbogacającym i umacniającym duchowość kapłana.

 

 

PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ Z PODZIAŁEM TYGODNIOWYM
 

20-25 stycznia

DZIEŃ DATA I CZAS ADRES
poniedziałek 20 stycznia
od godz. 16:00
ul. Świętego Bonifacego DOMKI
wtorek 21 stycznia
od godz. 16:00
ul. Okrężna (po stronie kościoła)
ul. Muszyńska
ul. Ojcowska
środa 22 stycznia
od godz. 16:00
ul. Okrężna (po stronie zajezdni)
ul. Nałęczowska
czwartek 23 stycznia
od godz. 16:00
ul. Zwardońska
ul. Kąkolewska
ul. Jodłowa 
ul. Rymanowska
piątek 24 stycznia
od godz. 16:00
ul. Batalionu Oaza
ul. Czyżewska
ul. Gołkowska
ul. Sobolewska
ul. Woziwody
sobota 25 stycznia
od godz. 10:00
ul. Aleksandra Rembowskiego (ulica i plac - całość)

 

27 stycznia - 1 lutego

DZIEŃ DATA I CZAS ADRES
poniedziałek 27 stycznia
od godz. 16:00
ul. Orężna
ul. Zakręt
wtorek 28 stycznia
od godz. 16:00
UROCZYSTOŚCI ARCHIKATEDRA WARSZAWSKA
środa 29 stycznia
od godz. 16:00
ul. Goplańska
ul. Kołobrzeska
ul. Żegiestowska DOMKI
ul. Żegiestowska 26/28
ul. Żegiestowska 32
czwartek 30 stycznia
od godz. 16:00
ul. Chochołowska
ul. Zdrojowa
ul. Jedlińska
ul. Truskawiecka
piątek 31 stycznia
od godz. 16:00
ul. Aleksandra Zelwerowicza
ul. Zawojska
ul. Ciechocińska
sobota 1 lutego
od godz. 10:00
TERMIN DODATKOWY

 

3-6 lutego

DZIEŃ DATA I CZAS ADRES
poniedziałek 3 lutego
od godz. 16:00
ul. Juraty
ul. Koronowska
ul. Kuracyjna
wtorek 4 lutego
od godz. 16:00
ul. Cypriana Godebskiego
ul. Kąpielowa
ul. Aleksandra Waszkowskiego
środa 5 lutego
od godz. 16:00
ul. Goraszewska
ul. Zaniemyska
czwartek 6 lutego
od godz. 16:00
TERMIN DODATKOWY

Copyright 2019 - Wszystkie prawa zastrzeżone - Warszawa, ul. Goraszewska 16

©