tło znajdujące się pod grafiką św. Tadeusza Apostoła i logo
św. Tadeusz Apostoł

ŚW. TADEUSZA APOSTOŁA

NA SADYBIE

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

Ogłoszenia

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

ROK A

4.10.2020


 

 1. Nabożeństwa różańcowe w naszym kościele zarówno w dni powszednie jak i w niedziele o godzinie 17:30.
   
 2. Dzisiaj o godzinie 16:30 w dolnym kościele spotkanie kół żywego różańca.
   
 3. Spotkania bezpośrednio przygotowujące młodzież do sakramentu bierzmowania, odbywają się w każdą niedzielę po mszy świętej o godzinie 18:00. Sakrament bierzmowania zostanie udzielony w środę 28 października o godzinie 18:00 – a więc w uroczystość odpustową naszej parafii. W tym roku przeżywamy 70 lecie powstania naszej parafii. Razem z naszym księdzem kardynałem podczas sprawowania Eucharystii będziemy dziękować Bogu za wszystkie łaski otrzymane w tym czasie i prosić o błogosławieństwo dla parafii na dalsze lata.
   
 4. Wznowione zostały próby naszego chóru. Serdecznie zapraszamy dotychczasowych chórzystów oraz nowe osoby, które lubią śpiewać i chciałyby śpiewem wzbogacać nabożeństwa w naszym kościele. Próby chóru odbywają się w środy o godzinie 18:45. Natomiast w piątki o godzinie 19:00 w sali z fortepianem odbywają się próby scholii dziecięcej.
   
 5. W niedzielę za tydzień - 11 października - obchodzić będziemy XX Ogólnopolski Dzień Papieski, pod hasłem „Totus Tuus”. Po każdej mszy świętej w całej Polsce przeprowadzona będzie zbiórka pieniędzy na fundusz stypendialny Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, które przyznaje stypendia uzdolnionej, a ubogiej młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin, aby wyrównać jej szanse edukacyjne.
   
 6. Kto podejmuje duchową adopcję dziecka poczętego, prosimy, aby wychodząc z kościoła wpisał się na listy parafialne wyłożone na stoliku pod chórem. Prosimy, aby wpisali się również ci, którzy już podjęli w tym roku duchową adopcję np. z radiem Maryja, na pielgrzymce lub prywatnie, a są związani z naszym kościołem.
   
 7. Biblioteka parafialna po wakacjach wznowiła swoją działalność. Biblioteka jest czynna w niedziele w godzinach 10:30 - 11:00 oraz w środy 18:00 – 19:00. Serdecznie zapraszamy.

Data publikacji: 3.10.2020 18:00

© Copyright 2020 - Wszystkie prawa zastrzeżone - Warszawa, ul. Goraszewska 16