DZIĘKUJEMY
ZA WASZĄ
SŁUŻBĘ
!

CZEŚĆ

I CHWAŁA

BOHATEROM!

W NIEDZIELE 12 WRZEŚNIA ZE WZGLĘDU NA UROCZYSTOŚCI BEATYFIKACYJNE, NIE BĘDZIE MSZY ŚWIĘTEJ O GODZINIE 12:30. POZOSTAŁE MSZE ŚWIĘTE ODBĘDĄ SIĘ BEZ ZMIAN TJ. 7:30, 9:30, 11:00, 18:00, 20:00.

    PO OKRESIE KWARANTANNY SPOWODOWANEJ WYKRYCIEM ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM U JEDNEGO Z KAPŁANÓW, INFORMUJEMY, ŻE Z DNIEM 11 LISTOPADA 2020 PARAFIA WZNOWIŁA FUNKCJONOWANIE.    

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

ŚW. TADEUSZA APOSTOŁA

NA SADYBIE

Jesteśmy z Wami!

Ми з Вами!

We are with you!

Dofinansowanie termomodernizacji ze środków UE
św. Tadeusz Apostoł
tło znajdujące się pod grafiką św. Tadeusza Apostoła i logo

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

ROK B

3.10.2021


 

 1. Nabożeństwa różańcowe w naszym kościele, zarówno w dni powszednie, jak i niedziele, o godzinie 17:30.
   
 2. Spotkanie kół żywego różańca w niedzielę za tydzień o godzinie 16:30.
   
 3. Spotkania bezpośrednio przygotowujące młodzież do sakramentu bierzmowania, odbywają się w każdą niedzielę po mszy świętej o godzinie 18:00. Sakrament bierzmowania zostanie udzielony w środę 28 października o godzinie 18:00, w uroczystość odpustową naszej parafii.
   
 4. Ministrantów, lektorów oraz wszystkich, którzy chcieliby rozpocząć służbę liturgiczną przy ołtarzu zapraszamy na mszę świętą w poniedziałki o godzinie 18:00, a po niej spotkanie w salce za zakrystią.
   
 5. Wznowione zostały próby naszego chóru. Serdecznie zapraszamy dotychczasowych chórzystów oraz nowe osoby, które lubią śpiewać i chciałyby śpiewem wzbogacać nabożeństwa w naszym kościele. Próby chóru odbywają się w środy o godzinie 18:45.
   
 6. W niedzielę za tydzień (10 października), obchodzić będziemy XXI Ogólnopolski Dzień Papieski, pod hasłem „Nie lękajcie się”. Po każdej mszy świętej w całej Polsce przeprowadzona będzie zbiórka pieniędzy na fundusz stypendialny Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, które przyznaje stypendia uzdolnionej, a ubogiej młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin, aby wyrównać jej szanse edukacyjne.
   
 7. Dziękujemy wszystkim, którzy włączają się swoją ofiarnością w dzieło remontowe naszego kościoła i domu parafialnego. Ofiary na remont można składać w kopercie na tacę, zostawić u siostry w kancelarii lub zakrystii albo wpłacić przelewem na rachunek parafii podany na stronie internetowej w zakładce kontakt.
   
 8. Kto podejmuje duchową adopcję dziecka poczętego, prosimy, aby wychodząc z kościoła wpisał się na listy parafialne wyłożone na stoliku pod chórem. Prosimy, aby wpisali się również ci, którzy już podjęli w tym roku duchową adopcję np. z Radiem Maryja, na pielgrzymce lub prywatnie, a są związani z naszym kościołem.

Ogłoszenia

© Copyright 2023 - Wszystkie prawa zastrzeżone - Warszawa, ul. Goraszewska 16