© Copyright 2021 - Wszystkie prawa zastrzeżone - Warszawa, ul. Goraszewska 16

Ogłoszenia

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

ROK A

4.10.2020


 

 1. Nabożeństwa różańcowe w naszym kościele zarówno w dni powszednie jak i w niedziele o godzinie 17:30.
   
 2. Dzisiaj o godzinie 16:30 w dolnym kościele spotkanie kół żywego różańca.
   
 3. Spotkania bezpośrednio przygotowujące młodzież do sakramentu bierzmowania, odbywają się w każdą niedzielę po mszy świętej o godzinie 18:00. Sakrament bierzmowania zostanie udzielony w środę 28 października o godzinie 18:00 – a więc w uroczystość odpustową naszej parafii. W tym roku przeżywamy 70 lecie powstania naszej parafii. Razem z naszym księdzem kardynałem podczas sprawowania Eucharystii będziemy dziękować Bogu za wszystkie łaski otrzymane w tym czasie i prosić o błogosławieństwo dla parafii na dalsze lata.
   
 4. Wznowione zostały próby naszego chóru. Serdecznie zapraszamy dotychczasowych chórzystów oraz nowe osoby, które lubią śpiewać i chciałyby śpiewem wzbogacać nabożeństwa w naszym kościele. Próby chóru odbywają się w środy o godzinie 18:45. Natomiast w piątki o godzinie 19:00 w sali z fortepianem odbywają się próby scholii dziecięcej.
   
 5. W niedzielę za tydzień - 11 października - obchodzić będziemy XX Ogólnopolski Dzień Papieski, pod hasłem „Totus Tuus”. Po każdej mszy świętej w całej Polsce przeprowadzona będzie zbiórka pieniędzy na fundusz stypendialny Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, które przyznaje stypendia uzdolnionej, a ubogiej młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin, aby wyrównać jej szanse edukacyjne.
   
 6. Kto podejmuje duchową adopcję dziecka poczętego, prosimy, aby wychodząc z kościoła wpisał się na listy parafialne wyłożone na stoliku pod chórem. Prosimy, aby wpisali się również ci, którzy już podjęli w tym roku duchową adopcję np. z radiem Maryja, na pielgrzymce lub prywatnie, a są związani z naszym kościołem.
   
 7. Biblioteka parafialna po wakacjach wznowiła swoją działalność. Biblioteka jest czynna w niedziele w godzinach 10:30 - 11:00 oraz w środy 18:00 – 19:00. Serdecznie zapraszamy.

tło znajdujące się pod grafiką św. Tadeusza Apostoła i logo
św. Tadeusz Apostoł

ŚW. TADEUSZA APOSTOŁA

NA SADYBIE

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

    PO OKRESIE KWARANTANNY SPOWODOWANEJ WYKRYCIEM ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM U JEDNEGO Z KAPŁANÓW, INFORMUJEMY, ŻE Z DNIEM 11 LISTOPADA 2020 PARAFIA WZNOWIŁA FUNKCJONOWANIE.    

W NIEDZIELE 12 WRZEŚNIA ZE WZGLĘDU NA UROCZYSTOŚCI BEATYFIKACYJNE, NIE BĘDZIE MSZY ŚWIĘTEJ O GODZINIE 12:30. POZOSTAŁE MSZE ŚWIĘTE ODBĘDĄ SIĘ BEZ ZMIAN TJ. 7:30, 9:30, 11:00, 18:00, 20:00.